Studii Clasice: StCl, 1960


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 5-10 română, rusă, franceză
articol de periodic Bibliografia lucrărilor academicianului Alexandru Graur 11-30 română
articol de periodic JURET, Abel (autor) Variations des consonnes et des voyelles en indo-européen; leurs conséquences Comunicări şi studii 31-37 franceză
articol de periodic GEORGIEV, Vladimir (autor) Raporturile dintre limbile dacă, tracă și frigiană Comunicări şi studii 39-58 română
articol de periodic CHADWICK, John (autor) Context and etymology in Mycenaean interpretations Comunicări şi studii 59-64 engleză
articol de periodic BENVENISTE, Émile (autor) Génitif el adjectif en latin Comunicări şi studii 65-68 franceză
articol de periodic CHANTRAINE, Pierre (autor) Interférences de vocabulaire entre le grec et les langues européennes Comunicări şi studii 69-72 franceză
articol de periodic ERNOUT, Alfred (autor) Sur une inscription metrique Comunicări şi studii 73-76 franceză
articol de periodic KARAKULAKOV, Vladimir V. (autor) K vosprosu o klassificații ceastei reci u Aristotelea (К вопросу о классификации частей речи у Аристотеля) Comunicări şi studii 77-84 rusă
articol de periodic SAFAREWICZ, Jan (autor) Notes de phonologie latine Comunicări şi studii 85-93 franceză
articol de periodic KUMANIECKI, Kazimierz Felix (autor) Quaestiunculae Tullianae Comunicări şi studii 95-97 latină
articol de periodic BANU, Ion (autor) Apreciere critică a momentului socratic în istoria filozofiei grecești Comunicări şi studii 99-125 română, rusă, franceză
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, N.I. (autor) Gnomele monostihuri ale lui Menandru Comunicări şi studii 127-145 română, rusă, franceză
articol de periodic BROZEK, Mieczysław (autor) Einiges über die Schauspieldirektoren und die Komödiendichter im alten Rom Comunicări şi studii 145-150 germană
articol de periodic IRMSCHER, Johannes (autor) Su legeis Συ λέγεις (Mk. 15,2 - Mt. 27,11 - Lk. 23,3) Comunicări şi studii 151-158 germană
articol de periodic BARBU, Nicolae Ion (autor) Condiționalele la indicativ în greacă, latină, romînă Comunicări şi studii 159-170 română, rusă, franceză
articol de periodic VANȚ, Felicia (autor) Cîteva probleme de lingvistică și gnoseologie la filozofii epicurieni Comunicări şi studii 171-187 română, rusă, franceză
articol de periodic PIATKOWSKI, Adelina (autor) Considerații asupra cronologiei invaziei celte în Balcani Comunicări şi studii 189-201 română, rusă, franceză
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) , POPESCU, Emilian (autor) Relațiile dintre Histria și Apollonia Pontică în epoca elenistică Comunicări şi studii 203-224 română, rusă, franceză
articol de periodic KUMANIECKI, Kazimierz Felix (autor) Cicero în Cilicia Comunicări şi studii 225-241 română
articol de periodic HERRMAN, Léon (autor) Le De clementia de Sénèque et quelques faits historiques Comunicări şi studii 243-246 franceză
articol de periodic GUȚU, Gheorghe (autor) Ideile lui Seneca despre stil Comunicări şi studii 247-255 română, rusă, franceză
articol de periodic CIZEK, Eugen (autor) Despre redactarea scrisorilor lui Seneca Comunicări şi studii 257-277 română, rusă, franceză
articol de periodic SĂNDULESCU, C. (autor) Cercetări lexicologice asupra lui Celsus Comunicări şi studii 279-290 română, franceză, rusă
articol de periodic STOIAN, Iorgu (autor) Unele aspecte, pînă acum necunoscute, ale sclavajului la Tomis Comunicări şi studii 291-302 română, rusă, franceză
articol de periodic FRENKIAN, Aram M. (autor) Ideogramele și determinativele în linearul B Note şi discuţii 303-307 română, rusă, franceză
articol de periodic CREȚIA, Petru (autor) Marea homerică Note şi discuţii 309-316 română, rusă, franceză
articol de periodic FISCHER, Iancu (autor) Note de lingvistică latină Note şi discuţii 317-319 română, rusă, franceză
articol de periodic DEMETRESCU, Fl. (autor) Valoarea peiorativă a sufixului -aticus Note şi discuţii 321-330 română, rusă, franceză
articol de periodic ILIESCU, Maria (autor) O construcție populară latinească: propoziția completivă cu conjunctivul fără conjuncție Note şi discuţii 331-336 română, rusă, franceză
