Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 7 publicații
  • 19 volume
  • 376 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1972 Istoria literaturii germane (de la 1850 până la 1945)
Număr de volume:1
impresionism; romantism; dramaturgie; neoclasic; Simbolism; realism; Leonhard Frank; literatură socialistă; Friedrich Wolf; Franz Carl Weiskopf; Ludwig Renn; Theodor Storm; Wilhelm Raabe; Fritz Reuter; Theodor Fontane; Ricarda Huch; Bernhard Kellermann; scriitor german; Friedrich Hebbel; Otto Ludwig; Gustav Freytag; Friedrich Spielhagen; Paul Heyse; romancier; Jakob Wassermann; Thomas Mann; Stefan Zweig; literatură germană; Hermann Hesse; Expresionism; istoria literaturii; Franz Kafka; lirică; Robert Musil; Richard Wagner lect. univ. dr., IOANOVICI-MUNTEANU, Sanda (autor)
carte 1997 Literatura medievală slovacă şi renaşterea
Număr de volume:1
umanism; dramaturgie; Renaşterea; cronică medievală; literatură slovacă; literatură medievală; lirica umanistă; cronică latină; lirică spirituală; Eposul istoric; Jan Silvan; Vavrinec Benedikt din Nedozery; Elias Lani; Martin Rakovsky; Jakub Jakobeus; Michal lnstitoris; folclor slovac; Marea Moravie; Metodie; Legendă medievală; Medievalitatea latină; Medievalitatea slavă CĂLIN, Gheorghe (autor)
carte 1982 O sută de ani de teatru evreiesc în România, 1876-1976
Număr de volume:1
holocaust; Al Doilea Război Mondial; dramaturgie; Nazism; Dictatură; teatru evreiesc; Avram Goldfaden BERCOVICI, Israil (autor), BERLOGEA, Ileana (autor)
carte 1957 Poetica
Număr de volume:1
poezie; dramaturgie; Aristotel; comedie; filozofie; Poezia epică; Poezia lirică; Poezia elegiacă; Poezia dramatică ARISTOTEL (autor), BALMUȘ, C I (traducător)
carte Schiller
Număr de volume:2
Colecția: Colecția oameni de seamă
poezie; dramaturgie; filosofie; biografie; estetică; Friedrich Schiller; Wilhelm von Humboldt; Goethe; Wilhelm Tell; Wallenstein; Fecioara din Orleans; Logodnica din Messina; lirica filosofică VIANU, Tudor (autor), VIANU, Tudor (autor)
carte 2003 Studii de literatură română
Număr de volume:1
Alexandru Macedonski; filologie; George Bacovia; Ioan Slavici; Ion Creangă; Ion Luca Caragiale; scriitor român; lirică; Arthur Schopenhauer; Anton Pann; Simbolism; Luceafărul; Istorie literară; Literatură română; estetică; Mihai Eminescu; poezie; Titu Maiorescu ; Tudor Arghezi; Modernism; dramaturgie VIANU, Tudor (autor)
carte 1968 Studii de stilistică
Număr de volume:1
Alexandru Odobescu; filologie; Ion Luca Caragiale; Lev Tolstoi; Mihai Eminescu; Nicolae Bălcescu; literatură franceză; simbol artistic; tehnica naraţiunii; naraţiune istorică; Anna Karenina; François Rabelais; Literatură română; epitet; figură de stil; metaforă; scriitor român; stilistică; poezie; Tudor Arghezi; dramaturgie; lingvistică; limba română; literatură rusă VIANU, Tudor (autor)
volum de carte 1997 Capcana de șobolani, anul 1997, seria Dramaturgi români „Capcana de şobolani” (operă literară); Teatru (subiect); dramaturgie (subiect); Teatrul românesc (subiect); piese de teatru (subiect); Teatru contemporan (subiect); genul dramatic (subiect); Literatură (domeniu); Literatura română (domeniu); Ştefan Zicher (dramaturg) ZICHER, Ștefan (autor)
volum de periodic 1993 Dacia literară, 2, nr. în TOM: 9, anul 1993, serie nouă (Anul IV) Mihai Eminescu; dramaturgie; 1993; memorialistica României; muzeologia românească; Revista „Dacia Literară”; Teatrul Naţional din Iaşi ZUB, Alexandru (director), VASILIU, Lucian (redactor coordonator), ANDRIESCU, Al. (membru în Comitetul de Redacție), ANDREI, Aurel (membru în Comitetul de Redacție), SAVIN, Cătălin (membru în Comitetul de Redacție), MOCANU, Traian (membru în Comitetul de Redacție), RUSU, CONSTANTIN LIVIU (membru în Comitetul de Redacție), ȘTEFĂNACHE, Corneliu (membru în Comitetul de Redacție), VIȘNIEC, Matei (corespondent)
volum de periodic 2006 Memoria satului românesc, IV, anul 2006 Banat; FRANŢA; Secolul al XIX-lea; dramaturgie; Demografie; Secolul al X-lea; secolul al VI-lea; Dunăre; sat românesc; teatru religios BALACI, Cătălin (redactor responsabil), MILIN, Andrei (redactor coordonator), POPESCU, Ioan-Viorel (redactor coordonator)
