Centenar Muzeal Orădean, 1972


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Telegrama adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român .11- română
articol de periodic CHIRA, Ioan (autor) Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 14- română
articol de periodic FODOR, Alexandru (autor) Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 16- română
articol de periodic DAICOVICIU, Constantin (autor) Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 18- română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Miron (autor) Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 19- română
articol de periodic SZANTO, Ștefan (autor) Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 21- română
articol de periodic ANDRIȚOIU, Alexandru (autor) Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 23- română
articol de periodic BODOR, Gheorghe (autor) Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 25- română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Centenarul activității muzeale orădene 27- română
articol de periodic CHIRA, Ioan (autor) Muzeul Țării Crișurilor, locul și rolul său în contextul vieții spirituale a județului Bihor 33-39 română
articol de periodic HOMER, Radu (autor) , ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) , TOMESCU, Gheorghe (autor) Muzeologia în noua etapă de dezvoltare a societății românești 41-45 română
articol de periodic BUNTA, Petru (autor) , PROTOPOPESCU, George (autor) Problema specificului în muzeologia istorică 47-53 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Precedente muzeistice în viața culturală a românilor bihoreni 55-63 română
articol de periodic ORDENTLICH, Ivan (autor) Un secol de activitate expozițională a secției de istorie a muzeului orădean 65-68 română
articol de periodic TOTH, Suzana (autor) Muzeul orădean și preocupările etnografice între anii 1872-1972 69-75 română
articol de periodic TOTH, Ioan (autor) Începuturile activității muzeografice din Bihor oglindite în ziarul "Nagyvarad" 77-82 română
articol de periodic ROȘU, Letiția (autor) Istoricul primului edificiu stabil al muzeului orădean 83-86 română
articol de periodic MAXIM, Virgil (autor) , POPOVICI, Ioan (autor) Muzeul casei naționale a jud. Bihor (1929-1940) 87-83 română
articol de periodic JURCSAK, Tiberiu (autor) Douăzeci de ani de activitate a secției de științe naturale din muzeul orădean 95-99 română
articol de periodic CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) Istoricul cercetărilor arheologice ale muzeului orădean 101-105 română
articol de periodic MARINESCU, Ioan (autor) Legăturile științifice ale Muzeului Țării Crișurilor 107-109 română
articol de periodic MOZES, Tereza (autor) Principii și metode noi în organizarea științifică a colecției de artă populară 111-120 română
articol de periodic DRĂGOI, Livia (autor) , RUS, Alexandra (autor) Colecția de artă modernă românească a muzeului Octavian Goga din Ciucea 121-125 română
articol de periodic CRIȘAN, Maria (autor) Contribuții la stabilirea principiilor de organizare ale unui muzeu de artă contemporană 127-132 română
articol de periodic NANASI, Zoltan (autor) Muzeul de istorie al Văii-Ierului (1957-1972) 133-137 română
articol de periodic LĂZUREANU, Emil (autor) Colecția etnografică a muzeului sătesc din Beliu 139-143 română
articol de periodic DAICOVICIU, Constantin (autor) Istorie, arheologie, filolofie 147-152 română
articol de periodic DAICOVICIU, Constantin (autor) , DAICOVICIU, Hadrian (autor) Development urbain et romanisation dans la province de Dacie 153-160 română
articol de periodic IGNAT, Doina (autor) Cercetări neolitice în Bihor 161-164 română
articol de periodic SOROCEANU, Tudor (autor) Așezarea de tip Wietenburg de la Palatca (j. Cluj) 165-172 română
articol de periodic LÁSZLÓ, Attila (autor) Cu privire la legăturile culturii Gava cu culturile Conpemporane din bazinul Dunării de Mijlocc 173-184 română
articol de periodic KACSO, Carol (autor) Unele date cu privire la cercetările recente din necropola tumulară de la Lăpuș 185-189 română
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) Considerații cu privire la tezaurelor dacice de argint din vestul și nord-vestul României 191-195 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri arheologice din sec. IV-V e.n. în județul Bihor 197-207 română
