Mousaios, X, 2005


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) , STĂICUȚ, Gabriel (autor) Șantierul arheologic Pietrosu-Costești - Campaniile 2003-2004 .9-16 română
articol de periodic MATEI, Sebastian (autor) Un mormînt în cistă descoperit la Mlăjet, jud. Buzău 17-23 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Mihai (autor) , MIRIȚOIU, Nicolae (autor) Mormîntul în cistă de la Mlăjet, jud. Buzău 25-30 română
articol de periodic MOTZOI-CHICIDEANU, Ion (autor) , SÎRBU, Dorin (autor) Cercetările arheologice de la Cîrlomănești - La Armanu (Campania 2004) 31-43 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Mihai (autor) , MIRIȚOIU, Nicolae (autor) , SULTANA, Nicu (autor) Analiza antropologică a osemintelor din necropola de epoca bronzului de la Cîrlomănești - Arman, jud. Buzău 45-54 română
articol de periodic MOTZOI-CHICIDEANU, Ion (autor) Cu privire la comportamentul funerar al culturii Sabatinovka 55-66 română
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) Piepteni de os din a doua epocă a fierului în Nordul Peninsulei Balcanice 67-75 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) , GRIGORAȘ, Laurențiu (autor) , LIUȘNEA, Mihaela (autor) , STĂICUȚ, Gabriel (autor) Șantierul arheologic Pietroasele - Campania 2004 77-84 română
articol de periodic TEODOR, Dan (autor) Cu privire la unele aspecte etno-culturale de la Nordul Dunării de Jos în secolele V-VII d.Hr. 85-94 română
articol de periodic MATEI, Sebastian (autor) , SÎRBU, Dorin (autor) Contrivuții la repertoriului arheologic al bazinului superior al Rîmnicului Sărat (Cercetări de suprafață în 2003-2004) 95-120 română
articol de periodic COMAN, Constantin (autor) Cîteva considerații privitoare la începutul domniei lui Ștefan cel Mare și Sfînt 121-126 română
articol de periodic AVRAM, Valeriu (autor) Misiuni aeriene în zona Buzău-Rîmnicu Sărat în anii primului război mondial 127-135 română
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Buzoieni și rîmniceni în bătăția de la Odessa (august-octombrie 1941) 137-153 română
articol de periodic NICOLESCU, Valeriu (autor) Constantin Garoflimd - reformator al agriculturii românești 155-160 română
articol de periodic NEGOIȚĂ PAUL, Iulius (autor) Biserica din Albești (co Smeeni) - O posibilă ctitorie a familiei Sărățeanu 161-168 română
articol de periodic GAIȚĂ, Alexandru (autor) , STAN, Constantin (autor) Nefericitul destin al unui prinț nehotîrît - Nicolae al României. Căsătoria de la Tohani cu Ioana Doletti 169-190 română
articol de periodic LUPU, Daniela (autor) Însemnări pe cărți vechi românești din colecția Muzeului județean Buzău 191-219 română
articol de periodic OPREA, Timotei (autor) Structuri literare hagiografice și discurs apocaliptic în viașa Sfîntului Macarie Rîmneanul 221-234 română
articol de periodic MUNTEANU, Simona (autor) , TOȘA, Ioan (autor) Cultura populară buzoiană în fonduri documentare de la sfîrșitul secolului al XX-lea 235-261 română
articol de periodic PALLY, Filofteia (autor) Patrimoniul etnologic între cultură și aculturație 263-267 română
articol de periodic CIOBANU, Doina (autor) Piatra, un străvechi meșteșug pe plaiurile buzoiene 269-293 română
articol de periodic GHEORGHE TACHE, Rodica (autor) Omul - omagiat în lucrările de artă decorativă și artă plastică (sculpură) din patrimoniul de artă al Muzeului Județean Buzău 295-300 română
articol de periodic CONSTANTIN, Adrian (autor) A fi istoric în anul 2000 - Murgescu Bogdan 301-305 română
articol de periodic SCHUSTER, Cristian (autor) , SEMUC, Cătălina (autor) Zu den beigaben fruhbronzezeitlichen bestattungen in Sudrumanien 311-323 germană
articol de periodic CAVRUC, Valeriu (autor) Some eneolitic and bronze age funeral evidence on the salt exchange routs in southeast Transylvania 325-351 engleză
articol de periodic RUSTOIU, Aurel (autor) The salt of Maramureș and the dacian settlements alongside of Upper Tisa 353-367 engleză
articol de periodic BUCHILLER, Carmen (autor) Elements de parure en embre, et en lignite/sapropelite de contextes fribourgeois (sepultures et habitats), etat de la question 369-393 franceză
articol de periodic OȚA, Silviu (autor) The graves and the subsoil resources in the Carparhian Basin (10th century A.D.) 395-412 engleză
articol de periodic CAVRUC, Valeriu (autor) The prehistoric ritual manifestations from the salt roads of Eastern Transylvania 413-415 engleză
articol de periodic SCHUSTER, Cristian (autor) Bezuglich den bronzezeitlichen grabbeigaben im gebiet zwischen den sudkaepaten und der Donau 417-417 germană
articol de periodic TENTIUC, Ion (autor) Practici funerare în spațiul est-carpatic în a doua jumătate a mileniului - începutul mileniului II 419-420 română
articol de periodic VAIDA DAN, Lucian (autor) Les celtes du Nord-Est de la Transylvanie 421-421 franceză
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) Les tombes et les ressources du sous-sol a l'est et au Sud-Est de l'Europe (II millenaire av. J.C. - 1 ,illenaire apr. J.C.) 423-424 franceză
articol de periodic DUȚESCU, Marilena (autor) , MATEI, Sebastian (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) , TEFAN, Dan (autor) Pietrosele - Gruiu Dării: Sacred Dacian enclosure situated in a region rich in salt resources 425-427 engleză
articol de periodic DAMIAN, Paul (autor) , SIMION, Mihaela (autor) Considerations regarding the relation between the inventory of the graves and mineral resources. Case-study: the Rosia Montana Necropolises 429-429 engleză
articol de periodic DUMITRAȘCU, Emil (autor) , SIMION, Mihaela (autor) Mineral resources - primary processing - Layout as a funerary space resources Roșia Montana - the Hig Piciorag reference Point 431-431 engleză
articol de periodic KRUPA, Tetyana (autor) Minerals of Crimea in an antique costume: to a question on import of jewller ornaments 433-434 engleză
articol de periodic BOLTRYK, Yuriy (autor) Kurgans in the Scythian Steppe (5th-3rd centuries BC) 435-436 engleză
articol de periodic CIOBANU, Doina (autor) The salt exploitation in the 1 millenium in the Carpathian-Danubian Area 437-437 engleză