volum de carte 1982 O sută de ani de teatru evreiesc în România, 1876-1976, anul 1982 Iaşi; New York; Al Doilea Război Mondial; dramaturgie; Nazism; istoria evreilor; idiş; artă evreiască; teatrul evreiesc; Avram Goldfaden BERCOVICI, Israil (autor), BERLOGEA, Ileana (autor)
volum de carte 1956 Optzeci de ani de teatru evreiesc în România, 1876-1956, anul 1956 istorie; Al Doilea Război Mondial; dramaturgie; omagiu; limba ebraică; Teatrul Evreiesc de Stat din Bucureşti; artă teatrală; Avram Goldfaden
volum de periodic 1996 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. în TOM: XXXIII, anul 1996, seria Théâtre, musique, cinéma dramaturgie; 1996; muzică românească; Editura Academiei; Revue Roumaine ZAMFIRESCU, Ion (director)
volum de carte 1961 Schiller, anul 1961 poezie; dramaturgie; filosofie; biografie; estetică; Friedrich Schiller; Wilhelm von Humboldt; Goethe; Wilhelm Tell; Wallenstein; Fecioara din Orleans; Logodnica din Messina; lirica filosofică VIANU, Tudor (autor)
volum de carte 1967 Schiller, anul 1967 poezie; dramaturgie; Monografie; Friedrich Schiller; literatură germană VIANU, Tudor (autor)
volum de periodic 1969 Secolul 20 (XX), 1, anul 1969 Teatru; dramaturgie; Artă; Cinematografie; piesă de teatru
volum de carte 2003 Studii de literatură română, anul 2003 Alexandru Macedonski; filologie; George Bacovia; Ioan Slavici; Ion Creangă; Ion Luca Caragiale; scriitor român; lirică; Arthur Schopenhauer; Anton Pann; Simbolism; Luceafărul; Istorie literară; Literatură română; estetică; Mihai Eminescu; poezie; Titu Maiorescu ; Tudor Arghezi; Modernism; dramaturgie VIANU, Tudor (autor)
volum de carte 1968 Studii de stilistică, anul 1968 Alexandru Odobescu; filologie; Lev Tolstoi; Mihai Eminescu; Nicolae Bălcescu; poezie; literatură franceză; simbol artistic; tehnica naraţiunii; Anna Karenina; François Rabelais; figură de stil; metaforă; literatura rusă; scriitor român; stilistică; Ioan Luca Caragiale; Tudor Arghezi; dramaturgie; lingvistică; limba română; Literatura română; epitet VIANU, Tudor (autor)
volum de periodic 1961 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, VIII, nr. în TOM: 2, anul 1961 folclor; George Enescu; gravură; Vasile Alecsandri; Revoluţia de la 1848; Secolul al XIX-lea; teoria artei; teatru românesc; artă realistă; Franz Liszt; dramaturgie; Muzică; Artă plastică; Câmpulung-Muscel; Mănăstirea Zamca; Dobrovăţ Acad. Prof., OPRESCU, George (redactor responsabil), POPESCU, Mircea (redactor responsabil), PAVEL, Amelia (secretar științific de redacție)
volum de periodic 1975 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 22, anul 1975, seria Teatru, muzică, cinematografie Camil Petrescu (Scriitor); film (film); Cinematografie (cinematografie); muzicologie (muzicologie); dramaturgie (dramaturgie); filmologie (filmologie) acad., GHEORGHIU, Mihnea (redactor responsabil)
volum de periodic 1980 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 27, anul 1980, seria Teatru, muzică, cinematografie Cinematografie (cinematografie); teatru românesc (teatru); A. L. Ivela (muzician); muzicologie (muzicologie); dramaturgie (dramaturgie); teatrologie (teatrologie); filmologie (filmologie); scenografie (scenografie); dramă poetică (dramă poetică) acad., GHEORGHIU, Mihnea (redactor responsabil)
volum de periodic 1982 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 29, anul 1982, seria Teatru, Muzică, Cinematografie Arad; Ion Luca Caragiale; Moldova; Muntele Athos; Muntenia; Oraviţa; Teatru; dramaturgie; Manuscris; Cinematografie; curte domnească GHEORGHIU, Mihnea (redactor responsabil), ZAMFIRESCU, Ion (redactor responsabil adjunct), ALTERESCU, Simion (redactor), COSMA, Octavian Lazăr (redactor), FLOREA, Mihai (redactor), FRUNZETTI, Ion (redactor), HOFFMAN, Alfred (redactor), LITTERA, George (redactor), POPESCU, Radu (redactor), POTRA, Florian (redactor), TOBOȘARU, Ion (redactor), VANCEA, Zeno (redactor), VOICANA, Mircea (redactor), ZOTTOVICEANU, Elena (redactor), ALEXANDRESCU, Lucia (secretar științific de redacție), GHIMPEȚEANU, Colette (secretar de redacție)