articol de periodic COMȘA, Maria (autor) Unele date privind regiunile din nord-vestul României în secolele V-IX 209-213 română
articol de periodic POPA, Radu (autor) Valea Bistrei în secolele XIII-XIV. Cercetări documentare și arheologice în Nordul Bihorului 215-219 română
articol de periodic POPA, Dan (autor) , VLĂDESCU, Cristian (autor) Coifuri de paradă din secolul al XVI-lea în colecția muzeului Peles 221-229 română
articol de periodic EDROIU, Nicolae (autor) Cultura scrisă românească în Bihor în sec. XVII 231-236 română
articol de periodic ILEA, Ana (autor) Obligațiile în muncă pe domeniul capitlului în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 237-243 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Nord vestul României în secolului al XVIII-lea 245-251 română
articol de periodic POP, Viorica (autor) Din preocupările iluministe ale doctorului Ioan Pitariu Molnar 253-261 română
articol de periodic ȘORA, Gheorghe (autor) Contribuții la istoria teatrului românesc: teatrul de la Oravița 263-286 română
articol de periodic BONA, Petru (autor) , DAN, Mihail (autor) Mișcări și frămîntări țărănești în Bihor la sfîrșitul secolului al XVII-lea și în prima jumătate a secolului al XIX-lea 287-293 română
articol de periodic ANDEA, Avram (autor) Libertatea națională în concepția lui Simion Bărnuțiu 295-302 română
articol de periodic DRECIN, Mihai (autor) "Revista Economică", primul periodic financiar-bancar și comercial al romanilor din Transilvania 303-309 română
articol de periodic CHIRA, Ioan (autor) Aspecte din activitatea culturală progresistă a bihorenilor N. Jiga, E. Gojdu, Al Roman și I. Vulcan 311-316 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Contribuții documentare la istoria învățămîntului românesc din Bihor în ultimele două decenii ale veacului al XIX-lea 317-345 română
articol de periodic POPA, Mircea (autor) Din activitatea lui I.C. Drăgescu în Italia 347-356 română
articol de periodic GOLBAN, Ioan (autor) Cu privire la începuturile mișcării muncitorești din Bihor 357-362 română
articol de periodic MIERLUȚIU, Ioan (autor) Instituții de credit din Oradea 363-367 română
articol de periodic GLODARIU, Eugenia (autor) Schimbări survenite în organizarea "Astrei" (1895-1897) 369-373 română
articol de periodic BROINAȘ, Aurica (autor) Contribuții la cunoașterea activității socialiștilor bihoreni în perioada 1900-1914 375-382 română
articol de periodic CORNEA, Lucia (autor) Aspecte noi privind jubileul din 1904 al revistei "Familia" 383-390 română
articol de periodic VESA, Vasile (autor) Ecoul creării episcopiei de Hasjdudorogh în unele cercuri politice și diplomatice europene 391-396 română
articol de periodic KOROSI, Ștefan (autor) O revistă orădeană de orientare comunistă "Szabad Szo" 397-404 română
articol de periodic MARINESCU, Ioan (autor) Aspecte ale crizei economice din 1929-1933 în orașul Oradea 405-423 română
articol de periodic NAZADT, Octavian (autor) Aspecte privind lupta maselor populare din județul Bihor pentru cucerirea puterii în perioada 23 August 1944 - Aprilie 1945 425-431 română
articol de periodic DELIMAN, Ecaterina (autor) Acțiunea factorilor psihosociali asupras întăririi unității și frăției dintre oamenii muncii români și cei aparțănînd nașionalităților conlocuitoare 433-436 română
articol de periodic MORGOVAN, Mihai (autor) Activitatea ideologică și semnificația sa istorică pentru prezentul și viitorul Bihorului 437-441 română
articol de periodic DUNĂRE, Nicolae (autor) Cămașa tradițională în portul românilor din nord-vestul Transilvaniei 445-450 română
articol de periodic GODEA, Ioan (autor) Cîteva probleme de etnografie în revista "Familia" (1865-1900) 451-458 română
articol de periodic MUREȘANU, Pompei (autor) O inițiativă interesantă de acum trei sferturi de veac 459-464 română
articol de periodic BOCȘE, Maria (autor) Cărbunăritul în Bihor (Valea superioară a Crișului Negru) 465-473 română
articol de periodic PAVEL, Emilia (autor) Ornamentica cojoacelor moldovenești și unele motive străvechi întîlnite și pe cojoacele din nord-vestul Transilvaniei 475-485 română
articol de periodic GUI, Iosif (autor) Angela Selagean Butean și preocupările ei în legătură cu arta populară în Bihor 487-515 română
