Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 publicație
  • 4 volume
  • 33 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1995 Hidrogeologie
Număr de volume:1
ape subterane; geologie; curs universitar; hidraulică; suport de curs; hidrogeologie; hidrodinamică; apă subterană ZAMFIRESCU, Florian (autor)
volum de carte 1995 Hidrogeologie, anul 1995, Dinamica apelor subterane viteză de filtrare (hidrodinamică); viteză de curgere (hidrodinamică); ape subterane; geologie; hidrologie; hidraulică; foraje; drenaj; difuziune hidraulică; curent acvifer; teren permeabil; curgerea apelor subterane; foraj de captare; hidrogeologie; hidrodinamică; apă subterană; legea lui Darcz; sarcină piezometrică; gradient hidraulic ZAMFIRESCU, Florian (autor)
volum de carte 1995 Hidrologie, anul 1995 ROMÂNIA; ape subterane; mare; climă; hidrologie; hidrografie; lac de câmpie; lac artificial; climat temperat; climat tropical; lac dulce; lac sărat; lac montan; lac de deal; cuvetă lacustră; lac tectonic; lac vulcanic; lac glaciar; lac memomictic; climat rece; aluviune; alimentarea râurilor; scurgerea râurilor; sistem fluvial; bilanţ hidrologic; regim termic; resursă hidrologică; strat acvifer; hidrometrie; metoda volmetrică; metoda chimică; regularizare; potamologie; glaciologie; telmatologie; apă stătătoare; factor climatic; circuitul apei în natură; irigaţie; râu; izvor termal; regim hidrologic; hidrogeologie; debit; limnologie; vale; morfometrie; gheţar; poluarea apei; eroziune; apă curgătoare; Izvor; geografie fizică; lac; apă; bazin hidrografic prof. univ. dr., PIȘOTA, Ion (autor)
volum de periodic 2019-2020 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 46-47 Palaeogene (specie); Craspedacusta sowerbii (specie); Geolycosa vultuosa (specie); Vârtop (Geografie); Coiba Mare (Geografie); Coiba Mică (Geografie); Izbucul-Tăuz (Geografie); Muntii Bihor (Geografie); Peştera Gruieţului (Geografie); Muntii Padurea Craiului (Geografie); paleontologie (paleontologie); hidrogeologie (hidrogeologie) GAGIU, Adrian (redactor), POSMOȘANU, Erika (redactor), Dr., VENCZEL, Marton (redactor)
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Géographie, XXIV, anul 1980, seria Geografie atlas; Culoarul Rucăr-Bran; Delta Dunării; faună; Moldova; relief; hidrogeologie; urbanizare; climă; Republica Socialistă România; Dunăre; anotimp; zonă montană; ROMÂNIA; Demografie; turism; Balcani; Câmpia Română; geografie MORARIU, Tiberiu (redactor șef)
articol de periodic 1955 Buletin Științific, vii-2 IONESCU, C. (autor) Radioactivitatea apelor minerale din Sîngeoz-Băi 487-490
articol de periodic 1955 Buletin Științific, vii-4 IONESCU, C. (autor) Radioactivitatea apelor minerale termale din stațiunea Herculane 1163-1169
articol de periodic 1957 Buletin Științific, ix-1 ATANASIU, George (autor) Cercetări în legătură cu prezența radiului în sedimentele depuse de apele minerale II 145-158
articol de periodic 1957 Buletin Științific, ix-1 SZABO, Arpad (autor) , SOO, Attila (autor) Studiul concentrării în radon, radiu și uraniu a apelor minerale și a tufurilor calcaroase de la Sîngioz-Băi (regiunea Cluj) 159-164
articol de periodic 1957 Revue de Physique, ii-2 ATANASIU, George (autor) Contribution a la recherche du radium dans les sediments formes par les sources hydrominerales 271-282
articol de periodic 2006 Revue Roumaine de Chimie, 51-3 STĂNĂȘEL, Oana (autor) , IOVI, Aurel (autor) , KRISTMANNOTTIR, Hrefna (autor) , STĂNĂȘEL, Iulian (autor) Physical-chemistry studies on geothermal waters and scale formations 179-185
articol de periodic 1966 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xi-9 GHEORGHIȚĂ, Ștefan (autor) Geohydrology - De Wiest Roger 1157-1157
articol de periodic 1967 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xii-7 GOGONEA, Sorin (autor) Sur le mouvement des eaux artesiennes en presence de quelgues contours d'alimentation partiellement obtures 955-967
articol de periodic 1965 Revue Roumaine de Physique, 10-3 GAȘPAR, Emilian (autor) , ONCESCU, Mircea (autor) About the measurements of the flowing parameters of underground waters 361-370
articol de periodic 1970 Revue Roumaine de Physique, 15-8 DINESCU, L. (autor) , GAȘPAR, Emilian (autor) Considerations on the metropological parameters in radiohydrological measurements 911-922
articol de periodic 1972 Revue Roumaine de Physique, 17-2 GAȘPAR, Emilian (autor) Tranzit time methods in underground wter hydrolohy 169-181