volum de carte 1972 Tudor Vianu: opere, anul 1972, Scriitori români Alexandru Macedonski; Alexandru Odobescu; Anton Naum; Bogdan Petriceicu Haşdeu; Iacob Negruzzi; Ioan Slavici; Alexandru Xenopol; Alexandru Lambrior; dramaturgi români; Nicolae Dimitrie Xenopol; Ion Pop-Florentin; Miron Pompiliu; teatru junimist; Ioan Ivanov; Gheorghe Bengescu-Dabidja; Dimitrie Petrino; Samson Bodnărescu; Dumitru Olănescu-Ascanio; literatura junimistă; poezia junimistă; Leon Negruzzi; literatura modernă; Theodor Şerbănescu; Nicolae Schelitti; Mihai Cornea; Alexandru Gregoriade-Bonachi; Nicolae Volenti; Ioan Luca Caragiale; literatura paşoptistă; estetică literară; proza paşoptistă; junimism; literatură dramatică; Alexandru Vlahuţă; Vasile Conta; poeţi români; Theodor Rosetti; Barbu Ştefănescu Delavrancea; teatru românesc; Istorie literară; Nicolae Gane; poezie epică; Vasile Pogor; poezia eminesciană; Petre P. Carp; Simbolism; poezie lirică; scriitori români; Convorbiri Literare; Literatura română; Istoria literaturii române; Vasile Alecsandri; Veronica Micle; Secolul al XIX-lea; Teatru; dramaturgie; Anton Pann; Ion Creangă; Junimea; Matilda Cugler; Mihai Eminescu; romantism; Titu Maiorescu VIANU, Tudor (autor), BOTEZ, Cornelia (editor), CĂLINESCU, Matei (editor, note, postfață), IONESCU, Gelu (editor, note)
volum de carte 1973 Tudor Vianu: opere, anul 1973, Scriitori români: sinteze Eugen Lovinescu; George Bacovia; Hortensia Papadat-Bengescu; Liviu Rebreanu; Lucian Blaga; Mihail Sadoveanu; Ioachim Botez; Matei Caragiale; Mihail Sorbul; Dumitru Iacobescu; literatura modernistă; Ion Vinea; estetică literară; literatura modernă; dramaturgi români; Mihail Dragomirescu; Dumitru Pătrăşcanu; Paul Zarifopol; Gala Galaction; Ion Barbu; Cezar Petrescu; Garabet Ibrăileanu; Jean Bart; Dumitru Caracostea; Cincinat Pavelescu; Prozatori români; Literatura română; Istoria literaturii române; Istorie literară; poeţi români; George Murnu; proză; Ion Minulescu; critică literară; suprarealism; avangardism; Perioada Interbelică; Modernism; dramaturgie; perioada antebelică; Ion Pillat; Simbolism; Nicolae Iorga; Octavian Goga; Panait Istrati; Perpessicius; poezie; Tudor Arghezi VIANU, Tudor (autor), BOTEZ, Cornelia (editor), CĂLINESCU, Matei (editor, note, postfață), IONESCU, Gelu (editor, note)
volum de carte 1985 Tudor Vianu: opere, anul 1985, Arte plastice. Arte ale spectacolului. Critică și metodologie literară Cornel Medrea; folclor; Gheorghe Petraşcu; Oscar Han; pictură; Ştefan Dimitrescu; Edvard Munch; Lado Gudiaşvili; critică decorativă; cercetare literară; sculptură românească; Ion Theodorescu-Sion; Auguste Rodin; George Oprescu; artele spectacolului; metodologie literară; Renaşterea; cubism; Drama; radiofonie; actor; Duiliu Marcu; litografie; cultură populară; istoria literaturii; critică de artă; artă românească; artă europeană; Artă plastică; Cinematografie; stil literar; critică literară; Artă cinematografică; Expresionism; Theodor Pallady; Istoria artei; Sculptură; Corneliu Baba; dramaturgie; Pictură românească VIANU, Tudor (autor), GANĂ, George (editor, note)
volum de periodic 2009 Vatra Veche, I, nr. în TOM: 1, martie, anul 2009 Teatru (Artă); Literatură (Artă); Asociaţie „Niculae Băcuieţ” (asociaţie culturală); poezie (gen literar); dramaturgie (gen literar); Vatra Veche (periodic); Vatra (periodic); Ecumenism (mişcare religioasă); Târgu Mureş (oraş din România); Nicolae Steinhardt (teolog şi scriitor) BĂCIUȚ, Nicolae (redactor șef), CRISTESCU, Mariana (redactor), DUCAN, Răzvan (redactor), KOZAK, Mioara (redactor), LĂDĂRIU, Lazăr (redactor), MARICA, Valentin (redactor), STAMATOIU, Cristian (redactor), GUGA, Romulus (redactor șef fondator)
articol de periodic 1998 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XV-XX-II ȘTEFĂNESCU-NOUR, Arcadiu (autor) Chipul voievodulului Ștefan în dramaturgia română Istoria Culturii 288-292 română
