Litua - Studii și Cercetări, XXIII, 2021


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic RADU, Băjenaru (autor) , DUMITRU, Hopârtan (autor) Topoare plate de metal din epoca timpurie a bronzului descoperite recent în Oltenia și câteva observații cu privire la metalurgia cuprului în bazinul vestic al Dunării de Jos I. Arheologie 5-28 română
articol de periodic ION, Tuțulescu (autor) , ADRIAN, Gligor (autor) , CAROL, Terteci (autor) Cercetări arheologice în comuna Măciuca, județul Vâlcea. Situl nr. 5 I. Arheologie 29-72 română
articol de periodic CĂTĂLIN NICOLAE, Pătroi (autor) Pe urmele fortificației Ogrin din județul Dolj I. Arheologie 73-86 română
articol de periodic GABRIEL, Sarcină (autor) Evoluții și structuri administrative în județul Gorj. Plaiul Vâlcan/Vulcan în secolele XVIII-XIX II. Istorie 89-114 română
articol de periodic MIHAELA, Ioniță-Niculescu (autor) Reglementarea căsătoriei în legislația secolului al XIX-lea II. Istorie 115-124 română
articol de periodic ANGELICA, Necșulea (autor) Legislația învățământului din România (1864-1912) refl ectată în educația feminină II. Istorie 125-130 română
articol de periodic MIHAELA, Ioniță Niculescu (autor) Dinamica natalității în Nordul Olteniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX II. Istorie 131-148 română
articol de periodic MREJERU, Marcela (autor) Pandurii în secolul fanariot, între haiducie și revoluție II. Istorie 149-158 română
articol de periodic GHEORGHE, Nichifor (autor) Tudor Vladimirescu – un Erou și fapta sa II. Istorie 159-172 română
articol de periodic DUMITRU-VALENTIN, Pătrașcu (autor) , DANIELA LIANA, Pătrașcu (autor) Bicentenarul Revoluției de la 1821, Tudor Vladimirescu (1780 - 1821) – Familia și copilăria. Casa memorială „Tudor Vladimirescu“ din comuna Vladimir II. Istorie 173-190 română
articol de periodic VASILE, Marinoiu (autor) Câteva aspecte privind situația județului Gorj în timpul pregătirii și desfășurării revoluției de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu II. Istorie 191-218 română
articol de periodic CORNEL, Boteanu (autor) Tudor Vladimirescu și legăturile lui cu Isverna II. Istorie 219-226 română
articol de periodic CRISTINA, Boțoghină (autor) Complotul eterist și prinsoarea domnului T. Vladimirescu la Golești II. Istorie 227-244 română
articol de periodic CLAUDIU, Stancu (autor) Aportul albanezilor la Revoluția lui Tudor Vladimirescu 1821 II. Istorie 245-250 română
articol de periodic TUDOR, Matei (autor) Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, Florești, Gorj II. Istorie 251-265 română
articol de periodic IONUȚ, Sararu (autor) Tudor Vladimirescu în faleristică și numismatică II. Istorie 256-281 română
articol de periodic DANIELA, Jana Raț (autor) Contribuția Eroilor din Văgiuleșți, Județul Gorj, la întregirea României Mari II. Istorie 265-281 română
articol de periodic NICOLAE, Negrea (autor) Receptarea Primului Război Mondial de către scriitori și cineaști Experiența frontului în literatura universală II. Istorie 281-288 română
articol de periodic ALEXANDRU, Zamfir (autor) Focul ritual de Sfântul Gheorghe în Oltenia III. Etnografie 291-294 română
articol de periodic ILIE, Gherheș (autor) Alfabetul veșniciei - cărările satului maramureșean III. Etnografie 295-300 română
articol de periodic SABIN, Lungoci (autor) Colecții particulare din nordul județului Mehedinți III. Etnografie 301-308 română
articol de periodic CORNEL, Șomîcu (autor) Satul gorjean sub efectul industrializării forțate din anii comunismului III. Etnografie 309-322 română
articol de periodic DAN, Anghelescu (autor) Dimensiuni identitare în publicistica literară a exilului românesc: eseistica lui Horia Stamatu III. Etnografie 323-328 română
articol de periodic MIHAELA, Albu (autor) Patria din poezie III. Etnografie 329-332 română
articol de periodic ADINA, Andrițoiu (autor) Influența politică și socială a familiei Tătărescu în susținerea financiară a edificării Ansamblului brâncușian de la Târgu-Jiu IV. Personalităţi 335-354 română
articol de periodic ADINA, Andrițoiu (autor) Constantin Brâncuși în amintirile lui Ioan Alexandrescu IV. Personalităţi 355-369 română
articol de periodic MIHAI, Floarea (autor) Dr. Dumitru Gălățan-Jieț despre nedeia din Poiana Muierii VI. Recenzii 359-400 română
articol de periodic GABRIEL, Sarcină (autor) Catalogul articolelor și studiilor despre județul Gorj, publicate în revista «Mitropolia Olteniei» (1950-2020) V. Istoriografie 371-392 română
articol de periodic Cuprins 401-402 română