Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 30 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1981 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVIII CEAUȘESCU, Nicolae (autor) 60 de ani de la crearea Partidului Comunist Român 3-3 română
articol de periodic 1982 Revue Roumaine de Chimie, 27-7 CEAUȘESCU, Nicolae (autor) Scientisis and peace 793-795
articol de periodic 1982 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxvii-7 CEAUȘESCU, Nicolae (autor) Scientist and Peace III-V
articol de periodic 1973 Revue Roumaine de Physique, 18-2 CEAUȘESCU, Nicolae (autor) , MIHALACHE, Gheorghe (autor) Magnetic characteristics of siome V2O5-MoO3 257-261
articol de periodic 1982 Revue Roumaine de Physique, 27-5 CEAUȘESCU, Nicolae (autor) Scientists and peace III-V
articol de periodic 1971 Studii și Cercetări de Fizică, 23-10 CEAUȘESCU, Nicolae (autor) Avertizor cu fotodiodă pentru studiul variațiilor debitelor de gaze 1235-1239
articol de periodic 1982 Studii și Cercetări de Fizică, 34-8 CEAUȘESCU, Nicolae (autor) Les hommes de science et la paix III-V
articol de periodic 1965 Teatrul, an X, nr. 8, august CEAUȘESCU, Nicolae (autor) Din Raportul C.C. al P.C.R. cu privire la activitatea partidului în perioada dintre Congresul al VIII-lea și Congrasul al IX-lea al P.C.R. 1–2 română
articol de periodic 1977 Teatrul, nr. 12 CEAUȘESCU, Nicolae (autor) Conferința Națională a Partidului Comunist Român - Un eveniment de seamă în istoria patriei noastre 1–2 română
articol de periodic 1978 Teatrul, nr. 2 CEAUȘESCU, Nicolae (autor) Mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu colectivului Teatrului Național „I. L. Caragiale” din București 1–2 română
articol de periodic 1979 Teatrul, nr. 2 CEAUȘESCU, Nicolae (autor) Mesajul tovarășul Nicolae Ceaușescu adresat colectivului Teatrului de Stat din Oradea, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate 1–1 română
articol de periodic 1979 Teatrul, nr. 2 CEAUȘESCU, Nicolae (autor) Mesajul tovarășul Nicolae Ceaușescu adresat colectivului Teatrului Maghiar de Stat din Timișoara, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de activitate 1–2 română
articol de periodic 1979 Teatrul, nr. 5 CEAUȘESCU, Nicolae (autor) Din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la marea adunare populară din capitală consacrată zilei de 1 Mai 1–2 română
articol de periodic 1979 Teatrul, nr. 7-8 CEAUȘESCU, Nicolae (autor) Din Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale - 5 iulie 1979 1–4 română
articol de periodic 1979 Teatrul, nr. 9 CEAUȘESCU, Nicolae (autor) Din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R., 7 septembrie 1979 1–4 română
articol de periodic 1979 Teatrul, nr. 9 CEAUȘESCU, Nicolae (autor) Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu adresat laureaților și participanților la a II-a ediție a Festivalului național „Cîntarea României” 5–5 română
articol de periodic 1979 Teatrul, nr. 12 CEAUȘESCU, Nicolae (autor) Din Raportul Comitetului Central cu privire la activitatea Partidului Comunist Român în perioada dintre Congresul al XI-lea și Congresul al XII-lea și sarcinile de viitor ale partidului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 1–5 română
articol de periodic 1980 Teatrul, nr. 1 CEAUȘESCU, Nicolae (autor) Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu adresat Teatrului de Nord din Satu Mare cu prilejul împlinirii a 25 de ani de existență 3–3 română
articol de periodic 1980 Teatrul, nr. 7-8 CEAUȘESCU, Nicolae (autor) Din Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Reuniunea solemnă a Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și guvernului 1–3 română
articol de periodic 1981 Teatrul, nr. 1 CEAUȘESCU, Nicolae (autor) Mesajul de Anul Nou, adresat întregului nostru popor, la posturile de radio și televiziune, de tovarășul Nicolae Ceaușescu 1–1 română
articol de periodic 1981 Teatrul, nr. 5 CEAUȘESCU, Nicolae (autor) 8 mai 1981 - Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 1–2 română
articol de periodic 1981 Teatrul, nr. 5 CEAUȘESCU, Nicolae (autor) 8 mai 1981 - Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucită dezvoltare a teoriei revoluționare, călăuză a culturii românești, a gîndirii artistice și literare 4–11 română
articol de periodic 1981 Teatrul, nr. 7-8 CEAUȘESCU, Nicolae (autor) Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu adresat Conferinței naționale a scriitorilor 1–4 română
articol de periodic 1981 Teatrul, nr. 9 CEAUȘESCU, Nicolae (autor) Din Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la adunarea festivă consacrată celei de-a 50-a aniversări a „Scînteii” și sărbătoririi Zilei presei 1–6 română
articol de periodic 1982 Teatrul, nr. 1 CEAUȘESCU, Nicolae (autor) Din Mesajul de Anul Nou 1–2 română
articol de periodic 1982 Teatrul, nr. 3 CEAUȘESCU, Nicolae (autor) Din cuvîntarea rostită la adunarea solemnă consacrată celei de-a 60-a aniversări a Uniunii Tineretului Comunist, 19 martie 1982 1–1 română
articol de periodic 1982 Teatrul, nr. 4 CEAUȘESCU, Nicolae (autor) Din cuvîntarea rostită la Plenara C.C. al P.C.R., 31 martie 1982 1–1 română
articol de periodic 1982 Teatrul, nr. 5 CEAUȘESCU, Nicolae (autor) Din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R., 1-2 iunie 1982 1–2 română
articol de periodic 1982 Teatrul, nr. 7-8 CEAUȘESCU, Nicolae (autor) Din Cuvîntarea rostită la Congresul al II-lea al Educației politice și culturii socialiste, 25 iunie 1982 1–1 română
articol de periodic 1982 Teatrul, nr. 12 CEAUȘESCU, Nicolae (autor) Din Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a P.C.R., 16 decembrie 1982 1–3 română