Pontica, XLVII, 2014, Volum dedicat memoriei arheologului Zaharia Covacef


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 5-9 română
articol de periodic REDACȚIA (autor) Piissimae memoriae Pro Memoria 13-16 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Cristina-Georgeta (autor) Nu poți avea mai multe ceasuri în viață, doar mai multă viață în timpul dat Pro Memoria 17-18 română
articol de periodic TAUBALD, Heinrich (autor) Marble Analyses of Sculptures from the Territory of Dobrudja in the Collections of the Museum of National History and Archaeology Constanța Pro Memoria 19-43 engleză
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Augustus în scrierile antice târzii (cu privire specială asupra breviariilor istoriografice) / Auguste dans les écrits antiques tardifs (un regard spécial sur les Bréviaires historiographiques) HISTORICA 47-88 română (rezumat în franceză şi română)
articol de periodic HOLUBEANU, Ionuț (autor) Urmările hotărârilor Sinodului al III-lea Ecumenic (Efes, 431) asupra învățăturii soteriologice a bisericii din provincia romană Scythia / The First Council of Efesus (431 CE) and the Soteriological Doctrine of the Church in the Roman Province of Scythia HISTORICA 89-96 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic ATANASOV, Georgi (autor) , DIMITROV, Zdravko (autor) About the Dating and History of the Urn-Sarcophagus with Relics of St. Dassius from Durostorum (+ 20 November 303 AD) HISTORICA 97-110 engleză
articol de periodic PARON, Aleksander (autor) The Image of Nomads of the Black Sea Steppes in the Byzantine Historiography of the 10th-12th centuries. Perceiving of the “Other” and Political Practice HISTORICA 111-121 engleză
articol de periodic MIHAIL, Florian (autor) , MICU, Cristian (autor) , CAROZZA, Laurent (autor) , CAROZZA, Jean-Michel (autor) , GROPARU, Tiberiu (autor) , MESSAGER, Erwan (autor) , BURENS, Albane (autor) , AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) , DANU, Mihaela (autor) , MIHAIL, Cătălin (autor) Dâmbul lui Haralambie” – un nou sit eneolitic în Delta Dunării / „Dâmbul lui Haralambie” – a New Eneolithic Site in the Danube Delta ARCHAEOLOGICA 125 - 152 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic CHERNAKOV, Dimitar (autor) , DILOV, Dilen (autor) Chalcolithic Necropolis in the Village of Kamenovo, Kubrat Municipality, District of Razgrad. Unpublished Finds ARCHAEOLOGICA 153 - 162 engleză
articol de periodic VASILIU, Ioan (autor) , MOCANU, Marian (autor) , PARASCHIV, Dorel (autor) Mormântul în cistă de piatră de la Casimcea (jud. Tulcea) / The Stone Cist Grave from Casimcea (Tulcea county) ARCHAEOLOGICA 163 - 186 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic NASTASI, Irina (autor) Elemente de infrastructură tomitană: observații preliminare asupra rețelei stradale în perioada romană și în cea bizantină timpurie / Infrastructure Elements at Tomis: Preliminary Remarks on the Street Network in Roman and Early Byzantine Times ARCHAEOLOGICA 187-202 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic MITROI, Octavian (autor) , ȘOVA, Constantin (autor) Noi descoperiri din necropolele Tomisului (2014) / New Discoveries from the Necropolises of Tomis (2014) ARCHAEOLOGICA 203-220 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic RADU, Laurențiu (autor) , IONESCU, Mihai (autor) Callatis. Cercetări arheologice în necropola romano-bizantină / Callatis. Des recherches archéologiques dans la nécropole ARCHAEOLOGICA 221-232 română (rezumat în franceză şi română)
articol de periodic CHIRIAC, Costel (autor) , HONCU, Ștefan (autor) Observații recente asupra așezării antice de la Tuzla-Far (județul Constanța). Evidența ceramică / Des observations récentes sur le site antique de Tuzla-Phare (dép. de Constanța). L'évidence céramique ARCHAEOLOGICA 233-248 română (rezumat în franceză şi română)
articol de periodic ȘOVA, Constantin (autor) Ceramica getică din perioada romană descoperită la Ulmetum / Gaetic Pottery from the Roman Period Discovered at Ulmetum ARCHAEOLOGICA 249-266 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic GAMUREAC, Ștefan-Emilian (autor) Vasa fictilia et vasa usus communis. Theoretical Approaches on the Circuit of Production and Consumption of Roman Common Pottery with a special View of Moesia Inferior ARCHAEOLOGICA 267-284 engleză
articol de periodic NUȚU, George (autor) , TOPOLEANU, Florin (autor) , ANTON, Daniel (autor) Römische und frühbyzantinische Fibeln aus Argamum (Scythia Minor) ARCHAEOLOGICA 285-294 germană
articol de periodic OPRIȘ, Carol Ioan (autor) , POTÂRNICHE, Tiberiu (autor) Piese ornamentale inedite de la Capidava / Unpublished Ornamental Artifacts from Capidava ARCHAEOLOGICA 295-314 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic NUȚU, George (autor) , PETCU, Radu (autor) A „Tutulusfibel” from Capidava ARCHAEOLOGICA 315-324 engleză