articol de periodic 2019 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVIII BĂLTUȚĂ, Steliana (autor) Maria Ventura - o stea a dramaturgiei românești și pariziene și legăturile ei cu Botoșanii MODERNITATE - CONTEMPORANEITATE 348-354 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria Istorie DICU, Paul (autor) Din biografia mareșalului Ioan Antonescu (1882-1946) Relațiile familiale cu Dobrianii și Antoneștii din Pitești. Cîteva momente din viața sa 643-665 română
articol de periodic 2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie UNGUREANU, Octavian (autor) Rapsodul Trușenilor din marginea Codrilor Bîcului 857-862 română
articol de periodic 1993 Dacia literară, 2, nr. 9, serie nouă (Anul IV) liberalism; Mihail Kogălniceanu; 1990; Literatură română; 1840; Revista „Dacia Literară” Dacia Literară (fondată în 1840 de M. Kogălniceanu) 1-66 română
articol de periodic 1974 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XI, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei DIMIU, Claudia (autor) B. ELVIN, Dialogul neîntrerupt al teatrului în secolul XX Le livre d'art roumain / Cartea de artă românească 99-102 franceză
articol de periodic 1977 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XIV, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei FLOREA, Mihai (autor) La Guerre d'Indépendance et le théâtre de l'époque L'indépendance et l'affirmation nationales, aspirations permanentes dans la création roumaine / Independenţa şi afirmarea naţională, aspiraţii permanente în creaţia românească 45-51 franceză
articol de periodic 1977 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XIV, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei BERLOGEA, Ileana (autor) L'Idee de l'Independance dans la dramaturgie roumaine L'indépendance et l'affirmation nationales, aspirations permanentes dans la création roumaine / Independenţa şi afirmarea naţională, aspiraţii permanente în creaţia românească 54-59 franceză
articol de periodic 1977 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XIV, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei HASS, Adriana (autor) IOANA MĂRGINEANU, Frank Wedekind, un precursor Comptes rendus / Recenzii 129-131 germană
articol de periodic 1978 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XV, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei «L'Hymne à la Roumanie» Chronique / Cronică 121-125 franceză
articol de periodic 1980 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XVII, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei MĂRGINEANU, Ioana (autor) ION ZAMFIRESCU, Teatru și umanitate Comptes rendus / Recenzii 119-120 franceză
articol de periodic 1980 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XVII, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei BERLOGEA, Ileana (autor) SIMION ALTERESCU, Actorul și vârstele teatrului românesc Comptes rendus / Recenzii 120-122 franceză
articol de periodic 1982 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XIX, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei CIOCULESCU, Șerban (autor) L'Urbanité des héros <<caragialesques>> Hommage à Ion Luca Caragiale / Omagiu lui Ion Luca Caragiale 9-12 franceză
articol de periodic 1984 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XXI, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei VASILIU, Mihai (autor) L'évolution de la dramaturgie roumaine contemporaine – dimensions et significations 9-16 franceză
articol de periodic 1985 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XXII, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei GHEORGHIU, Mihnea (autor) Nouveaux modèles culturels 3-4 franceză
articol de periodic 1985 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XXII, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei TOBOȘARU, Ion (autor) La physionomie du theâtre politique contemporain Études / Studii 5-11 franceză
articol de periodic 1985 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XXII, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei ALEXANDRESCU, Lucia (autor) La dramaturgie classique et moderne dans la création d'opéra roumaine contemporaine 37-48 franceză
