Cercetări arheologice din zona extra muros a cetăţii Ulmetum. Unele aspecte privind locuirea medievală timpurie / Archaeological Investigations in the extra muros Area of Ulmetum Fortification. Some Aspects Regarding the Early Medieval Habitation