Carpica, XXXIII, 2004

  • Anul publicației: 2004
  • Publicată de: Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Carpica


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
URSULESCU, Nicolae (autor) Spiritual și material în viața preistorică și în concepșiile arheologice preistorice .5-9 română
CHIRICA, Vasile (autor), CONSTANTINESCU, Oana (autor) Descoperiri arheologice pe Valea Trotușului .10-40 română
TENCARIU, Felix-Adrian (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Un vas neobișnuit din așezarea precucuteniană de la Isaiia (jud. Iași) 41-52 română
ROBU, Ioana (autor), TENCARIU, Felix-Adrian (autor) Experimente privind ceramica neolitică 53-64 română
SĂVESCU, I. (autor) Războiul de țesut cu greutăți 65-77 română
ALAIBA, Ruxandra (autor) Cultura Horodiștea/Erbiceni-Gordinești-Kasperovcy 78-93 română
BOLOHAN, Neculai (autor), MIHU, Cătălina (autor) Unele completări și observații privind necropola de la Doina (com. Girov, jud. Neamț) 94-109 română
FARCAȘ, Simona (autor) Culte orientale la Histria și în teritoriu 110-116 română
DAVID, Daniel (autor) Dava de la Brad. O nouă propunere de prezentare a stațiunii 117-133 română
COȘA, Anton (autor) Protectoratul catolicilor din Moldova 134-156 română
UNGUREANU, Ioan (autor) Relații sociale și moravuri reflectate în documentele moșiei Drăgești, ținutul Roman 157-177 română
STROE, Laurențiu (autor) Chestiunea Orientală. Rusia și Principatele Romane (1803-1812) (II) 178-194 română
MURARIU, Ioan (autor) Prețul unor bunuri vîndute prin mezat în Moldova în anul 1811 195-199 română
CIUTĂ, Jean (autor) Omniprezența domnitorului-rege Carol I în primele decenii de guvernare (1866-1886) 200-204 română
UNGUREANU, Elena (autor) Prima "Grădinită de copii" particulară în orașul Bacău 205-212 română
VASILIU, Mihai (autor) Ideologia lui Ion I.C. Brătianu 213-236 română
LUCACI, Andrei (autor) Grigore Gafencu - omul și diplomatul 237-256 română
PETRESCU, Dragoș (autor) Asociații și instituții culturale în România interbelică 257-270 română
CIUTĂ, Jean (autor) O retrospectivă mecesară: un deceniu de la reuniunea științifică istorico-agrară internațională 271-273 română
STOLERIU, Simona (autor) Oracolele în Grecia antică 274-280 română
ȘTIRBĂȚ, Gheorghe (autor) Charta Atlanticului și implicațiile ei politice 281-290 română
CRUCEANU, Viorel (autor) Ireductibilii afgani 291-300 română
HAIMOVICI, Sergiu (autor), TENCARIU, Felix-Adrian (autor) Studiul resturilor animaliere găsite în situl precucutenian de la Isaiia (Campania 2002) 301-316 română
HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul resturilor animaliere provenite din situl cucutenian - faza B - de la Mihoveni 317-325 română
CIUTĂ, Jean (autor) O monografie de excepție: Cu Ion Borcea, prin veacul frămîntat 326- română