Arhiva Someșană: ArhSom, IV, 2005, seria III


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic VAIDA, Lucian (autor) Fibule descoperite în mormintele celtice din nord-estul Transilvaniei (sec. IV-Ii î.Chr.) 15-30 română
articol de periodic CHIȘ, Silvius Ovidiu (autor) Reprezentările Scyllei pe monumentele funerare din Dacia romană 31-38 română
articol de periodic GĂZDAC, Cristian (autor) Centru și periferie: politica monetară a imperiului roman la Dunărea de Jos la mijlocul secolului 3 p. Chr. 39-45 română
articol de periodic MARȚIAN, Ironim (autor) Momente din lupta năspudenilor pentru emancipare în secolul XVIII 49-58 română
articol de periodic ONOFREIU, Adrian (autor) Aportul districtului Năsăud la mișcarea națională românească din Transilvania (1861-1876) 59-89 română
articol de periodic PETRAȘ, Lucian (autor) Acuzații și acuzați în contextul crizei Partidului Național Român din anii 1910-1912 91-104 română
articol de periodic MOISA, Gabriel (autor) Tulburări bolșrvice în Oradea și Bihor în a doua jumătate a anului 1919 105-114 română
articol de periodic DAN, Aurelia (autor) Starea școlilor de pe teritoriul fostului regiment românesc II de graniță în perioada absolutistă (1851-1860) 117-138 română
articol de periodic ADĂSCĂLIȚEI, Felicia (autor) Școală și biserică în protopopiatul greco-catolic al Hunedoarei (1853-1867) 139-152 română
articol de periodic VULEA, Camelia (autor) Elemente de identitate și alteritate în discursul greco-catolic și ortodox. Cazul școlii triviale din Hațeg 153-167 română
articol de periodic COVACI, Diana Maria (autor) Instalarea mitropolitului Victor Mihalyi de Apșa 169-186 română
articol de periodic ANDREI, Mirela (autor) Edificii bisericești în vicariatul Rodnei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX 187-198 română
articol de periodic DRĂGOI, Macaries Marius Dan (autor) Aspecte ale relațiilor interconfesionale în Transilvania la sfîrșitul XIX și începutul secolului XX 199-208 română
articol de periodic PETEANU, Claudia Septimia (autor) "Protocolulu căsătorițiloru" din comunitatea Năsăud în a diua jumătate a secolului al XIX-lea 211-245 română
articol de periodic PRAHASE, Dan (autor) Cazuri de stabilire a hotarului în județul-Năsăud. Influența nudității magice 247-276 română
articol de periodic MITU, Sorin (autor) O necesară reparație morală: posteritatea lui Nestor Șimon 277-283 română
articol de periodic TOMI, Gavrilă (autor) Ion Ciocan - la 90 de ani de la trecerea sa în neființă - 285-291 română
articol de periodic ȘULAR, Igna-Claudiu (autor) Schiță biografică a omului politic Victor Moldovan (origine, școală, activitate politică) 293-313 română
articol de periodic PEȘTILĂ, Leonora (autor) Pompei Boca - personalitate a istoriei locale 315-319 română
articol de periodic GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Încă o istorie a regimentului de graniță de la Năsăud (2) 323-360 română
articol de periodic ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare privind istoricul districtului Năsăud (1861-1876) 361-397 română
articol de periodic RUS, Dana-Maria (autor) Populația satului Budești (județul Bistrița-Năsăud) în lumina conscripției iosefine realizate între anii 1784-1787 399-412 română
articol de periodic VRĂȘMAȘ, Niculae (autor) Izvoare monografice bîrgăuane (I) 413-431 română
articol de periodic TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Teatrul și presa. Reprezentații teatrale la Sighișoara relatate în presă în a doua jumătate a secolului XIX 433-438 română
articol de periodic MUTI, Leon (autor) Revista "Vatra" (1935-1940) - ăublicație învățătorească din județul Năsăud" - 433-453 română
articol de periodic BURDEȚI, Paula (autor) Depresiunea Mogoșeni - studiu geografic - 455-460 română
articol de periodic PETEANU, Claudia Septimia (autor) Nestor Șimon. Corespondență - Onofreiu Adrian 461-462 română
articol de periodic VAIDA, Floare (autor) Profesorul Gavrilă Tomi - In memoriam - (1950-2005) 463-464 română