Ziridava, VII, 1977


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PASCU, Ștefan (autor) Cuvînt înainte
articol de periodic ZUB, Alexandru (autor) Ecouri externe ale Unirii Principatelor
articol de periodic NETEA, Vasile (autor) Românii din Transilvania și războiul pentru independență
articol de periodic MATEI, Alexandru (autor) , OPREA, M. (autor) Aportul tineretului la lupta pentru înfăptuirea statului național unitar român
articol de periodic UNC, Gheorghe (autor) Aportul mișcării muncitorești și socialiste la Unirea Transulvaniei cu România
articol de periodic DON, Ioan (autor) , PÎRVULESCU, Gheorghe (autor) Mișcarea muncitorească din România și lupta pentru făurirea satului național unitar roman
articol de periodic GRECU, Victor (autor) Unitatea politică și unitatea limbii în Transilvania în secolul al XIX-lea
articol de periodic RETEGAN, S. (autor) Dieta din 1863-64, moment rucial în istoria luptelor politice ale românilor din Transilvania
articol de periodic MUNTEANU, I. (autor) , OANCEA, Gheorghe (autor) Ecoul procesului memorandist în Banat
articol de periodic BUNEA, Aurelia (autor) Apariția unui ziar românesc în monarhia habsburgică: Tribuna poporului din Arad
articol de periodic MACOVEI, Adrian (autor) Primul eșalon de voluntari transilvăneni și bucovineni la Iași (iunie 1917)
articol de periodic PORȚEANU, Alexandru (autor) Revoluția burghezo-democratică din Ungaria (1918) și Transailvania
articol de periodic BOTEZAN, Liviu (autor) Contribuția lui Vasile Lucaciu la cîștigarea opiniei publice europene și americane pentru desăvîrșirea procesului de înfăptuire a statului național unitar român
articol de periodic BUZATU, Gheorghe (autor) Din activitatea lui N. Iorga pentru Unirea Transilvaniei cu României
articol de periodic CRIȘAN, Alexandru (autor) Ideea de unire în concepția istorică a lui V. Pîrvan
articol de periodic BĂLTEANU, Mircea (autor) , CHILIMAN, Valeria (autor) Valeriu Braniște - animator al vieții culturale
articol de periodic BOTEZAN, Liviu (autor) , ENEA, Constantin (autor) Acțiuni revoluționare ale țărănimii din județul Arad în preajma Marii Adunări de la Alba Iulia
articol de periodic PLEȘA, Ioan (autor) Colaborarea consiliilor naționale române din comitatul Alba Inferioară cu Consiliul Național Român Central din Arad pentrupregătorea Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918
articol de periodic GALEA, Aurel (autor) Unele aspecte ale activității Consiliului Dirigent în Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș, în perioada 2 decembrie 1918 - 10 aprilie 1920
articol de periodic OANCEA, Gheorghe (autor) Situația internațională a României în perioada anilor 1918-1920
articol de periodic ȘCHIOPU, Vasile (autor) Contribuții documentare la istoria Memorandului (din corespondența lui Ioan Rațiu cu V. Babeș)
articol de periodic BUCUR, Dorica (autor) Atitudinea lui Alexandru Papiu-Ilarian privind înfăptuirea unității culturale a româilor, oglindă în Gazeta Transilvaniei
articol de periodic POPA, Mircea (autor) O. Goga, Seton-Watson și lupta pentru unitate națională din Transilvania
articol de periodic MAIOR, Liviu (autor) Inaugurarea palatului Tribunei din Arad (1909), monument însemnat al luptei românilor pentru unitatea de stat