Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 6 publicații
  • 4 volume
  • Nici un articol
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1982 Cele mai vechi texte româneşti: contribuţii filologice şi lingvistice
Număr de volume:1
limba română; Literatura română; Culegere de studii; cercetare filologică; studiu lingvistic; cercetare lingvistică; scrisul românesc; Institutul de Lingvistică BUZĂ, Emanuela (autor), CHIVU, Gheorghe (autor), COSTINESCU, Mariana (autor), MARES, Alexandru (autor), ROMAN-MORARIU, Alexandra (autor), ZGRAON, Florentina (autor), GHEȚIE, Ion (coordonator, autor)
carte 1976 Elemente de tipologie lingvistică contrastivă cu referire la structuri eteroglote cu determinanţi congruenţi de relaţie
Număr de volume:1
limba română; curs universitar; limba rusă; suport de curs; studiu lingvistic; tipologie lingvistică GHEORGHIU, Mircea (autor)
carte 1988 Études contrastives: la structure du groupe nominal et la nominalisation en roumain et en français
Număr de volume:1
filologie; lingvistică; adjectiv; curs universitar; substantiv; suport de curs; studiu lingvistic; grup nominal DIGNOIRE, Claude (autor), VIȘAN, Viorel (autor), GUNIȚĂ, Alexandra (autor), CILIANU-LASCU, Corina (autor), DRĂGHICESCU, Janeta (autor), CRISTEA, Teodora (prefață, autor)
carte 2006 Graiuri dacoromâne din nordul Bulgariei: studiu lingvistic: texte dialectale: glosar
Număr de volume:1
BULGARIA; dialectologie; volum de documente; dacoromână; dialect; studiu lingvistic; texte dialectale; documente de dialectică NEAGOE, Victorela (autor), MARGARIT, Iulia (autor)
carte 1978 Lexicologie statistică romanică
Număr de volume:1
Lexicologie; limba română; statistică; Studiu; limba italiană; studiu lingvistic MANECA, Constantin (autor)
carte 2001 Limba română în scrieri parenetice din Basarabia (1812 - 1865)
Număr de volume:1
Basarabia; Secolul al XIX-lea; epoca modernă; Literatura română; literatură religioasă; studiu lingvistic MIHAIL, Zamfira (autor)
volum de carte 1982 Cele mai vechi texte românești: contribuții filologice și lingvistice, anul 1982 Coresi; evanghelie; Fonetică; morfologie; limba română; lexic; Florii Darurilor; scris românesc; Codicele Sturdzan; Psaltirea Coresi; psaltire rotacizantă; Psaltirea Săulescu; Moltvelnicul rumânesc; Psaltirea Voroneţeană; Psaltirea Hurmuzaki; Tetraevanghelul Coresi; analiză lingvistică; cercetare lingvistică; Institutul de Lingvistică; cercetare filologică; literatură populară; chirilică; studiu lingvistic; fonetica limbii române; Psaltirea Scheiană; slavonă; Psaltire; Literatura română; Culegere de studii; Literatură română; molitvelnic BUZĂ, Emanuela (autor), CHIVU, Gheorghe (autor), COSTINESCU, Mariana (autor), MARES, Alexandru (autor), ROMAN-MORARIU, Alexandra (autor), ZGRAON, Florentina (autor), GHEȚIE, Ion (coordonator, autor)
volum de carte 1976 Elemente de tipologie lingvistică contrastivă cu referire la structuri eteroglote cu determinanți congruenți de relație, anul 1976 adjectiv; limba română; limba rusă; etnonim; perifrază; sinonim; echivalenţă eteroglotă; sinonimie lexicală; structură eteroglotă; congruenţă de relaţie; adjectiv neologic; echivalenţă semantică; echivalenţă structurală; echivalenţă lingvistică; tipologie lingvistică; tipologie lingvistică contrastivă; structuri eteroglote; determinanţi congruenţi de relaţie; adjectiv calitativ de relaţie; determinant congruent de relaţie; substantiv; limbi germanice; neologism; studiu lingvistic; sinonimie adjectivală; sinonimie GHEORGHIU, Mircea (autor)
volum de carte 2006 Graiuri dacoromâne din nordul Bulgariei: studiu lingvistic: texte dialectale: glosar, anul 2006 BULGARIA; Montana; Plevna; Fonetică; limba română; lexic; Ciuceani; Slivovic; idiom; idiomuri româneşti; Lencovo; Guleanţ; Zagladjen; Dăbovan; Ghighen Mahala; Zlata; Dragaş Voivoda; Cercoviţa; Somovit; Dolni Vit; Milcoviţa; Şiacovo; studiu lingvistic; Ghighen; morfosintaxă; texte dialectale; cercetare de dialectologie; Debova; glosar; dialectologie; grai; topică; dacoromână; dialect NEAGOE, Victorela (autor), MARGARIT, Iulia (autor)
volum de carte 1978 Lexicologie statistică romanică, anul 1978 vocabular; Lexicologie; limba română; etimologie; lexic; statistică; lexicologie statistică; tipologie lexicală; lexem; clasă morfosintactică; lexicostatistică; Română; limba italiană; studiu lingvistic; limbă romanică; morfosintaxă; italiană MANECA, Constantin (autor)