articol de periodic 1973 Revue Roumaine de Physique, 18-8 ONCESCU, Mircea (autor) , GAȘPAR, Emilian (autor) , DINESCU, L. (autor) On the determination of some constants of the tracer dynamics in field investigations 1023-1033
articol de periodic 1986 Revue Roumaine de Physique, 31-8 SĂLĂGEAN, Maria (autor) , PANTELICĂ, Ana (autor) , GEORGESCU, Iulia (autor) , MESLI, Abderrazak (autor) , BELLEBIA, Sohbi (autor) Instrumental neutron activation analysis of some samples of Ain-Franin geothermal water, Algeria 843-845
articol de periodic 1989 Revue Roumaine de Physique, 34-5 PANDEY, V.S. (autor) , KUNAR, Sharad (autor) , PANDEY, R. (autor) Deteremination of drawdown and well function in case of finite nonleaky aquifer system. A new approach 477-488
articol de periodic 1992 Romanian Journal of Physics, 37-9 ROBU, M. (autor) , CHILIBON, I. (autor) , ROBU, O. (autor) Recherches concernant l'experimentation des transducteurs piezoceramiques pour communications sous l'eau 929-953
articol de periodic 1995 Romanian Journal of Physics, 40-2-3 GAȘPAR, R. (autor) Tracer tests to determine the impact of industrial activities on groundwater 387-400
articol de periodic 2015 Romanian Journal of Physics, 60-3-4 ATANGANA, Abdon (autor) , BĂLEANU, Dumitru (autor) On modeling the groundwater flow within confined aquifer 573-582
articol de periodic 2015 Romanian Journal of Physics, 60-7-8 SPANOS, Thomas (autor) , ENE, Antoaneta (autor) , XATZIXRISTOU, Christina (autor) , PAPAIOANNOU, Agelos (autor) Assessment of grounwater quality and hydrogeological profile of Kavala Area, Northern Greece 1139-1150
articol de periodic 2013 Romanian Reports in Physics, 65-3 PAVELESCU, G. (autor) , GHERVASE, L. (autor) , IOJA, C. (autor) , DONTU, S. (autor) , SPIRIDON, R. (autor) Spectral fingerprints of groundwater organic matter in rural areas 1105-1113
articol de periodic 2016 Romanian Reports in Physics, 68-2 CHITEA, F. (autor) , IOANE, Dumitru (autor) , ȘERBAN, A. (autor) Soil chemical pollution reflecting in groundwater electrical propetries 760-773
articol de periodic 2017 Romanian Reports in Physics, 69-2 RĂDULESCU, C. (autor) , POHOATA, A. (autor) , BRETCAN, P. (autor) , TANISLAV, D. (autor) , STIHI, C. (autor) , CHELARESCU, E. (autor) Quantification of major ions groundwaters using abalytical techniques and statistical approaches 705
articol de periodic 1973 Studii și Cercetări de Fizică, 25-1 GAȘPAR, Emilian (autor) , DINESCU, Lucreția (autor) Cantitatea minimă de trasor, necesară investigațiilor hidrologice subterane .3-10
articol de periodic 1976 Studii și Cercetări de Fizică, 28-9 GAȘPAR, Emilian (autor) , DINESCU, Lucreția (autor) , ORĂȘANU, Iancu (autor) , SIMION, G. (autor) , TUDOR, T. (autor) Utilizarea tritiului pentru determinarea unor interconexiuni acvifere în zona Turț-Băi 961-963
articol de periodic 1978 Studii și Cercetări de Fizică, 30-9 DINESCU, Lucreția (autor) Contribuții la dezvoltarea metodelor nucleare "in situ" folosite în hidrologie și hidrogeologie 929-961
articol de periodic 1958 Studii și Cercetări Matematice, ix-2 GHEORGHIȚĂ, Ștefan (autor) Despre mișcările nelineare în medii poroase 491-502
articol de periodic 1967 Studii și Cercetări Matematice, 19-1 ENE, Horia (autor) Asupra unei probleme din mișcarea apelor arteziene 53-57
articol de periodic 1967 Studii și Cercetări Matematice, 19-1 POPA, Viorel (autor) O mișcare plană staționară cu suprafață liberă într-un mediu poros omogen 123-129
articol de periodic 1967 Studii și Cercetări Matematice, 19-6 UNGUREANU, Elena (autor) Influența temperaturii asupra unor mișcări plane staționare în medii poroase 945-953
articol de periodic 1967 Studii și Cercetări Matematice, 19-9 GOGONEA, Sorin (autor) Asupra mișcării apelor arteziene în anumite domenii concave 1259-1771
articol de periodic 1968 Studii și Cercetări Matematice, 20-4 LUPU, Mircea (autor) Asupra unei probleme din teoria mișcării plane staționare a apelor arteziene 511-518
articol de periodic 1975 Studii și Cercetări Matematice, 27-5 BARSONY-NAGY, A. (autor) Mișcarea în jurul unui izvor într-un mediu poros nemărginit neomogen după o direcție 515-533
articol de periodic 1982 Studii și Cercetări Matematice, 34-2 CARABINEANU, Adrian (autor) Mișcarea apelor arteziene în prezența a două puțuri semisferice 105-112
articol de periodic 1982 Studii și Cercetări Matematice, 34-2 ENĂCHESCU, Denis (autor) , ALBU, Mihai (autor) Integrarea numerică a ecuațiilor de difuzibilitate orizontală pentru zăcăminte hidrotermominerale 113-124