articol de periodic 1985 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XXII, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei TOBOȘARU, Ion (autor) PAUL EVERAC, Martor cu păreri proprii Comptes rendus / Recenzii 99-100 franceză
articol de periodic 1985 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XXII, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei TOBOȘARU, Ion (autor) ILEANA BERLOGEA, Teatrul românesc – Teatrul universal. Confluențe Comptes rendus / Recenzii 100-101 franceză
articol de periodic 1985 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XXII, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei GHEORGHE, Daniela (autor) Poetics (Amsterdam) Comptes rendus / Recenzii 101-102 franceză
articol de periodic 1987 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XXVI, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei Revue Roumaine d'Histoire de l'Art 1-120 franceză
articol de periodic 1996 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XXXIII, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei CAZABAN, Ion (autor) La dramaturgie de Lucian Blaga sur la scène roumaine de l'entre-deux-guerres Etudes / Studii 63-67 franceză
articol de periodic 1996 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XXXIII, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei BERZUC, Iolanda (autor) Les premiers spectacles Eugene O'Neill en Roumanie Etudes / Studii 75-81 franceză
articol de periodic 1965 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 12, nr. 2, seria Teatru, muzică, cinematografie istorie (Istorie); Istoria artei (Istoria artei); Cinematografie (cinematografie); Teatru (teatru); Muzică (Muzică); Arhitectură; Artă plastică; istoria teatrului; Istoria filmului; Cronică de film; artă vizuală; istoria muzicii; cronică teatrală; cronică muzicală PALEOLOGU, Alexandru (autor) De la Caragiale la Eugen Ionescu și invers Studii 113-121 română
articol de periodic 1966 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 13, nr. 2, seria Teatru, muzică, cinematografie istorie (Istorie); Istoria artei (Istoria artei); Cinematografie (cinematografie); Teatru (teatru); Muzică (Muzică); Arhitectură; Artă plastică; istoria teatrului; Istoria filmului; Cronică de film; artă vizuală; istoria muzicii; cronică teatrală; cronică muzicală OLGA, Flegont (autor) , LILIANA, Firca (autor) Tradiții de cercetare în istoriografia, critica teatrală și muzicologia românească 107-118 română
articol de periodic 1966 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 13, nr. 2, seria Teatru, muzică, cinematografie istorie (Istorie); Istoria artei (Istoria artei); Cinematografie (cinematografie); Teatru (teatru); Muzică (Muzică); Arhitectură; Artă plastică; istoria teatrului; Istoria filmului; Cronică de film; artă vizuală; istoria muzicii; cronică teatrală; cronică muzicală MANCAȘ, Mircea (autor) Victor Ion Popa, omul de teatru - 20 de ani de la moartea sa - Studii 119-127 română
articol de periodic 1966 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 13, nr. 2, seria Teatru, muzică, cinematografie istorie (Istorie); Istoria artei (Istoria artei); Cinematografie (cinematografie); Teatru (teatru); Muzică (Muzică); Arhitectură; Artă plastică; istoria teatrului; Istoria filmului; Cronică de film; artă vizuală; istoria muzicii; cronică teatrală; cronică muzicală POPESCU, Ana Maria (autor) Probleme actuale ale comediei originale românești. Diversitate de stiluri - eroul pozitiv de comedie Studii 141-145 română
articol de periodic 1972 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 19, nr. 2, seria Teatru, muzică, cinematografie istorie (Istorie); Istoria artei (Istoria artei); Cinematografie (cinematografie); Teatru (teatru); Muzică (Muzică); Arhitectură; Artă plastică; istoria teatrului; Istoria filmului; Cronică de film; artă vizuală; istoria muzicii; cronică teatrală; cronică muzicală POPESCU, Ana Maria (autor) Dramaturgia lui Ion Sava Cercetări, Note şi Documente 183-188 română
