Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 27, 1980, seria Teatru, muzică, cinematografie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic THEODORESCU, Răzvan (autor) Permanențe și convergențe 3-4 română
articol de periodic PETRESCU, Paul (autor) Muzeul Satului - expresie a unității culturii populare românești 100 de ani de la naşterea lui Dimitrie Gusti 5-8 română
articol de periodic POP-BRATU, Anca (autor) Pecetarele din Maramureș - un fenomen de sincretism Contribuţii la studiul civilizaţiei maramureşene 9-22 română
articol de periodic CINCHEZA-BUCULEI, Ecaterina (autor) Câteva date noi despre meșterii bisericilor de lemn din Maramureș, secolul al XVIII-lea (Țara Lăpușului) Contribuţii la studiul civilizaţiei maramureşene 23-40 română
articol de periodic NICULESCU, Remus (autor) Statuia lui Gheorghe Asachi de Ion Georgescu Monumente româneşti din secolul al XIX-lea 41-94 română
articol de periodic STOICHIȚĂ, Victor Ieronim (autor) Melancolia II. Eseu despre Georges de La Tour și migrația simbolurilor în secolul al XVII-lea Probleme de analiză şi interpretare 95-132 română
articol de periodic BERCEA, Radu (autor) Folclor și simbol în opera lui Ion Țuculescu Probleme de analiză şi interpretare 133-142 română
articol de periodic OROVEANU, Anca (autor) Probleme ale creației artistice și interpretării operei de artă din perspectiva gândirii jungiene Probleme de analiză şi interpretare 143-164 română
articol de periodic ȚIGU, Viorel Gh (autor) Contribuții privind activitatea artistică în Banatul secolului al XIX-lea Note, Documente, Recenzii, Note de lectură 165-174 română
articol de periodic SCULY LOGOTHETI, Nicolae (autor) Trei schițe documentare inedite ale lui Hneri Trenk privind o ctitorie, azi dispărută Note, Documente, Recenzii, Note de lectură 175-178 română
articol de periodic ENĂCHESCU, Maria Elena (autor) Sztuka Rumunii Note, Documente, Recenzii, Note de lectură 179 română
articol de periodic GUDUVAN, Alexandru (autor) , PETRESCU, Paul (autor) , MARINESEN, Marina (autor) , VLASIU-DRĂGĂNOIU, Ioana (autor) , CAJAL-MARIAN, Irina (autor) Arta populară a aromânilor din Dobrogea Note, Documente, Recenzii, Note de lectură 180-181 română
articol de periodic CIOARĂ, MARIA (autor) Zona etnografică Rădăuți Note, Documente, Recenzii, Note de lectură 181 română
articol de periodic DUNĂRE, Nicolae (autor) Ornamentică tradițională comparată Note, Documente, Recenzii, Note de lectură 181 română
articol de periodic ENĂCHESCU, Maria Elena (autor) Arhitectura țărănească și elementele ei decorative în restul țării Note, Documente, Recenzii, Note de lectură 181-182 română
articol de periodic CIOARĂ, MARIA (autor) Șerban Cantacuzino Note, Documente, Recenzii, Note de lectură 182-183 română
articol de periodic CÂRNECI, Magda (autor) Mondrian Note, Documente, Recenzii, Note de lectură 183-186 română
articol de periodic Indicele analitic al revistei `Studii și cercetări de istoria artei`, Artă plastică, XXI-XXV (1974-1978) Note, Documente, Recenzii, Note de lectură 187-190 română
articol de periodic DRĂGUȚ, Vasile (autor) Ana Maria Musicescu Note, Documente, Recenzii, Note de lectură 191-192 română