Litua - Studii și Cercetări, II, 1982


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CALOTOIU, Gheorghe (autor) , GHERGHE, Oltina (autor) , GHERGHE, Petre (autor) , UDRIȘTE, Elena (autor) Muzeul Gorjului - Expoziția permanentă a secției de istorie 3-31 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Unele date cu privire la descoperirile din epoca neolitică de pe teritoriul județului Gorj I. Istoria veche şi medie 35-41 română
articol de periodic CALOTOIU, Gheorghe (autor) Repertoriul arheologic roman al Gorjului I. Istoria veche şi medie 45-80 română
articol de periodic PETOLESCU, Constantin (autor) Viața romană în județul Gorj I. Istoria veche şi medie 81-85 română
articol de periodic BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina (autor) Aspecte ale exploatării sării și a comerțului cu sare în Țara Românească în secolele XIV-XVI I. Istoria veche şi medie 87-103 română
articol de periodic ADĂNILOAIE, Nichita (autor) Activitatea lui Tudor Vladimirescu pînă la 1821 II. A. Istoria modernă - 1821 107-111 română
articol de periodic CIACHIR, Nicolae (autor) Revoluția română din 1821 de sub conducerea lui Tudor Vladimirescu și implicațiile ei pe plan sud-est european. Materiale noi privind semnificația acestei revoluții II. A. Istoria modernă - 1821 113-118 română
articol de periodic JOIȚA, Virgil (autor) Comerțul județului Gorj la începutul secolului al XIX-lea (pînă la 1821) II. A. Istoria modernă - 1821 119-126 română
articol de periodic IORDACHE, Marin (autor) Tricolorul românesc la steagul revoluției din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu II. A. Istoria modernă - 1821 127-135 română
articol de periodic UDRIȘTE, Elena (autor) Însemnări cu privire la revoluția din 1821 II. A. Istoria modernă - 1821 137-141 română
articol de periodic SAFTA, Constantin (autor) Frămîntări țărănești la Islaz și satele din jurul său în preajma revoluției de la 1821 II. A. Istoria modernă - 1821 143-148 română
articol de periodic MISCHIE, Constantin (autor) , MISCHIE, Nicolae (autor) Mărturii în unele scrieri și documente despre Tudor Vladimirescu și revoluția din 1821 II. A. Istoria modernă - 1821 149-167 română
articol de periodic BARBU, Paul (autor) Participarea județului Gorj la revoluția de la 1848 II. B. Istorie modernă 1848 171-183 română
articol de periodic DINA, Ioana (autor) , GIURGIULESCU, Constantin (autor) Un document cartografic existent în colecția de istorie a Muzeului Județean Gorj II. B. Istorie modernă 1848 185-188 română
articol de periodic MARINOIU, Vasile (autor) Aspecte ale ocupației militare străine în Gorj în primul război mondial III. Istorie contemporană 191-206 română
articol de periodic ANDRIȚOIU, V. (autor) Din activitatea tribunalului militar german din Tîrgu-Jiu în timpul primului război mondial III. Istorie contemporană 207-215 română
articol de periodic PĂTRĂȘCOIU, Nicolae (autor) Bătălia de la Jiu, octombrie 1916 III. Istorie contemporană 217-228 română
articol de periodic SECELEANU, Petre (autor) Activitatea desfășurată de Patidul Comunist Român și Partidul Social-Democrat din Oltenia în cadrul unității de acțiune a clasei muncitoare, a Frontului Unic Muncitoresc - 1921-1944 III. Istorie contemporană 229-252 română
articol de periodic FIROIU, Valeria (autor) Înfăptuirea reformei agrare din 1921 în județul Gorj și limitele ei III. Istorie contemporană 253-262 română
articol de periodic AVRAM, Cezar (autor) Alegerile parlamentare din anul 1927 III. Istorie contemporană 263-284 română
articol de periodic VĂDUVA, Filimon (autor) Aspecte economice și sociale reflectate în ziarul local "Gorjanul" în perioada 1924-1929 III. Istorie contemporană 285-289 română
articol de periodic TUDORAN, Pompiliu (autor) Gorjul în contextul electoral al Olteniei din cel de al patreulea deceniu (unele considerații statistice) III. Istorie contemporană 291-296 română
