Litua - Studii și Cercetări, XVII, 2015


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic DUMITRU, Hopârtan (autor) Gheorghe Calotoiu – La a 65-a aniversare 12 română
articol de periodic CĂTĂLIN NICOLAE, Pătroi (autor) Studiu comparativ privind variante de decor surprinse pe figurinele antropomorfe de os din cultura eneolitică Sălcuța în raport cu mediul cultural Gumelnița–faza evolutivă b1 din Muntenia. I. Arheologie 38 română
articol de periodic GEORGETA, El Susi (autor) Date arheozoologice preliminare asupra exploatării animalelor în așezarea neolitică de la radovanu – „La Muscalu”, Județul Călărași I. Arheologie 56 română (rezumat în engleză)
articol de periodic ANDREI, Cosmin (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) , MOCANU IRIMIȚĂ, Corina (autor) Zu den anthropomorphen darstellungen Der glina-kultur I. Arheologie 66 germană
articol de periodic PETRE, Gherghe (autor) Descoperiri arheologice întâmplătoare în perimetrul comunei Ionești, județul Gorj I. Arheologie 74 română
articol de periodic VASILE, Marioniu (autor) , DANIEL, Sana (autor) , RADU, Petcu (autor) , PETRE, Colțeanu (autor) Cercetările pentru diagnostic arheologic, desfășurate în lunile noiembrie-decembrie 2014, în perimetrul de construcție a variantelor de ocolire a municipiului Târgu Jiu I. Arheologie 75-34 română
articol de periodic GABRIEL, Crăciunescu (autor) Un nou mormânt de incinerație din necropola de epoca bronzului de la Crivina, județul Mehedinți I. Arheologie 135-150 română
articol de periodic GHEORGHE, Calotoiu (autor) , DUMITRU, Hortopan (autor) , MARINOIU, Vasile (autor) , COTOROGEA, Adina-Gabriela (autor) Cercetările arheologice preventive în siturile de epocă romană de la Bumbești Jiu, Județul Gorj din anii 2013 și 2014, în vederea reabilitării DN 66 (E 79) I. Arheologie 151-170 română
articol de periodic ION, Tuțulescu (autor) , CAROL, Terteci (autor) , CLAUDIU AUREL, Tulugea (autor) Notă asupra cercetărilor arheologice de la Proieni I. Arheologie 175-186 română
articol de periodic ILEANA, Cioarec (autor) Domeniul Mănăstirii Polovragi II. Istorie 189-194 română
articol de periodic VASILE, Marioniu (autor) Constantin Brâncoveanu în câteva portrete votive în biserici din nordul Olteniei II. Istorie 195-208 română
articol de periodic CLAUDIU, Stancu (autor) Biserica Sf. Împărați Constantin și Elena din satul Păișani, comuna Stoina- valoros monument de artă bisericească de secol XIX II. Istorie 209-218 română
articol de periodic ION, Hobeanu (autor) Rămasurile de pe urma slugerului Tudor Vladimirescu. Documente păstrate la Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale II. Istorie 219-234 română
articol de periodic SORIN LIVIU, Damean (autor) Rusia și alegerea Principelui Carol de Hohenzollern Sigmaringen ca Domnitor al României II. Istorie 235-242 română
articol de periodic OTILIA, Gherghe (autor) Problema agrară refl ectată în publicații gorjene editate la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea II. Istorie 243-252 română
articol de periodic IONIȚĂ-NICULESCU, Mihaela (autor) Repere demografi ce și economice în evoluția așezărilor din Nordul Olteniei până la primul război mondial II. Istorie 253-266 română
articol de periodic TITUS, Zamfiroiu (autor) Politica „naționalismului constructiv” a lui Gheorghe Tătărescu II. Istorie 267-274 română
articol de periodic CRISTIAN, Grecoiu (autor) Distrugeri de arhive ale instituțiilor gorjene II. Istorie 275-284 română
articol de periodic DUDOI, Marian-Alin (autor) , DUMITRU-VALENTIN, Pătrașcu (autor) The protection of Romanian national interest against soviet arbitrary demands. A case document: a note of the Romanian government, led by general Sănătescu II. Istorie 285-292 engleză
articol de periodic DUMITRU, Cauc (autor) Aspecte ale dezvoltării economice a comunei Negomir (1832-1948) II. Istorie 293-308 română
articol de periodic DUDOI, Marian-Alin (autor) Discuții între membrii corpului diplomatic prilejuite de recepția organizată de legația Marii Britanii în onoarea încoronării reginei Elisabeta (București, 2 iunie 1953) II. Istorie 309-316 română
articol de periodic MATEI, Marius (autor) Emigrări și imigrări – Oltenii în Banat III. Etnografie 319-324 română