articol de periodic DONCHEVA, Stela (autor) , BUNZELOV, Ivaljo (autor) Buckles with Images of Animals and Mythological Creatures from Medieval Bulgaria ARCHAEOLOGICA 325-342 engleză
articol de periodic PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) Cercetări arheologice din zona extra muros a cetății Ulmetum. Unele aspecte privind locuirea medievală timpurie / Archaeological Investigations in the extra muros Area of Ulmetum Fortification. Some Aspects Regarding the Early Medieval Habitation ARCHAEOLOGICA 343-374 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic NICOLAE, Constantin (autor) Incinta cetății medievale de la Hârșova. Descoperiri noi / The Medieval Precinct from Hârșova. New Discoveries ARCHAEOLOGICA 375-399 română (rezumat în engleză)
articol de periodic COJOCARU, Victor (autor) Evoluția formularului decretelor de proxenie în spațiul pontic / Die Entwicklung der Formeln der Proxeniedekrete im pontischen Raum EPIGRAPHICA 403-416 română (rezumat în germană şi română)
articol de periodic BĂRBULESCU, Maria (autor) , BUZOIANU, Livia (autor) , BĂJENARU, Constantin (autor) Inscripții inedite din Tomis și din împrejurimi aflate în colecția Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța / Unpublished Inscriptions from Tomis and its Surroundings, in the Collections of the National History and Archaeology Museum EPIGRAPHICA 417-438 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic CHIRIAC, Costel (autor) , DANA, Dan (autor) , MATEI-POPESCU, Florian (autor) Un vétéran d'un nvmervs dans une épitaphe latine tardoantique de Tomis EPIGRAPHICA 439-450 franceză
articol de periodic AVRAM, Alexandru (autor) Notes épigraphiques (IV) EPIGRAPHICA 451-464 franceză
articol de periodic DANA, Dan (autor) Notices épigraphiques et onomastiques (Scythie Mineure/Dobroudja). (I) EPIGRAPHICA 465-493 franceză
articol de periodic CIORNEI, Alexandru (autor) Microfacies Analysis of Cherts from Peștera - Dealu Guran Site (Lower Palaeolithic), Constanța County, Romania Varia 497-518 engleză
articol de periodic CASTELLI, Thibault (autor) Les „Mamelles” de Polybe (IV, 41): Réflexions sur un banc de sable Varia 519-528 franceză
articol de periodic MUNTEANU, Claudiu (autor) Iconography of the Roman Raft Varia 529-540 engleză
articol de periodic PEEV, Preslav (autor) Bulgarian Black Sea Deep Water Archaeology Varia 541-548 engleză
articol de periodic PARASCHIV, Dorel (autor) Noi ponduri unciale din nordul Dobrogei / New Uncial Weights from Northern Dobroudja NOMISMATA 551-556 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic VALERIEV, Ioto (autor) A New Lead Seal of Gregorios Kamateros NOMISMATA 557-562 engleză
articol de periodic BARNEA, Alexandru (autor) , MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Considerații privind începuturile locuirii din perioada medie bizantină de la Dinogetia-Garvăn, în lumina noilor încadrări cronologice pentru folles anonimi din clasa A / Quelques considérations concernant les débuts de l’habitation de Dynogetia-Garvan, dans la période byzantine moyenne, à la lumière de la nouvelle chronologie des folles anonymes de classe A NOMISMATA 563-608 română
articol de periodic CHERA, Constantin (autor) Victor Cojocaru, Christof Schuler (Hg.), Die Aussenbeziehungen pontischer und kleinasiatischer Städte in hellenistischer und römischer Zeit, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2014, 312 p RECENZII / COMPTES RENDUS 611-613 română
articol de periodic COJOCARU, Victor (autor) Altay Coșkun, Lutz Raphael (ed.), Fremd und Rechtlos? Zugehörigkeitsrechte Fremder von der Antike bis zur Gegenwart. Ein Handbuch, Böhlau Verlag: Köln Weimar – Wien, 2014, 434 p. RECENZII / COMPTES RENDUS 614-622 română
articol de periodic BUZOIANU, Livia (autor) Matteo Taufer (ed.), Sguardi interdisciplinari sulla religiosità dei Geto-Daci, Rombach Wissenschaften: Reihe Paradeigmata, Band 23. Freiburg im Breisgau – Berlin – Wien, Rombach Verlag, 2013, 249 p. RECENZII / COMPTES RENDUS 623-628 română
articol de periodic VÎLCU, Aurel (autor) Gabriel Talmațchi, Monetăriile orașelor vest-pontice Histria, Callatis și Tomis în epoca autonomă, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2011, 680 pagini și 83 planșe RECENZII / COMPTES RENDUS 629-634 română
articol de periodic GEORGESCU, Viorel Ștefan (autor) Florin Topoleanu, Lămpile antice din colecțiile Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova-, Ed. Oscar Print, Ploiești, 2012, 264 p. și 22 planșe RECENZII / COMPTES RENDUS 635-637 română
articol de periodic Intrări de carte străină în biblioteca MINAC (2014) / New Book Entries in MNHAC Library (2014) 639-650 română