articol de periodic 1975 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 22, seria Teatru, muzică, cinematografie istorie (Istorie); Istoria artei (Istoria artei); Cinematografie (cinematografie); Teatru (teatru); Muzică (Muzică); Arhitectură; Artă plastică; istoria teatrului; Istoria filmului; Cronică de film; artă vizuală; istoria muzicii; cronică teatrală; cronică muzicală IONESCU, Medeea (autor) Dramaturgia lui Camil Petrescu și destinul ei scenic contemporan Aspecte ale creaţiei teatrale, muzicale şi cinematografice româneşti contemporane 19-28 română
articol de periodic 1975 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 22, seria Teatru, muzică, cinematografie istorie (Istorie); Istoria artei (Istoria artei); Cinematografie (cinematografie); Teatru (teatru); Muzică (Muzică); Arhitectură; Artă plastică; istoria teatrului; Istoria filmului; Cronică de film; artă vizuală; istoria muzicii; cronică teatrală; cronică muzicală CANTACUZINO, Ion (autor) Camil Petrescu și filmul românesc Aspecte ale creaţiei teatrale, muzicale şi cinematografice româneşti contemporane 29-36 română
articol de periodic 1980 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 27, seria Artă Plastică istorie (Istorie); Istoria artei (Istoria artei); Cinematografie (cinematografie); Teatru (teatru); Muzică (Muzică); Arhitectură; Artă plastică; istoria teatrului; Istoria filmului; Cronică de film; artă vizuală; istoria muzicii; cronică teatrală; cronică muzicală MUNTEANU, Elisabeta (autor) Transpunerea basmului în dramaturgie Aspecte actuale în cercetarea istoriei teatrului, muzicii şi filmului românesc 59-72 română
articol de periodic 1980 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 27, seria Artă Plastică istorie (Istorie); Istoria artei (Istoria artei); Cinematografie (cinematografie); Teatru (teatru); Muzică (Muzică); Arhitectură; Artă plastică; istoria teatrului; Istoria filmului; Cronică de film; artă vizuală; istoria muzicii; cronică teatrală; cronică muzicală MĂRGINEANU, Ioana (autor) Noi semnificații ale dramei poetice românești Modalităţi analitice ale limbajului dramatic, muzical şi cinematografic 107-116 română
articol de periodic 1957 Teatrul, an II, nr. 8, august GOLDONI, Carlo (autor) Teatrul comic (fragmente din piesă) 52–54 română
articol de periodic 1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie LOVINESCU, Horia (autor) Surorile Boga (fragmente din piesă) 9–11 română
articol de periodic 1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie TEODORU, Const. (autor) Partea leului (fragmente din piesă) 12–14 română
articol de periodic 1960 Teatrul, an V, nr. 1, ianuarie EVERAC, Paul (autor) Ferestre deschise (Piesă în 3 acte) 3–40 română
articol de periodic 1960 Teatrul, an V, nr. 2, februarie ARBUZOV, A. (autor) Poveste din Irkutsk (piesă în două părți; traducător Emma Beniuc)) 1–37 română
articol de periodic 1960 Teatrul, an V, nr. 3, martie DORIAN, Dorel (autor) Secunda 58 (piesă în trei acte – 4 tablouri) 1–48 română
articol de periodic 1960 Teatrul, an V, nr. 4, aprilie POPOVICI, Titus (autor) Passacaglia (piesă în trei acte) 21–49 română
articol de periodic 1960 Teatrul, an V, nr. 4, aprilie MALTZ, Albert (autor) Repetiția (un act în proză, traducător V. Lipatti)) 85–95 română
articol de periodic 1960 Teatrul, an V, nr. 5, mai GALAN, V. Em. (autor) Prietena mea Pix (comedie în 4 acte) 35–89 română
articol de periodic 1960 Teatrul, an V, nr. 6, iunie MIRODAN, Alexandru (autor) Celebrul 702 (piesă în trei acte) 37–66 română
articol de periodic 1960 Teatrul, an V, nr. 7, iulie CUZZANI, Agustin (autor) Centrul înaintaș a murit în zori (farsă în trei acte) (traducător M. Damian) 45–70 română
articol de periodic 1960 Teatrul, an V, nr. 8, august PETRESCU, Camil (autor) Aci se repară ieftin Roata Norocului (piesă) 29–65 română
articol de periodic 1960 Teatrul, an V, nr. 9, septembrie BARANGA, Aurel (autor) Siciliana (farsă lirică în 3 acte) 3–36 română
articol de periodic 1960 Teatrul, an V, nr. 10, octombrie VOITIN, Al. (autor) Oameni care tac (piesă în trei acte) 9–39 română
