Teatrul, nr. în TOM: 12, 1973


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Inaugurarea noului edificiu al Teatrului Național din București (cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu; cuvîntul directorului Teatrului Național, Radu Beligan) 1–7 română
articol de periodic CIUTESCU, Ilie (autor) "Apus de soare" de Barbu Ștefănescu Delavrancea 8–8 română
articol de periodic "Simfonia patetică" de Aurel Baranga 10–11 română
articol de periodic Teatrul în cadența evenimentelor 12–15 română
articol de periodic La masa rotundă: teatrul T. V. (participanți: Petre Bokor, Andrei Brădeanu, Nae Cosmescu, Sorana Coroamă, Ariana Kunner-Stoica, Domnița Munteanu, Marga Niță, Constantin Paraschivescu, Letiția Popa, Ioana Prodan, Geo Saizescu, Dinu Săraru, Al. Tatos) 16–26 română
articol de periodic PETROVICI, Virgil (autor) Virtuțile luminii 27–29 română
articol de periodic POPOVICI, Alecu (autor) De vorbă cu Elena Godeanu 30–34 română
articol de periodic POPOVICI, Ileana (autor) Cronica dramatică: "Diogene cîinele" de Dumitru Solomon (Teatrul de Stat din Ploiești) 35–38 română
articol de periodic POPOVICI, Ileana (autor) Cronica dramatică: "Noile suferințe ale tînărului W" de Ulrich Plenzdorf (Teatrul "Bulandra") 38–41 română
articol de periodic DUCEA, Valeria (autor) Cronica dramatică: "Gheorghe Lazăr" de Nicolae Iorga (Teatrul de Stat din Sibiu) 41–42 română
articol de periodic DUCEA, Valeria (autor) Cronica dramatică: "Răzvan și Vidra" de B. P. Hașdeu, "Hai la nouri de vînzare" (recital de poezie)(Teatrul de Dramă și Comedie din Constanța) 43–44 română
articol de periodic DUCEA, Valeria (autor) Cronica dramatică: "Lumea cît o fi !..." (suită te texte folclorice), "Mockinpott" de Peter Weiss (I. A. T. C.) 45–46 română
articol de periodic MUNTEANU, Virgil (autor) 25 de ani de teatru turdean 47–49 română
articol de periodic ULMU, Bogdan (autor) Cronica dramatică: "Noile suferințe ale tînărului W" de Ulrich Plenzdorf (Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 47–47 română
articol de periodic MARIN, Maria (autor) Roluri în pregătire: Doina Tuțescu (Teatrul Mic), Marga Anghelescu (Tearul "Giulești") (interviu) 50–51 română
articol de periodic GANĂ, George (autor) N. D. Cocea - dramaturg 52–53 română
articol de periodic CRISTIAN, V. (autor) Cronica muzicală: "New Philarmonia Orchestra" 54–54 română
articol de periodic RADU-MARIA, Constantin (autor) Cartea de teatru: Paul Claudel sau o viziune poetică a lumii 55–55 română
articol de periodic CERNESCU, Dinu (autor) Note sentimentale pe marginea unui turneu - Teatrul Giulești în U. R. S. S. 56–57 română
articol de periodic SOLOMON, Dumitru (autor) Cronica T. V. 58–60 română
articol de periodic NAGHIU, Iosif (autor) Într-o singură seară (piesă în trei acte) 61–88 română
articol de periodic Indice bibliografic: Anul 1973 (anul XVIII) 89–95 română
articol de periodic Note 96–96 română