Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 1-4, 2017


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic EMILIAN, Teleaga (autor) Contribuții privind mormintele hallstattiene târzii cu zăbale de tip Szentes-Vekerzug în bazinul carpatic Studii 5-30 Română
articol de periodic MĂGUREANU, Andrei (autor) Identitate religioasă la nord de Dunăre. Creștinismul Studii 31-70 Română
articol de periodic BĂTRÎNA, Adrian (autor) Biserica familiei Năsturel din Herăști (jud. Giurgiu). Cercetări arheologice Studii 71-86 Română
articol de periodic GHEORGHE ALEXANDRU, Niculescu (autor) Autonomy and epistemic humility: reassembling the discipline Note şi discuţii 87-94 engleză
articol de periodic MORINTZ, Alexandru (autor) Groma, un instrument topografic străvechi Note şi discuţii 95-118 Română
articol de periodic ANDREI, Georgescu (autor) , ANDREI, Bălărie (autor) The story of a Sarmatian grave rescued by Florin Medeleț at Gelu (Variaș comm., Timiș County) Note şi discuţii 119-138 engleză
articol de periodic EUGEN, Paraschiv-Grigore (autor) Un sigiliu romano-bizantin descoperit la Fântâna Mare, jud. Constanța Note şi discuţii 139-148 Română
articol de periodic ERWIN, Gall (autor) , HUBA-HOGYES, Mihaly (autor) Observații privind lucrarea Gyergyószentmiklós a régészeti kutatások tükrében (Gheorgheni în lumina cercetărilor arheologice) Note şi discuţii 149-160 Română
articol de periodic OANA, Damian (autor) Considerații asupra cercetării arheologice într-un sit suprapus de o așezare modernă. Studiu de caz: Nufăru, jud. Tulcea Note şi discuţii 161-190 Română
articol de periodic C. C., Petolescu (autor) Cronica epigrafică a României (XXXVI, 2016) Cronica vieţii ştiinţifice 191-212 Română
articol de periodic LIANA, Oța (autor) Sesiunea anuală de comunicări științifice a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” Cronica vieţii ştiinţifice 213-254 Română
articol de periodic RALUCA, Kogălniceanu (autor) , GLIGOR, Mihai (autor) Homines, Funera, Astra (HFA) – Cronica unui simpozion internațional după șase ediții (2011–2017) Cronica vieţii ştiinţifice 255-274 Română
articol de periodic POPESCU, Anca Diana (autor) Două conferințe internaționale organizate la Târgu Jiu Cronica vieţii ştiinţifice 275-284 Română
articol de periodic RADU, Băjenaru (autor) Conferința internațională Objects, Ideas and Travelers. Contacts between the Balkans, the Aegean and Western Anatolia during the Bronze and Early Iron Age. Conference to the memory of Alexandru Vulpe (Tulcea, 10–14 noiembrie 2017) Cronica vieţii ştiinţifice 285-288 engleză
articol de periodic EMILIAN, Teleaga (autor) Raport șiințific privind rezultatele cercetărilor desfășurate în anii 2015–2017 în cadrul proiectului PN-II-RU-TE-2014-4-1602 „Înmormântări și obiceiuri funerare în Hallstattul târziu la Dunărea de Jos” Cronica vieţii ştiinţifice 289-312 Română
articol de periodic GABRIEL, Vasile (autor) Considerații istorico-arheologice asupra populațiilor atribuite necropolelor medievale din Dobrogea (sec. XI–XV) obținute prin prisma analizelor de antropologie fizică Teze de doctorat 313-326 Română
articol de periodic ANGELESCU, Mircea (autor) Zoe Petre (23 august 1940 – 1 septembrie 2017) In memoriam 327-330 Română
articol de periodic CRISTIAN EDUARD, Ștefan (autor) Adela, Kovacs -Temple, sanctuare, altare în Neoliticul și Epoca Cuprului din sud-estul Europei / Temples, Sanctuaries, Altars in Neolithic and Copper Age from south-east Europe, Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2016, 385 p., 556 fig. (Cristian Eduard Ștefan) Recenzii şi note bibliografice 331-332 Română
articol de periodic SORIN, Ailincăi (autor) Ion Niculiță, Aurel Zanoci, Mihail Băț, Evoluția habitatului din microzona Saharna în epoca fierului, Biblioteca Tyragetia 27, Chișinău, 2016, 464 p. Recenzii şi note bibliografice 333-334 Română
articol de periodic RADU, Harhoiu (autor) Charlotte Fabech, Ulf Näsman (eds.), The Sösdala Horsemen and the equestrian elite of fifth century Europe, Jutland Archaeological Publications, Vol. 99, Mosegård, 2017, 451 p. Recenzii şi note bibliografice 334-337 Română
articol de periodic IONIȚĂ, Adrian (autor) Florin Mărginean, Ioan Stanciu, Dan Băcueț‑Crișan (eds.), Locuirea medievală timpurie din Transilvania și vecinătăți / The Early Medieval Habitation from Transylvania and its Surroundings. Lucrările conferinței naționale Locuirea medievală timpurie din Transilvania și vecinătăți, Lipova (jud. Arad), 27–29 octombrie 2016, Orbis Mediaevalis I, Editura Mega, Cluj‑Napoca, 2017, 346 p., 61 fig., 20 tabele, 4 hărți incluse în text, 100 pl. Recenzii şi note bibliografice 337-343 Română
articol de periodic Abrevieri Abrevieri 343