Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
BIELTZ, Lucia (autor) Documente inedite din patrimoniul muzeului privind restabilirea granițelor pe Dunăre în urma tratatului de la Adrianopol .3-8 română
NEGUȚU, Mariana (autor) Aspecte ale situației ocbelor din Țara Românească oglindite în documente din patrimoniul muzeului .9-14 română
ILIESCU, Constantin (autor), NOVAC, Vasile (autor) Alexandru C. Golescu și unirea tururor eomânilor, în lumina unore scrisori inedite, din primăvara anului 1848 15-22 română
TROHANI, George (autor) Cîteva date despre un antirevoluționar brăilean - Manolachi Baldoridi 23-28 română
IONIȚĂ, Maria (autor) Generația de la 1948 - politicieni sau oameni de cultură? 29-35 română
ȘERBU-DESA, Ileana (autor) Date mai puțin cunoscute despăre revista "Magazin Istoric pentru Dacia" 37-40 română
SPATAN, Ioan (autor) Un conte Teleki despre Transilvania și România la 1848 41-47 română
APOSTOL, Cornelia (autor) Documente inedite de la Ion Ghica 49-52 română
TOMESCU, Dorina (autor) O garnitură de bijuterii din aur atribuită voienicesei Maria Burada 53-58 română
CONSTANTINESCU, Șerban (autor) Contribuția lui I.C. Brătianu la cucerirea independenței de stat a României 59-65 română
BIELTZ, Lucia (autor) Ordinul Steraua României - prima confrerie. Atesatarea documentară 67-70 română
IONIȚĂ, Maria (autor) Două autografe ale reginei Elisabeta a României 71-76 română
TOMESCU, Dorina (autor) Cartea-manusacris "Wanderstab" - lucrare realizată de Carmen Sylva 77-84 română
FOTESCU, Diana (autor) Variante și soluții politice în anii primului război mondial (România) 85-92 română
NEGUȚU, Mariana (autor) Propagandă în Suedia pentru Unirea Transilvaniei cu România 93-96 română
APOSTOL, Cornelia (autor), DUMITRESCU, Emil (autor) Valoroase documente din patrimoniul național evocatoare ale Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 97-102 română
PETRESCU, Nicolae (autor) Expoziția "Un secol al Marii Uniri - Monumentul inaugurat în cernăuți la 11 noiembrie 1924" 103-110 română
CONSTANTINESCU, Șerban (autor) O participare eroică la al doilea război mondial: aviatorul Tudor Greceanu 111-115 română