articol de periodic 1960 Teatrul, an V, nr. 12, decembrie BRECHT, Bertolt (autor) Ascensiunea lui Arturo Ui poate fi oprită 7–55 română
articol de periodic 1961 Teatrul, an VI, nr. 1, ianuarie ARAMĂ, Horia (autor) Simpaticul Charlie (pamflet dramatic) 61–96 română
articol de periodic 1961 Teatrul, an VI, nr. 2, februarie BRATU, Constanța (autor) Povestea cu șorțurile schimbate (comedie în două tablouri) 17–47 română
articol de periodic 1961 Teatrul, an VI, nr. 3, martie DAVIDOGLU, Mihail (autor) Trandafirul negru (schiță dramatică într-un act) 12–37 română
articol de periodic 1961 Teatrul, an VI, nr. 4, aprilie POGODIN, Nikolai (autor) Flori vii (piesă în trei acte; traducerea Vlaicu Bîrna, Ira Vrabie) 12–49 română
articol de periodic 1961 Teatrul, an VI, nr. 5, mai BÎRLĂDEANU, Victor (autor) "De la perigeu la apogeu" (feerie cosmică într-un act) 17–23 română
articol de periodic 1961 Teatrul, an VI, nr. 5, mai TĂRCHILĂ, Dan (autor) "Marele fluviu își adună apele" (poem dramatic) 32–67 română
articol de periodic 1961 Teatrul, an VI, nr. 6, iunie ISTRATI, Ion (autor) Milionarii (comedie în trei acte) 14–46 română
articol de periodic 1961 Teatrul, an VI, nr. 7, iulie POTRA, Florian (autor) În noaptea asta nu doarme nimeni (piesă în trei acte) 29–57 română
articol de periodic 1961 Teatrul, an VI, nr. 8, august POPOVICI, Al. (autor) Băiatul din banca doua (piesă cu multe tablouri, pentru părinți și copii) 23–59 română
articol de periodic 1961 Teatrul, an VI, nr. 9, septembrie COSAȘU, Radu (autor) Mi se pare romantic… (comedie tonică în șase tablouri) 23–57 română
articol de periodic 1961 Teatrul, an VI, nr. 10, octombrie STEIN, Alexandr (autor) Oceanul (o povestire dramatică); traducător: Ema Beniuc 3–46 română
articol de periodic 1961 Teatrul, an VI, nr. 11, noiembrie VOITIN, Al. (autor) Oamenii înving (piesă în cinci tablouri) 23–55 română
articol de periodic 1961 Teatrul, an VI, nr. 12, decembrie DORIAN, Dorel (autor) De n-ar fi iubirile… (piesă în trei părți) 1–36 română
articol de periodic 1962 Teatrul, an VII, nr. 1, ianuarie EVERAC, Paul (autor) Costache și viața interioară (dramă și comedie în trei acte) 1-36 română
articol de periodic 1962 Teatrul, an VII, nr. 2, februarie LOVINESCU, Horia (autor) Febre (piesă în două părți) 17–51 română
articol de periodic 1962 Teatrul, an VII, nr. 3, martie VLAD, Gheorghe (autor) Îndrăzneala (piesă în trei acte) 13–44 română
articol de periodic 1962 Teatrul, an VII, nr. 4, aprilie ANDRÁS, Sütö (autor) Nuntă la castel (comedie în trei acte; traducerea: V.Em.Galan și Margareta Galan) 16–50 română
articol de periodic 1962 Teatrul, an VII, nr. 5, mai ȘTEFĂNESCU, Mircea (autor) Procesul (comedie în șase tablouri) 15–34 română
articol de periodic 1962 Teatrul, an VII, nr. 6, iunie DORIAN, Dorel (autor) Moftul Romîn – Ediție specială (piesă într-un act pe texte de I.L. Caragiale) 23–42 română
articol de periodic 1962 Teatrul, an VII, nr. 7, iulie FĂRCĂȘAN, Sergiu (autor) Steaua Polară (piesă în trei acte) 23–62 română
articol de periodic 1962 Teatrul, an VII, nr. 8, august VOITIN, Al. (autor) Portretul (piesă în trei acte – patru tablouri) 21–45 română
articol de periodic 1962 Teatrul, an VII, nr. 9, septembrie DEMETRIUS, Lucia (autor) Întoarcerea din vis (piesă în cinci tablouri) 1–41 română
articol de periodic 1962 Teatrul, an VII, nr. 10, octombrie BARBU, Eugen (autor) Să nu-ți faci prăvălie cu scară (piesă în trei acte) 8–50 română
articol de periodic 1962 Teatrul, an VII, nr. 10, octombrie CRIVĂȚ, Dana (autor) 600 km cu Graham Greene 83–88 română
articol de periodic 1962 Teatrul, an VII, nr. 11, noiembrie MAZILU, Teodor (autor) Sub clar de lună (falsă tragedie într-un prolog și trei acte - șase tablouri) 23–57 română
articol de periodic 1962 Teatrul, an VII, nr. 12, decembrie MIRODAN, Alexandru (autor) Șeful sectorului suflete (comedie) 12–45 română
articol de periodic 1963 Teatrul, an VIII, nr. 1, ianuarie BARANGA, Aurel (autor) Adam și Eva (comedie în trei acte) 15–43 română
