Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 publicație
  • 3 volume
  • 23 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
periodic Caiet selectiv de informare asupra creşterilor colecţiilor Bibliotecii Academiei R.P.R. - extras colecţia numismatică
Numere de reviste:13
Academia Română; Octavian Iliescu; Numismatică; Biblioteca Academiei Române; colecţie numismatică; Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România
volum de periodic 2005 AnticArt Magazin - Revistă a pieței de artă din România, 7, noiembrie-decembrie, anul 2005 concert (Eveniment); Eugen Ispir (Artist); Dimitrie Paciurea (Artist); Aureliu Răzvan Ionescu (Artist); Lola Schmierer Roth (Artist); muzee (instituţie de cultură); Biblioteca Academiei Române (instituţie de cultură); artişti români (personalităţi); artişti plastici români (personalităţi); Medalia Bene Merenti (medalie); ateliere de artă (atelier); Numismatică (colecţie); colecţie de artă (colecţie); Filatelie (colecţie); Restaurare (domeniu); artă românească (domeniu); Expoziţii de artă (expoziţie); anticariate (magazin); case de licitaţii (magazin); antichităţi (artefact); galerii de artă (galerie) ION, Andrei Remus (editor cooronator), MIHALACHE, Dorin (editor)
volum de periodic 1999 Biblioteca Bucureștilor, 3, nr. în TOM: II, martie, anul 1999 Evenimente culturale; 1999; Biblioteca Academiei Române; Asociaţia Bibliotecarilor şi Documentariştilor din Bucureşti; Revista Biblioteca Bucureştilor ROTARU, Florin (director)
volum de carte 2004 Catalogul manuscriselor grecești din Biblioteca Academiei Române, anul 2004 Academia Română (Instituţie); Biblioteca Academiei Române (bibliotecă); patrimoniu cultural mobil (patrimoniu); patrimoniu scris (patrimoniu) CARATAȘU, Mihail (autor), POPESCU-MIHUȚ, Emanuela (editor), TEOTEOI, Tudor (editor), ȘTREMPEL, Gabriel (prefață)
articol de periodic 2010 Alt Schaessburg, 3, seria Istorie. Patrimoniu DANIEL I., Iancu (autor) Colaborarea lui Nicolae Densușianu la ziarul ˝Orientul Latin˝ de la Brașov Istorie 165-178 română
articol de periodic 2012 Analele Buzăului, IV ROMÂNIA; Arheologie; Recenzie; Restaurare; Muzeologie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Conservare; Istorie antică; istoie medievală MÂNDRICEL, Ilie (autor) O carte de acum două veacuri Istorie 13-29 română
articol de periodic 1998 Angustia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie DAMIAN, Ancu (autor) , PĂUNESCU, Emil (autor) Nicolae Dronc-Barcian - personalitate a luptei românilor pentru propășire și unitate națională 159-164 română
articol de periodic 2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, Analele Muzeului Județean Argeș - Pitești, seria Istorie VOINESCU, Silvestru (autor) O nouă și strălucită ediție eminesciană 599-603 română
articol de periodic 2001 Biblioteca Bucureștilor, 12, nr. IV, decembrie Biblioteca Municipală Mihail Sadoveanu; Agenda Culturală; biblioteconomia României; Revista „Biblioteca Bucureştilor”; Asociaţia Bibliotecarilor şi Documentariştilor din Bucureşti Biblioteca Bucureștilor. Revista Asociației Bibliotecarilor și Documentariștilor din București 1-40 română
articol de periodic 2001 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XV istorie (ştiinţe umaniste); Arheologie (ştiinţe umaniste); Muzeologie (ştiinţe umaniste); memorialistică (disciplină istorică); Bucureşti (capitala României); Bucureşti; Arhitectură; patrimoniu construit PÎRVAN, Katiușa (autor) Medalii care au aparținut familiei Brătianu păstrate la Muzeul Național Numismatică 320-331 română
articol de periodic 2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XVII istorie (ştiinţe umaniste); Arheologie (ştiinţe umaniste); Muzeologie (ştiinţe umaniste); memorialistică (disciplină istorică); Bucureşti (capitala României); Bucureşti; Arhitectură; patrimoniu construit MĂRĂCINEANU, Walter (autor) Aspecte ale picturii bisericești în secolul al XIX-lea - erminii din biblioteca Academiei Romane - Studii şi articole 165-171 română
articol de periodic 1912 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, V, nr. 1-4, seria Veche Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice LĂPEDATU, Alexandru (autor) Cât a costat zidirea bisericii Sf. Spiridon din Iași? Comunicări 95 română
articol de periodic 1913 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, VI, nr. 1-4, seria Veche Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice DRĂGHICEANU, Virgil (autor) Curțile domnești brâncovenești (lămuriri asupra curții din Brâncoveni după planuri contimporane) 132-133 română