articol de periodic VULPE, Radu (autor) Muntenia·și Moldova de jos în timpul lui Traian, în lumina unei noi lecturi a papirului Hunt Note şi discuţii 337-357 română, rusă, franceză
articol de periodic RUSSU, Ioan Iosif (autor) Însemnări epigrafice istriene Note şi discuţii 359-364 română, rusă, franceză
articol de periodic MARINESCU-HIMU, Maria (autor) Un elenist brașovean la începutul veacului al XVIII-lea Note şi discuţii 365-372 română, rusă, franceză
articol de periodic COSTA, Traian (autor) Ausonius și Eminescu Note şi discuţii 373-376 română, rusă, franceză
articol de periodic NASTA, Mihail (autor) Pindari carmina. Însemnări pe marginea unor ediții Studiile clasice în lume 377-386 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, N.I. (autor) O nouă ediție a lui Menandru Studiile clasice în lume 387-397 română
articol de periodic MARINESCU-HIMU, Maria (autor) Ioanis Sycutris Studiile clasice în lume 399-402 română
articol de periodic BARBU, Nicolae Ion (autor) În jurul traducerilor din clasicii greci și latini Studiile clasice în R.P.R. 403-411 română
articol de periodic FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică romînească (1958-1959) Studiile clasice în R.P.R. 413-430 română
articol de periodic FRENKIAN, Aram M. (autor) JOHN CHADWICK, The Decipherment of Linear B, Cambridge, Unlversity Press, 1959 [Second Impression), X + 147 pagini, ln -8°. RECENZII 431 română
articol de periodic FRENKIAN, Aram M. (autor) The Knossos Tablets. A revised transliteration of all the texts in Mycenaean Greek recoverable from Evans' excavations of 1900-1904 based on independent examination, by Emmett L. Bennett Jr., John Chadwick, Michael Ventris (ed.). Second edition with corrections and additions by·John Chadwick with the assistance of Fred W. Householder Jr. - University of London. Institute of Classical Studies. Bulletin Supplement No. 7, 1959, VI +137 pagini (la mașina de scris) și 2 planșe din care una mobilă. RECENZII 431-432 română
articol de periodic FRENKIAN, Aram M. (autor) EMMETT L. BENNETT, JR., The Olive Tablets of Pylos. Texts of lnscriptions Found, 1955. Suplementos a 'Minos'. Num. 2, Seminario de Filologia Clasica. Universidad de Salamanca, 1958, 75 pagini + 19 planșe, in -8°. RECENZII 432-434 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Petre (autor) T. J. DUNBABIN, The Greeks and their Eastern Neighbours, Studies in the relations between Greece and the countries of the Near East in the eighth and seventh centuries B.C., cu un cuvânt introductiv de Sir John Beazley, editat de John Boardman, 96 p. + XVI pl., Londra 1957. RECENZII 434-437 română
articol de periodic FRENKIAN, Aram M. (autor) ARISTOTEL, Organon I: Categoriile. Despre interpretare. Traducere, Introducere și Note de Mircea Florian, București, Editura științifică, 1957, 260 p. ARISTOTEL. Organon II: Analitica prima. Traducerea și Introducere de Mircea Florian. Note de Dan Bădărău și Mircea Florian. București, Editura științifică, 1958, LXI+278 p. RECENZII 437-438 română
articol de periodic BARBU, Nicolae Ion (autor) PLUTARCHUS, Vitae Paralelae. Edidit Konrat Ziegler. Vol. 1-2, 1959, Lipsiae, ln Aedibus B. G. Teubneri. RECENZII 438-439 română
articol de periodic VILAN, Janina (autor) Corpus fabularum Aesopicarum, volumen prius. Fabulae Aesopicae soluta oratione conscriptae. Edidit Augustus Hausrath. Fasciculi prior et alter. RECENZII 439-440 română
articol de periodic NICHITA, Mihai (autor) FRIDERICUS KLINGNER, Horatius, opera. Ediția a III-a. Teubner, Leipzig, 1959. RECENZII 441-442 română
articol de periodic HETCO, Maria (autor) M. FABII QUINTILIANI, Institutionis Oratoriae libri XII, edidit Ludwig Radermacher, addenda et corrigenda collegit et adiecit Vinzenz Buccheit, Leipzig, Teubner, 1959. RECENZII 442-443 română
articol de periodic DEMETRESCU, Fl. (autor) M. MARINESCU-HIMU și F. VANȚ, Manual de limba elină pentru Învățământul superior, București, Litografia și tipografia învățămîntului, 1958, 438 p. RECENZII 443-444 română
articol de periodic Societatea de Studii Clasice din R.P.R. Cronică 445-450 română