articol de periodic BRADU, Ion (autor) Probleme de artă populară în fondul tradițional de publicații al Bibliotecii Municipale Oradea 517-520 română
articol de periodic GODEA, Ioan (autor) , LUNGESCU, Olivia (autor) Interiorul țărănesc din Valea Crișului Alb 521-526 română
articol de periodic ȘOVREA, Iuliana (autor) Modalități de mascare în Bihor 527-529 română
articol de periodic GRAUR, Tiberiu (autor) Semnificații arhaice ale unor podoabe de nuntă de pe Valea Crișului Negru - Bihor 531-533 română
articol de periodic GRIGORESCU, Elena (autor) Sumănăritul în Depresiunea Beiușului 535-540 română
articol de periodic SASU, Ecaterina (autor) Cetăți în stilul renașterii din Țara Crișurilor 543-551 română
articol de periodic AVRAM, Alexandru (autor) Maeștri ai gravurii în colecția Muzeului Țării Crișurilor - Oradea 553-556 română
articol de periodic GRIGORESCU, Marica (autor) Contribuții la cunoașterea xilogravurilor populare românești din Transilvania 557-561 română
articol de periodic ȘORBAN, Raoul (autor) Simion Hollosy (Corbul) 1857-1918 întemeietorul coloniei de artă de la Baia Mare 563-571 română
articol de periodic LĂPTOIU, Negoiță (autor) Un pictor transilvănean: Flaviu C. Domșa (1878-1932) 573-580 română
articol de periodic CRIȘAN, Gabriela (autor) Artistul cetățean: Leon Alex 581-583 română
articol de periodic ARBORE, Grigore (autor) , ROȘU-POPESCU, Smaranda (autor) Realism și expresionism în grafica lui Vasile Kazar 585-611 română
articol de periodic ȚOCA, Mircea (autor) Arhitectura secesiunii din Oradea 613-617 română
articol de periodic ILIE, Mircea (autor) Condițiile geologice ale zăcămintelor de bauxită din Munții Apuseni 623-625 română
articol de periodic ILIE, Mircea (autor) Metalogeneza fierului sedimentar de la Căpuș (județul Cluj) 627-630 română
articol de periodic ILIE, Mircea (autor) , PAUCĂ, Mircea (autor) Asupra sistemului de pînze embrionare din Apusenii Centrali 631-635 română
articol de periodic CAZIMIR, Radu (autor) Structura generală a Munților Pădurea Craiului 637-646 română
articol de periodic GRIGORESCU, Dumitru (autor) , ILIE, Mircea (autor) Contribuții noi la tectonica Munților Pădurea Craiului (Regiunea Remeți - Valea Drăganului) 647-651 română
articol de periodic PAUCĂ, Mircea (autor) Problema "Etajului Pannonian" 653-657 română
articol de periodic MAROSSY, Ana (autor) Date privind istoricul cercetărilor botanice în Bihor 659-666 română
articol de periodic FUHN, Ion (autor) , JURCSAK, Tiberiu (autor) O țestoasă nouă pentru fauna paleoherpetologică a României : Testudo kalksburgensis Toula, 1896 (Dealul Viilor - Oradea) 667-672 română
articol de periodic POLIȘ, Rozalia (autor) Schiță la un istoric al cercetării vertetebratelor din Bihor și regiunile înconjurătoare 673-694 română
articol de periodic PAINA, Ion (autor) Din istoricul cercetărilor asupra nevertebratelor în Bihor (I) 695-710 română
articol de periodic EUSEBIU, Ștefan (autor) Ruscus aculeatus L. în vestul țării 711-718 română
articol de periodic COSTE, Ioan (autor) Aspecte ale carpino-făgetelor din Sud-Vestul României (Munții Locva - Banat) 719-725 română
articol de periodic COSTE, Ioan (autor) , COSTE, Liana (autor) Considerații geobotanice asupra asocierii speciei Prunus spinosa L. în două tipuri de stațiuni Vestul României 727-723 română
articol de periodic EUSEBIU, Ștefan (autor) "Sylva" - Un nou arboretum în vestul țării 735-738 română
articol de periodic KISS, Bela (autor) Contribuții la cunoașterea plecopterelor din Munții Apuseni 739-743 română
articol de periodic LUPU, Dochița (autor) Noutăți și rarități pentru știința din fauna de moluște a Munților Apuseni 745-748 română
articol de periodic KOVATS, Lajos (autor) Situația populației de berze (Ciconia ciconia L.) din Bazinul Crișului Repede în Vara anului 1972 749-770 română
articol de periodic PAPADOPOL, Aurel (autor) Contribuții la cunoașterea unor aspecte ale fenologiei și dinamicii păsărilor din județele Bihor și Satu Mare 771-781 română
articol de periodic BERES, Iosif (autor) Contribuții la cunoașterea unor fenomene ale migrației păsărilor în bazinul superior al Tisei (Depresiunea Maramureșului) 783-790 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Cronica aniversării 791-818 română
articol de periodic Colectivul Muzeului Țării Crișurilor 819-821 română