articol de periodic ARDEIU, Petre (autor) , AVRAM, Cezar (autor) Atitudini ostile războiului, revizionismului și ascensiunii fascismului, oglindite în publicațiile "Gorjanul" și "Revista învățătorimii gorjene" III. Istorie contemporană 297-307 română
articol de periodic DIACONU, Luchian (autor) Din lupta maselor populare din Oltenia pentru proclamarea republicii III. Istorie contemporană 309-314 română
articol de periodic BAJMATĂRĂ, Domnica (autor) Interiorul țărănesc din cadrul Muzeului "Arhitecturii Populare din Gorj" (II) IV. Etnografie 317-334 română
articol de periodic CAMUI, Iulian (autor) Culele din Gorj IV. Etnografie 335-347 română
articol de periodic IONESCU, Dan (autor) Trei case memoriale în județul Gorj IV. Etnografie 349-351 română
articol de periodic BRATILOVEANU POPILIAN, Marcela (autor) Aspecte ale funcționalității și organizării gospodăriei sătești de pe Valea Motrului IV. Etnografie 359-366 română
articol de periodic RACOVEANU, Ionel (autor) Arme în muzeul Liceului Motru IV. Etnografie 367-371 română
articol de periodic MOCIOI, Ion (autor) Gheorghe Magheru (1804-1880) V. Figuri gorjene 375-386 română
articol de periodic GARDU, Gheorghe (autor) Alexandru Ștefulescu premiat de Academia Română V. Figuri gorjene 387-391 română
articol de periodic NEGULEASA, Dan (autor) Alexandru Ștefulescu (II) V. Figuri gorjene 393-399 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Goleștii și Gorjul. Muzeul Golești - Argeș V. Figuri gorjene 401-417 română
articol de periodic LĂCEANU, Ion (autor) Ion Popescu-Voitești V. Figuri gorjene 419-424 română
articol de periodic VELICAN, Eugen (autor) , VÎLCEANU, Vasile (autor) Un poet uitat: Sebastian Hortopan V. Figuri gorjene 425-433 română
articol de periodic CARLUGEA, Z. (autor) Poezia lui Daniel Turcea V. Figuri gorjene 434-443 română
articol de periodic AMZULESCU, Alexandru (autor) Eposul eroic - mărturie specifică a vechimii, permanenței și unității, oglindire a patriotismului și vitejiei poporului roman VI. Folclor 447-453 română
articol de periodic ALEXANDRU, Ion (autor) Ecouri ale eroicelor lupte pentru independență și unitate națională în poezia populară din Oltenia și Muntenia VI. Folclor 455-462 română
articol de periodic SANDA, Ion (autor) Tradiție și contemporaneitate în cîntecele populare din Gorj VI. Folclor 463-466 română
articol de periodic ȘEGA, Vasile (autor) Permanență și continuitate VI. Folclor 467-472 română
articol de periodic POPESCU, Adrian (autor) Unitatea națională reflectată în creația populară din Gorj VI. Folclor 473-475 română
articol de periodic POP, Nicolae (autor) Păstoritul transhumant și implicațiile lui la cîteva jocuri populare VI. Folclor 477-480 română
articol de periodic POPESCU, Sabin (autor) Sentimente de dragoste și iubire în strigătura pastorală de la poalele Parîngului VI. Folclor 481-499 română
articol de periodic CERCELARU, Virgiliu (autor) Haiducia reflectată în textele culese de pionieri în cadrul cercului de istorie și folclor VI. Folclor 501-510 română
articol de periodic POENARU, Liviu (autor) O baladă necunoscută despre Baba Novac VI. Folclor 511-513 română
articol de periodic PUPĂZĂ, Grigore (autor) Considerații privind unele elemente nedeice din zona Jaleșului VI. Folclor 515-529 română
articol de periodic CĂRĂBIȘ, Vasile (autor) Relațiile comerciale ale Gorjului cu Transilvania VII. Documentar 533-541 română
articol de periodic NICOLESCU, Grigore (autor) Regimentul 18 Gorj în luptele de la Muncelu din (15-29) august 1917 VII. Documentar 543-548 română
articol de periodic CÎRSTOIU, Cornel (autor) În legătură cu înființarea "școlii naționale" în Tg.-Jiu VII. Documentar 549-553 română
articol de periodic GOGONEA, Vasile (autor) Aspecte filozofice ale creației brîncușiene VII. Documentar 555-558 română
articol de periodic MISCHIE, Nicolae (autor) Istoria - disciplină cu un profund caracter formativ VII. Documentar 559-565 română