Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXVII, 2005, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-8 română
articol de periodic MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații asupra unor aspecte ale legăturilor voievodatului ardelean cu imperiul bizantin (mijlocul sec. X - începutul sec. XI) Istorie Medie 11-22 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) Unde și când au hotărât imperialii pieirea lui Mihai Viteazul? Istorie Medie 23-28 română
articol de periodic PORȚEANU, Alexandru (autor) Ștefan cel Mare în conștiința românilor din Transilvania Istorie Medie 29-34 română
articol de periodic HOSSU, Valer (autor) Comandantul Grigor Pintea (la 300 de ani de la moarte) Istorie Medie 35-38 română
articol de periodic GROSS, Lidia (autor) Confreria Rozarului Bistrița Istorie Medie 39-44 română
articol de periodic MAN, Dorel (autor) Manuscrise din „Fondul Șaguna” Istorie modernă 47-52 română
articol de periodic PLOSCĂ, Maria-Cristina (autor) Procesele urbariale și reglementarea situației terenurilor iobăgești în comitatul Hunedoara în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Istorie modernă 53-60 română
articol de periodic VIRAG, Paula (autor) Aspecte ale migrației populației din comitatul Satu-Mare în America de Nord (1899-1913) Istorie modernă 61-70 română
articol de periodic PORȚEANU, Alexandru (autor) Tragedia de la Alejd din 24 aprilie 1904 și rezonanța ei în vechiul regat al României Istorie modernă 71-82 română
articol de periodic MUSCA, Ioan (autor) Documernte privind activitatea despărțământului sălăjean al Astrei (1905-1907) Istorie modernă 83-146 română
articol de periodic BIȚU, Voichița (autor) Memoria documentelor bibliotecii Astra: Iuliu Maniu - Corespondență Istorie modernă 147-166 română
articol de periodic MUSCA, Ioan (autor) Documente privind activitatea despărțământului sălăjean al Astrei (1908-1910) Istorie modernă 167-210 română
articol de periodic POP, Marin (autor) Din viața și activitatea lui Ioan Ossian (1885-1953) Istorie contemporană 213-224 română
articol de periodic BOTEZAN, Liviu (autor) O comparație între discursurile rostite de Vasile Goldiș și Iuliu Maniu la Marea Adunare Națională din 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia Istorie contemporană 225-235 română
articol de periodic ZAINEA, Ion (autor) Sibiu-Paris 1919-1920. Iuliu Maniu în corespondență cu Alexandru Vaida-Voevod Istorie contemporană 237-250 română
articol de periodic POP, Marin (autor) Înfințarea băncii agrare din Cluj și activitatea ei în perioada 1920-1922 Istorie contemporană 251-277 română
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Contribuția Astrei la aniversarea centenarului nașterii lui Avram Iancu (1924) Istorie contemporană 279-293 română
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Adunarea generală a Astrei de la Zalău (12-14 septembrie 1926) Istorie contemporană 295-306 română
articol de periodic PANĂ, Virgil (autor) Bănci românești și bănci minoritare în Transilvania interbelică Istorie contemporană 307-315 română
articol de periodic VASILIU, Gabriel (autor) Raporturile dintre P.N.Ț. și Iuliu Maniu cu celelalte partide politice în opinia lui Sextil Pușcariu Istorie contemporană 317-322 română
articol de periodic POP, Marin (autor) Iuliu Maniu omagiat de către sălăjeni la întâmpinarea vârstei de 60 de ani (1933) Istorie contemporană 323-332 română
articol de periodic BURLACU, Emil (autor) Iuliu Maniu, martor în procesul mareșalului Ion Antonescu Istorie contemporană 333-339 română
articol de periodic BURLACU, Ioana (autor) Iuliu Maniu în viziunea Regelui Mihai I - pe marginea convorbirilor purtate de scriitorul Mircea Ciobanu cu Mihai I al României Istorie contemporană 341-344 română
articol de periodic VASILIU, Gabriel (autor) Ținutul Sălajului, sub observația presei, în perioada guvernării lui N. Iorga Istorie contemporană 345-348 română
articol de periodic CIOCIAN, Ioan (autor) Aspecte privind activitatea bisericii române unite din Transilvania. Districtele protopopiale Silvania și Jibou în deceniul patru al secolului al XX-lea Istorie contemporană 349-368 română
articol de periodic CIUBĂNCAN, Vasile (autor) România 1940-1945 - Pierderile economice Istorie contemporană 369-376 română
articol de periodic RUS, Dorin-Ioan (autor) , SZABO, Arthur (autor) , SZABO, Etelka (autor) Lista soldaților din regimentul 22 Târgu-Mureș decorați după batălia de la Asiago Istorie contemporană 377-396 română
articol de periodic SABOU, Călin (autor) , SABOU, Mihaela (autor) Aspecte privind mișcarea legionară din Sălaj în perioada 1945-1947 Istorie contemporană 397-413 română
articol de periodic ZAINEA, Ion (autor) Campania de purificare a administrațiilor publice din județele Bihor, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj în vederea alegerilor din toamna anului 1946 Istorie contemporană 415-428 română