articol de periodic SIMONA, Munteanu (autor) Etnologul Tiberiu Graur - In Memoriam - . III. Etnografie 325-328 română
articol de periodic LUCIAN, Robu (autor) Cornel Irimie în contextul dezvoltării învățământului etnologic sibian în a doua jumătate a secolului al XX-lea III. Etnografie 329-342 română
articol de periodic GRIGORE, Pupăză (autor) Particularități zonale în folclorul copiilor din Gorj – Valea Jaleșului III. Etnografie 343-358 română
articol de periodic IRINEL, Căruneci (autor) Pe urmele transhumanței-Pădurenii din Oltenia III. Etnografie 359-364 română
articol de periodic ROXANA, Deca (autor) Cămăși de patrimoniu din colecțiile Casei Băniei III. Etnografie 365-372 română
articol de periodic MĂNEANU, Varvara Magdalena (autor) Costumul popular femeiesc din arealul așezării Bala-Mehedinți III. Etnografie 373-400 română
articol de periodic JANETA, Ciocan (autor) Textilele de interior în Țara Chioarului pe parcursul secolului al XX-lea III. Etnografie 383-400 română
articol de periodic MUREȘAN, Mihaela (autor) Harta cerului în mentalitatea țărănească III. Etnografie 401-434 română
articol de periodic LIVIU, Belțan (autor) Uleinița hidraulică din Ohaba-Sibișel. Considerații ale influenței industriale asupra unei instalații și a percepției profesionale a unei comunități din Țara Hațegului III. Etnografie 435-450 română
articol de periodic SIMONA, Munteanu (autor) Cimitirul – loc de plecare, loc de odihnă, loc de întâlnire între generații și epoci III. Etnografie 451-458 română
articol de periodic NICOLAE, Panea (autor) Mitologia românească a sfârșitului lumii III. Etnografie 459-466 română
articol de periodic CORNEL, Bălosu (autor) Călușul de la Giurgița III. Etnografie 467-474 română
articol de periodic FLORINA, Diaconu (autor) Siturile paleontolgice din Valea Motrului (Mehedinți) IV. Geologie 477-482 română
articol de periodic COCHINĂ, Adela (autor) Lista lucrărilor ștințiifice ale marelui savant geolog, Ion Popescu Voitești IV. Geologie 483-496 română
articol de periodic FELICIA, Bantea (autor) Ion Popescu Voitești, creator de rime IV. Geologie 497-500 română
articol de periodic DANIEL, Cismașu (autor) Ștefan Dobruneanu – O personalitate ce nu trebuie uitată V. Personalităţi 501-502 română
articol de periodic UNGUREANU, Adelin (autor) Întâiul general al Novaciului. Părintele Aviației sanitare române V. Personalităţi 513-522 română
articol de periodic DUMITRU-VALENTIN, Pătrașcu (autor) Marin Gh. Cârlugea din Cordești – participant la campania din Ungaria din vara anului 1919 V. Personalităţi 523-534 română
articol de periodic DANIELA LIANA, Pătrașcu (autor) , DUMITRU-VALENTIN, Pătrașcu (autor) Gheorghe Negreanu (1912 - 2011) V. Personalităţi 535-544 română
articol de periodic ION, Popescu-Brădiceni (autor) Viața și Opera domnului Grigore Gr. Lupescu, eroul, bancherul, industriașul și martirul V. Personalităţi 545-554 română
articol de periodic DANIELA LIANA, Pătrașcu (autor) Casa memorială Iosif Keber din Târgu-Jiu VI. Memorialistică 557-562 română
articol de periodic POPESCU, Adrian (autor) Rememorări. O premieră absolută în Gorj – un cercetător american preocupat de muzica lăutărească VI. Memorialistică 563-564 română
articol de periodic ION, Catană (autor) Cartea, Păpușa, Povestea. Expoziție de scenografie a Teatrului Colibri din Craiova la Muzeul Gorjului VII. Pedagogie muzeală 567-572 română
articol de periodic MAGDALENA, Trăistaru (autor) Strategii de marketing și promovare a patrimoniului Muzeului Regiunii Porților de Fier în perioada de reabilitare 2010-2014 VII. Pedagogie muzeală 573-578 română
articol de periodic ALBU, Mihaela (autor) Carmina Balcanica și dialogul intercultural VIII. Recenzii 581-586 română
articol de periodic FIRESCU VICTOR, Albinel (autor) Păstoritul în Valea-Jiului ieri și azi - (Recenzie) VIII. Recenzii 587-580 română
articol de periodic EUGENIA ALINA, Tița (autor) ”Note Comune”, o prietenie dincolo de cuvinte VIII. Recenzii 591-594 română
articol de periodic COTOROGEA, Adina-Gabriela (autor) Scurtă prezentare a celor mai importante evenimente desfășurate pe parcursul anului 2014 la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” VIII. Recenzii 595-608 română
articol de periodic Cuprins. 611 română