Carpica, XII, 1980


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MITREA, Bucur (autor) Tezaurul monetar de la Panciu și legăturile economice dintre dacii de la est și vest de Carpați în timpul lui Burebista .7-14 română
articol de periodic OLTEANU, Ștefan (autor) Permanențe ale civilizației geto-dacice și daco-romane în structura societății medievale românești 15-23 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Elemente ale suprastructurii politice românești moștenite de la geto-daci 25-34 română
articol de periodic CANTEMIR, Traian (autor) Decebal în epopeele naționale 35-43 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Server (autor) Utilitate și artă în ceramica dacică din Crișana 45-53 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Regiunea centrală a Moldovei dintre Carpați și Siret în secolele VI-IX e.n. 55-190 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului paleofaunistic din așezarea de la Mîndrișca (Valea Seacă) aparținând culturii Monteoru 191-201 română
articol de periodic ZAHARIA, Dumitru (autor) Dacia în viziunea lui Ludovic Ferdinand Marsili 203-213 română
articol de periodic ARTIMON, Alexamdru (autor) Un tezaur monetar de aur din secolele XVI-XVII descoperit în comuna Ștefan cel Mare (jud. Bacău) 215-228 română
articol de periodic MURARIU, Ioan (autor) Unii factori care au frânat dezvoltarea comerțului intern al Moldovei, la sfârșitul secolului al XVIII-lea și în primele decenii ale secolului al XIX-lea 229-244 română
articol de periodic COMȘA, Maria (autor) Albinăritul pe teritoriul României în mileniul I e.n. 245-255 română
articol de periodic ICHIM, Dorinel (autor) Monumentul de arhitectură populară din Dărmănești-Bacău 257-269 română
articol de periodic ROTARU, Feodosia (autor) Ceramica populară din județul Bacău 271-301 română
articol de periodic ICHIM, Dorinel (autor) Gospodăria țărănească de tip complex din Colinele Tutovei 303-314 română
articol de periodic DJAMO-DIACONIȚĂ, Lucia (autor) Paleografia româno-slavă, tratat și album - Damiam B. 315-318 română
articol de periodic ARTIMON, Elena (autor) Cronica activității secției de istorie pe anul 1979 319-323 română
articol de periodic Sumarul sumarelor „Carpica”. Vol. I/1968-X/1978 325-335 română