articol de periodic CHERHEȘ, Doina (autor) , GHERHEȘ, Ilie (autor) Rapoartele preoților greco-catolici despre retragerea trupelor germano-ungare, respectiv intrarea subunităților armatei roșii în Maramureș și asupra „regimului Odoviciuc” Istorie contemporană 429-450 română
articol de periodic BULAT, Nicolae (autor) Oamenilor noi de la oameni vechi Istorie contemporană 451-458 română
articol de periodic POP, Lucia (autor) Un patrimoniu de excepție valorificat în expoziția de istorie a mineritului Istorie contemporană 459-468 română
articol de periodic VELCULESCU, Cătălina (autor) „Nebuni întru Hristos” în prelucrări occidentale și posibile ecouri transilvane Istoria culturii. Carte veche 471-487 română
articol de periodic STĂNCULESCU, Ileana (autor) Două imagini ale Transilvaniei în geografia lui Botero și traducerea românească Istoria culturii. Carte veche 489-496 română
articol de periodic MUSCA, Elena (autor) Documentul scris - izvor istoric și de artă Istoria culturii. Carte veche 497-505 română
articol de periodic BORDAȘ, Liviu (autor) Memoriile orientale ale lui Johann Martin Honigberger: posteritate istorică și actualitate ficțională Istoria culturii. Carte veche 507-532 română
articol de periodic OROS, Ioan (autor) Considerații preliminare la un catalog cuprinzând cartea veche din colecțiile muzeului - exemplarele propuse pentru clasare în categoria tezaur Istoria culturii. Carte veche 533-558 română
articol de periodic BORS, Silviu (autor) , PĂUN, Florentin-Dan (autor) , SCHIAU, Ramona (autor) Biblioteci românești în secolul al XIX-lea Istoria culturii. Carte veche 559-582 română
articol de periodic BILȚIU, Pamfil (autor) Nicolae Iorga și Maramureșul Istoria culturii. Carte veche 583-598 română
articol de periodic ȘIȘESTEAN, Solica (autor) , ȘIȘEȘTEAN, Gheorghe (autor) Romanii din Hajdu-Bihar. Strategii maritale și reconstrucții identitare Etnografie. Artă 601-656 română
articol de periodic POPA FLORIN, Emilian (autor) Starea agriculturii românești, evoluții și perspective Etnografie. Artă 657-680 română
articol de periodic POPA, Monica (autor) , VASILE, Monica (autor) Tradiție, modernitate și continuitate în obștile vrâncene Etnografie. Artă 681-694 română
articol de periodic BORDAȘ, Liviu (autor) Etnografie și orientalism romantic în noile state Italia și România: Angelo Gubernatis, Dora d'Istria și savanții români în a doua jumătaste a secolului XIX Etnografie. Artă 695-716 română
articol de periodic GOIA IOAN, Augustin (autor) Considerații privind ambianța social-economică dintr-o zonă populată prin sistemul „mutărurilor”: Platoul Ghețari, Munții Apuseni Etnografie. Artă 717-726 română
articol de periodic CIOICA, Maria (autor) Datini cultural-creștine în viața materială și spirituală a moților Etnografie. Artă 727-730 română
articol de periodic DĂNCUȘ, Mihai (autor) Obiceiuri de înmormântare în Cuhea lui Bogdan I Etnografie. Artă 731-743 română
articol de periodic BEJINARIU, Corina (autor) Forme sincretice ale discursului funebru - verșurile sau „cântările” la morți Etnografie. Artă 745-757 română
articol de periodic GHILA, Ioana (autor) , MUREȘAN, Olimpia (autor) O veche formă de manifestare religioasă - pelerinajul (mănăstirile din Sălaj) Etnografie. Artă 759-767 română
articol de periodic BILȚIU, Pamfil (autor) Kadar Jozef și cultura populară Etnografie. Artă 769-776 română
articol de periodic MUNTEANU, Simona (autor) , TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea alimentației tradiționale. Alimentația de post la sfârșitul secolului al XIX-lea Etnografie. Artă 777-791 română
articol de periodic BRAICA, Carmen (autor) , TOȘA, Ioan (autor) Alimentația de dulce în satul românesc de la începutul secolului XX Etnografie. Artă 793-804 română
articol de periodic LOBONȚ PUȘCAȘ, Maria (autor) Muzeul sătesc - o poartă spe viitor Etnografie. Artă 805-808 română
articol de periodic BURGHELE, Camelia (autor) Colecția de piese etnografice de la Meseșenii de Sus Etnografie. Artă 809-822 română
articol de periodic COCIȘ, Doina (autor) Țesăturile de interior - artă și meșteșug Etnografie. Artă 823-833 română
articol de periodic CIOCAN, Janeta (autor) , MEZEI, Paulina (autor) Proiectul „Căsuța poveștilor”. Tema: Tradiții și obiceiuri folclorice din județul Maramureș Etnografie. Artă 835-841 română
articol de periodic CHENDE-ROMAN, Gheorghe (autor) Câteva aspecte din toponimia Sălajului Etnografie. Artă 843-858 română
articol de periodic VIRAG, Paula (autor) Devoțiunea populară față de Fecioara Maria în Transilvania secolelor XVII-XIX Etnografie. Artă 859-872 română
articol de periodic NEAGA, Simion (autor) Prima perioadă de creație a artistului Ioan Sima Etnografie. Artă 873- română