articol de periodic 1943-1944 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, XXXVI-XXXVII, seria Veche Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice BARNEA, I. (autor) Un manuscris grecesc cu miniaturi din Biblioteca Academiei Române 102-108 română
articol de periodic 2003 Muzica, Serie nouă, Anul XIV, Nr.3(55) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică MOROIANU, Viniciu (autor) Cadențele lui Dinu Lipatti Creaţii 4-25 română
articol de periodic 1927-1929 Revista arhivelor: RA, 2, nr. 4-5 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă BIANU, I. (autor) Visuri, gânduri și planuri dinainte cu o jumătate de secol pentru organizarea bibliotecilor, arhivelor și muzeelor țării 265-268 română
articol de periodic 1916 Revista istorică (1915-1946): RI, II, nr. 3-6, martie-iunie Nicolae Iorga; Istorie modernă; Istorie medievală; documente istorice; documente medievale; istorie medievală românească; Revista Istorică; istorie modernă românească Cu privire la oaste / O diplomă de Făgărași / Pisari ungurești / Un atestat pentru catolici al Mitropolitului Gheorghe / O vânzare de prăvălii în București / La trecutul evreilor în țările noastre Documente 90-91 română; italiană
articol de periodic 1916 Revista istorică (1915-1946): RI, II, nr. 3-6, martie-iunie Nicolae Iorga; Istorie modernă; Istorie medievală; documente istorice; documente medievale; istorie medievală românească; Revista Istorică; istorie modernă românească Un bâlciu al Mitropoliei muntene / Procesul unei opincărese / Bilet de trecere / O scrisoare a episcopului de Râmnic Chesarie către Mitropolit Documente 92-93 română
articol de periodic 1916 Revista istorică (1915-1946): RI, II, nr. 3-6, martie-iunie Nicolae Iorga; Istorie modernă; Istorie medievală; documente istorice; documente medievale; istorie medievală românească; Revista Istorică; istorie modernă românească Negustori ieșeni / Un act privitor la Piatra / O danie către mănăstirea Sf. Naum de la Orhida / Documente 94-96 română
articol de periodic 1916 Revista istorică (1915-1946): RI, II, nr. 3-6, martie-iunie Nicolae Iorga; Istorie modernă; Istorie medievală; documente istorice; documente medievale; istorie medievală românească; Revista Istorică; istorie modernă românească ... / O știre despre Asachi Documente 101 română
articol de periodic 1990 Revista Muzeelor: RM, nr. 1 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală VIDA, Mariana (autor) Observații cu privire la ilustrații de I.K. Hlavsa aflate în patrimoniul Bibliotecii Academiei Române Patrimoniu. Cercetare 23-26 română
articol de periodic 1985 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XXII, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei MOISESCU, Titus (autor) A Catalog of those Engaged in the Art of Byzantine Music along Time (MS 923/BAR) Recherches / Cercetare 67-75 franceză
articol de periodic 1988 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4, octombrie-decembrie epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală PETRE, Diaconu (autor) Profesorul Ion Barnea la 75 de ani Materiale şi cercetări arheologice 391-398 Română
articol de periodic 1993 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3, iulie-septembrie epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală IONIȚĂ, Adrian (autor) Cronica științifică 1992 Materiale şi cercetări arheologice 303-310 Română
articol de periodic 2007 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3-4, iulie-decembrie epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală BABEȘ, Mircea (autor) Proiectul ARHIVELE ARHEOLOGIEI EUROPENE Studii 191-194 Română
articol de periodic 2007 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3-4, iulie-decembrie epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală IRINA, Achim (autor) Grigore Tocilescu și antichitățile creștine de la Tropaeum Traiani Studii 195-210 Română
articol de periodic 2001 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 17, Lucrările Sesiunii de Comunicări Științifice "Mihai Viteazul – domn creștin, strateg militar și întregitor de neam" Târgoviște 7-8 septembrie 2001 GEORGETA, Toma (autor) , DUMITRA, Bulei (autor) , GHEORGHE, Bulei (autor) Expoziția „Mihai Viteazul - 400" Secţiunea a IV-a: Artă şi religie în epoca lui Mihai Viteazul 220 română