Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 2 publicații
  • 3 volume
  • 3 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1980 Cronica lui Ion Neculce copiată de Ioasaf Luca
Număr de volume:1
Ion Neculce (Cronicar); Letopiseţul Ţării Moldovei (cronică); Cronica lui Ion Neculce (cronică); cronică (lucrare); letopiseţ (lucrare) NECULCE, Ion (autor), MIHAIL, Paul (editor), MIHAIL, Zamfira (editor)
carte 1866 Cronicele României, sau Letopiseţele Moldaviei şi Vlahiei
Număr de volume:1
istorie; Mihail Kogălniceanu; Valahia; Letopiseţul Ţării Moldovei; cronică COSTIN, Miron (autor), MILESCU, Nicolae (autor), URECHE, Grigore (autor), KOGĂLNICEANU, Mihail (editor)
volum de carte 1866 Cronicele României, sau Letopisețele Moldaviei și Vlahiei, anul 1866, ediția a doua, revizuită, înzestrată cu note, biografii și facsimile, cuprinzând mai multe cronici nepublicate încă, și, ca adaos, Tablele istorice ale României de la 1766 până la 11 Februarie 1866 istorie; Mihail Kogălniceanu; Miron Costin; Moldova; Valahia; Secolul al XVIII-lea; Secolul al XIX-lea; biografie; Letopiseţul Ţării Moldovei; facsimil COSTIN, Miron (autor), MILESCU, Nicolae (autor), URECHE, Grigore (autor), KOGĂLNICEANU, Mihail (editor)
volum de carte 1997 Istorie românească și influențe latine, 26 noiembrie, anul 1997, Studii imagologice Constantin Cantacuzino; Dimitrie Cantemir; istorie; ITALIA; SPANIA; Secolul al XVIII-lea; Letopiseţul Ţării Moldovei; Imagologie; Hronicul a vechimei romano-moldo-vlachilor; romanitate orientală; Secolul al XIX-lea; Politică; Secolul al XVI-lea; Secolul al XVII-lea; limba latină; lingvistică DENIZE, Eugen (autor), ROMAȘCANU, Dan (coordonator), MARINESCU, Constantin (coodonator)
volum de carte 1971 Texte vechi românești: album de paleografie româno - chirilică, anul 1971 Albina Românească; cazania lui Varlaam; Alfabet chirilic; scrisoare; Letopiseţul Ţării Moldovei; Scrisoarea lui Neacşu de la Câmpulung; România Literară; Tetraevanghelul Coresi; Psaltirea lui Dosoftei; Divanul sau Gâlceava Înţeleptului cu lumea; Ceasoslov; Dacia Literară; Curierul pentru ambele sexe; Codicele Voroţenean; Psaltirea Hurmuzaki; Codex Sturdzanus; Pomelnicul Mănăstirii Hurezi; Floarea Darurilor; Istorie a Preaputernicilor Împăraţi Otomani; paleografie chirilică; album de paleografie; texte vechi româneşti; istoria scrisului; Psaltirea Scheiană; Psaltirea Voroneţeană; Didahii; Pravila de la Govora; Biblia de la Bucureşti; scriere chirilică; chirilică; Palia de la Orăştie; slavonă; Noul Testament; Letopiseţul cantacuzinesc; Viaţa Lumii; Simion Ştefan; alfabet de tranziţie BOROIANU, C (autor)
articol de periodic 1969 Glasul Bisericii, nr. 9-10, septembrie - octombrie Biserica Ortodoxă; arhiepiscopie; teologie ortodoxă; Mitropolia Munteniei şi Dobrogei; Glasul Bisericii Glasul Bisericii. Revista Oficială a Sfintei Mitropolii a Ungro-Vlahiei 967-1156 română
articol de periodic 1975 Revista de Istorie: RI, II, nr. 3 Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 299-464 română; franceză
articol de periodic 2005 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 18 NADIA, Manea (autor) TERMINOLOGIE ȘI LEGITIMITATE POLITICĂ LA MIRON COSTIN - DOMNIA LUI MATEI BASARAB 206 română (rezumat în franceză)