Crisia, VI, 1976


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 2 română
articol de periodic IGNAT SAVA, Doina (autor) Colecția veche neolitică a Muzeului Țării Crișurilor I. Studii 7-20 română
articol de periodic DUDAȘ, Florian (autor) Descoperiri eneolitice pe Valea Crișului Alb (Ținutul Zarandului) I. Studii 21-34 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Fibule romane de tipul cu "capete de ceapă" descoperite în Crișana I. Studii 35-60 română
articol de periodic ILEA, Ana (autor) Instituții sătești în comitatul Bihor în secolul al XVIII-lea I. Studii 61-73 română
articol de periodic COVACI, Varonica (autor) Manufactura de sticlă din Beliu în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea I. Studii 75-88 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Din istoricul vieții muzicale beiușene (1866-1918) I. Studii 89-119 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Bibliotecile despărțămîntului beiușean al "Astrei" (1898-1914) I. Studii 121-143 română
articol de periodic ȘORA, Gheorghe (autor) Aspecte din activitatea lui Vasile Goldiș la consolidarea și dezvoltarea României /1918-1934) I. Studii 145-169 română
articol de periodic NAZADT, Octavian (autor) Dezvoltarea județului Bihor între Congresele al IX-lea și al XI-lea al P.C.R. I. Studii 171-205 română
articol de periodic BORCEA, Liviu (autor) Un document inedit despre căderea Oradiei în mîna turcilor (scrisoarea din 31 august 1660) II. Documente 207-231 română
articol de periodic GROZA, Liviu (autor) O pușculiță romană de bani găsită la Tibiscum III. Articole şi note 233-235 română
articol de periodic BORCEA, Liviu (autor) Precizări privind raporturile Crișanei cu Mihai Viteazul III. Articole şi note 237-246 română
articol de periodic CHIFOR, I. (autor) , CHIRILĂ, E. (autor) Tezaurul monetar de la Borșa, sec. XVII III. Articole şi note 247-248 română
articol de periodic SĂȘIANU, Alexandru (autor) Tehnologie și artă monetară transilvăneană în sec. XVII III. Articole şi note 249-263 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Înființarea și activitatea despărțămîntului din Ceica al "Astrei" între anii 1910-1914 III. Articole şi note 265-275 română
articol de periodic POPA, Ioan (autor) Aspecte ale emigrării șomerilor cărășeni în primii ani ai crizei economice (1929-1931) III. Articole şi note 277-281 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Folosirea exponatului etnografic și de artă în expoziția de istorie III. Articole şi note 283-286 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Rad Vojvotanskih Muzeja IV. Recenzii 287-289 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Slovenska Archeologia IV. Recenzii 290-290 română
articol de periodic BORCEA, Liviu (autor) Studii și materiale de istorie medie IV. Recenzii 291-292 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Incursiuni în istoriografia vieții sociale - Răduțiu Aurel IV. Recenzii 292-293 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Un secol de activitate școlară în părțile Aradului (1721-1821) IV. Recenzii 293-294 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Supplex Libellus Valachorum în variantele românești de la Scheii Brașosului - Răduțiu A., Gyemant L. IV. Recenzii 294-296 română
articol de periodic DUDAȘ, Florian (autor) Avram Iancu. Documente și bibliografie - Ranca Ion, Nițu Valeriu IV. Recenzii 296-298 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Grivița, Plevna, Smîrdan (1877-1878) IV. Recenzii 298-300 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Opinia publică internațională despre Dictatul de la Viena - Matichescu O. IV. Recenzii 300-302 română
articol de periodic IGNAT SAVA, Doina (autor) Cronica activității științifice a secției de istorie IV. Recenzii 303-307 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Mihail P. Dan (1911-1976) IV. Recenzii 308-311 română