articol de periodic 1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie DUMITRESCU, Ben (autor) Pe unde trece un om (evocare dramatică) 10–43 română
articol de periodic 1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie IUREȘ, Ștefan (autor) Pe unde trece un om (evocare dramatică) 10–43 română
articol de periodic 1963 Teatrul, an VIII, nr. 3, martie VOITIN, Al. (autor) Ancheta(Oamenii sînt oameni) (piesă în trei acte) 6–37 română
articol de periodic 1963 Teatrul, an VIII, nr. 4, aprilie FÖLDES, Maria (autor) Accidentul (reportaj dramatic în trei acte); traducerea: Gelu Păteanu 9–41 română
articol de periodic 1963 Teatrul, an VIII, nr. 5, mai CRIȘAN, Mircea (autor) Șapte păcate (spectacol de miniaturi) 15–36 română
articol de periodic 1963 Teatrul, an VIII, nr. 5, mai ANDY, Alexandru (autor) Șapte păcate (spectacol de miniaturi) 15–36 română
articol de periodic 1963 Teatrul, an VIII, nr. 5, mai STĂNESCU, Radu (autor) Șapte păcate (spectacol de miniaturi) 15–36 română
articol de periodic 1963 Teatrul, an VIII, nr. 6, iunie DORIN, Gh. (autor) Colecția (dramă caraghioasă în patru acte) 1–35 română
articol de periodic 1963 Teatrul, an VIII, nr. 7, iulie KILTY, Jerome (autor) Dragă mincinosule (comedie în două acte); traducerea: Alf Adania 7–35 română
articol de periodic 1963 Teatrul, an VIII, nr. 8, august FĂRCĂȘAN, Sergiu (autor) Sonet pentru o păpușă (comedie în trei acte) 7–47 română
articol de periodic 1963 Teatrul, an VIII, nr. 9, septembrie VLAD, Gheorghe (autor) Punctul culminant (comedie în trei acte) 1–39 română
articol de periodic 1963 Teatrul, an VIII, nr. 10, octombrie MIRODAN, Alexandru (autor) Noaptea e un sfetnic bun (piesă) 1–31 română
articol de periodic 1963 Teatrul, an VIII, nr. 11, noiembrie DEMETRIUS, Lucia (autor) Prietenii (piesă în zece tablouri) 5–34 română
articol de periodic 1963 Teatrul, an VIII, nr. 12, decembrie FULGA, Laurențiu (autor) Este vinovată Maria Serafim ? (dramă în două părți) 1–34 română
articol de periodic 1964 Teatrul, an IX, nr. 1, ianuarie EVERAC, Paul (autor) Ștafeta nevăzută (piesă în trei acte – 12 tablouri) 1–41 română
articol de periodic 1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie LOVINESCU, Horia (autor) Noaptea cea mai lungă (piesă în două părți) 7–42 română
articol de periodic 1964 Teatrul, an IX, nr. 3, martie STORIN, Aurel (autor) Duminică fără fotbal (comedie în trei reprize) 3–27 română
articol de periodic 1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie MAZILU, Teodor (autor) Somnoroasa aventură (comedie satirică în trei acte) 70–96 română
articol de periodic 1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai DORIAN, Dorel (autor) Ninge la ecuator (piesă în trei acte – șapte tablouri) 31–63 română
articol de periodic 1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie ȘTEFĂNESCU, Mircea (autor) Eminescu (dramă în două părți) 6–40 română
articol de periodic 1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie CĂLINESCU, George (autor) Ludovic al XIX-lea (piesă în cinci acte) 29–68 română
articol de periodic 1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august DEMETRIUS, Lucia (autor) Întîlnirea peste ani (piesă în șapte tablouri) 47–81 română
articol de periodic 1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie PASTOR, Constantin (autor) Stăpînul apelor (piesă în trei acte) 49–79 română
articol de periodic 1964 Teatrul, an IX, nr. 10, octombrie DORIAN, Dorel (autor) Oricît ar părea de ciudat (piesă în trei acte – 4 tablouri) 47–75 română
articol de periodic 1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie NAUM, Gellu (autor) Insula (comedie în două acte) 27–55 română
articol de periodic 1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie ZAMFIRESCU, G.M. (autor) Cîntecul vieții (piesă în două părți) 4–37 română
articol de periodic 1965 Teatrul, an X, nr. 1, ianuarie VOITIN, Al. (autor) Tezaurul lui Justinian (comedie în trei acte) 23–48 română
articol de periodic 1965 Teatrul, an X, nr. 2, februarie OPROIU, Ecaterina (autor) Nu sînt Turnul Eiffel (pseudocomedie în două părți) 47–81 română