Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
CRISTEA, Ovidiu, LAZĂR, Gheorghe Portretul unui istoric .9-25 română
CRISTEA, Ovidiu, LAZĂR, Gheorghe Bibliografia lucrărilor lui Șerban Papacostea 27-38 română
RUSU ADRIAN, Andrei Creștinismul românesc în preajma anului o mie: în căutarea identității 39-67 română
ACHIM, Viorel Considerații asupra politicii față de ortodocși a regelui Ludovic de Anjou, cu referire specială la chestiunea dijmelor 69-79 română
PILAT, Liviu Mitropolitul Ciprian și conflictul Moldovei cu patriarhuia ecumenică. Mutații politico-ecleziastice în Europa de Est la sfîreșitul secolului XIV 81-104 română
CIOCÎRLAN, Virgil Pe drumul lung al Europei medievale spre unire: oameni, idei atitudini la sinodul ecumenic din Ferrara-Florența (1438-1445) 105-118 română
BARBU, Violeta Contrareforma și cultul sfinților în Țările Române 119-178 română
CIOCÎRLAN, Virgil Vizitația arhiepiscopului de Sofia Petru Bogdan Baksic în Țara Românească (1667) 179-190 română
CRĂCIUN, Maria Frații minori și societatea secilară: impactul spiritualității medicante în Transilvania medievală tîrzie 191-220 română
CRISTEA, Ovidiu O "joacă siciliană": supremație maritimă și prestigiu în Mediterana secolului XII-lea 221-235 română
ATANASIU, Andreea Venețienii la Tana: anii 1335-1336 237-250 română
ANDREESCU, Ștefan Giovanni-Andrea și Giacomo di Promontorio: doi frați genevezi în slujba sultanilor otomani 251-258 română
BILIARSKY, Ivan La "Terra Albanese" nel sistema amministrativo bulgaro 259-270 italiană
GOROVEI, Ștefan Veacul XIV. Din nou și mereu 271-296 română
PIENARU, Nagy Românii și tătarii. Relațiile Țării Românești cu Hoarda de Aur în vremea lui Mircea cel Bătrîn 297-330 română
POP, Ioan-Aurel, SIMON, Alexandru Moldova și celălalt imperiu: preliminariile și consecințele conspirației lui Maximilian I de Habsburg și Ștefan cel Mare (1497) 331-406 română
COMAN, Marian Terminologia statală medievală și rivalitatea moldo-munteană (secolele XV-XVI) 407-422 română
CĂZAN, Ileana Cruciada în lumea germană, în secolul al XVI-lea: între ideal și propagandă 423-440 română
ANGHEL, Florin Războaiele galante din vecini. Stereotipuri ale istoriei româno-bulgare în 1913 441-452 română
IONIȚĂ, Adrian O figurină stilizată de călăreț provenind din zona Lacului Amara (jud. Buzău) 453-460 română
SĂLĂGEAN, Tudor Considerații asipra datării gestei notarului anonim al regelui Bela 461-480 română
DRĂGAN, Ioan Contribuții la istoria celor mai vechi arhive românești din Transilvania 481-504 română
POPESCU, Anca Vestigii ale organizării Dobrogei preotomane într-un defter din anul 1530 505-530 română
ȘIPOȘ, Sorin Românii și spațiul românesc într-un manuscris francez din 1805 531-556 română
PIPIDI, Andrei Trei note despre Ioan de Hunedoara 557-566 română
SZEKELY MARIA, Magdalena Isac, vistiernicul lui Ștefan cel Mare 567-604 română
LAZĂR, Gheorghe În umbra puterii. Negustori "Prieten ai Domniei" și destinul lor (Țara Românească, secolul al XVII-lea) 605-634 română
LUCA, Cristian Contribuții alla biografia dei medici Jacopo Pylarino (1659-1718) e Bartelomeo Ferrati (?-1738) 635-652 italiană
IANCU, Andreea Ioan Gheorghe Caragea - schiță de portret al unui "domn în divan" 653-664 română
VINTILĂ-GHIȚULESCU, Constanța Sur des chemins inconnus: Migration et famille dans la societe roumaine (XVIIIe siecle) 665-680 franceză
ESKENASY, Victor Două destine evreiești în 1942: Joseph Schmidt și Clara Haskil 681-690 română
ZAHARIUC, Petronel O biserică veche din București și neamul Doamnei Anca 691-701 română
LAZĂR, Mariana Un așezămînt monastic cu un destin dramatic: Mînăstirea Văcărești 703-720 română
CÎNDEA, Ionel Cîteva considerații cu privire la fortificațiile și așezarea medievală de la Turnu (jud. Teleorman) 721-731 română