Analele Buzăului, XIV


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic GAIȚĂ, Alexandru (autor) Moșnenii curburii și procesele lor (XIII) 7-104 română
articol de periodic CIOBOTARU, Liliana (autor) Dositei Filitti episcop al Buzăului și mitropolit al Ungrovlahiei 105-112 română
articol de periodic CALCAN, Gheorghe (autor) Bagdații, primii proprietari ai moșiei Săgeata, județul Buzău 113-126 română
articol de periodic GEACU, Sorin (autor) Despre existența bubalinelor în satele din Câmpia Râmnicului după anul 1860 127-132 română
articol de periodic NECULAE, Marius Gabriel (autor) Documentele scriitorului Stelian Cucu (1904 – 1985) 133-168 română
articol de periodic STAN, Constantin I. (autor) , TALPAZAN, Vasile (autor) Alexandru Marghiloman, Partidul Conservator Progresist și alegerile parlamentare din noiembrie 1919 169-190 română
articol de periodic FRÎNCU, Viorel (autor) 110 ani de presă școlară în județul Buzău. Studiu de caz: perioada interbelică 191-206 română
articol de periodic GHEORGHE, Elena (autor) Proiect de modernizare a orașului Mizil în perioada interbelică. Introducerea iluminatului electric 207-222 română
articol de periodic SZEMKOVICS, Laurențiu-Ștefan (autor) Crucea „Serviciul Credincios” acordată în 1922 președintelui Asociației Cântăreților Bisericești, filiala Buzău 223-230 română
articol de periodic SZEMKOVICS, Laurențiu-Ștefan (autor) Sigiliul Președinției Comisiunii Încoronării Suveranilor României imprimat pe șase documente emise în 1923 231-252 română
articol de periodic STAN, Constantin I. (autor) Doctorul Constantin I. Angelescu și decesul lui Ion I.C. Brătianu. Studiu de caz 253-273 română
articol de periodic VIȘAN, Roxana (autor) Despre utilizarea ceramicii tradiționale în cadrul obiceiurilor rurale 275-280 română