Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. în TOM: 3, 1984


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Vicepreședintă a Consiliului Culturii, DOBRIN, Tamara (autor) Cuvânt de deschidere 5-10 română
articol de periodic COLȚOȘ, Carmen (autor) , NICULESCU, Gheorghe (autor) Aplicarea metodelor radiografice în studiul manuscriselor medievale 11-13 română
articol de periodic COLȚOȘ, Carmen (autor) , NICULESCU, Gheorghe (autor) Utilizarea radiațiilor X în investigarea picturii tempera 15-18 română
articol de periodic PÎRÎU, Corneliu (autor) Stadiul actual și problemele de perspectivă ale conservării lemnului de la Podul Dacic de la Lozna, jud. Botoșani 19-23 română
articol de periodic Dr., OPREA, Florea (autor) Principii ale aplicării tratamentelor chimice în lucrările de restaurare 25-31 română
articol de periodic PÎRÎU, Elena (autor) Utilizarea unui produs indigen în procesul de restaurare a pergamentului 33-38 română
articol de periodic VLAD, Ana-Maria (autor) , GEBA, Maria (autor) Studiu tehnic asupra pieilor folosite în legătoria de carte veche românească 39-42 română
articol de periodic ENE, Elena (autor) Rezolvarea unei restaurări dificile: "Calăreți", schiță în peniță de Th. Aman 43-45 română
articol de periodic PANDELE-BARBU, Aurel (autor) Tratamente diferențiate aplicate în restaurarea obiectelor pe suporturi papetare realizate în tehnici diferite: manuscrise, carte tipărită, gravuri 47-51 română
articol de periodic MACRI, Spiridonia (autor) Consolidarea pieselor istorice textile cu grad avansat de degradare; rezultate obținute în restaurarea steagurilor pictate pe mătase și problemele specifice restaurării steagului lui Tudor Vladimirescu 53-56 română
articol de periodic PRODAN, Elena (autor) , MACRI, Spiridonia (autor) O nouă metodă de curățire a broderiilor medievale din fir metalic prețios, aplicată în laboratoarele noastre: studiu asupra unor textile arheologice din sec. al XV-lea 57-62 română
articol de periodic MACRI, Spiridonia (autor) Restaurarea unui văl liturgic (aer) care datează din sec. al XVI-lea 63-65 română
articol de periodic HAȘEGAN, Zoe (autor) Rezolvarea problemelor de restaurare a covoarelor cu noduri 67-75 română
articol de periodic MOROȘAN, Lidia (autor) Problematica restaurării unor cămăși femeiești din patrimoniul etnografic al județului Suceava 77-82 română
articol de periodic MACRI, Spiridonia (autor) Probleme dificile întîlnite în restaurarea steagului Agiei din Țara Românească, 1822 83-88 română
articol de periodic GHILLIS, ALEXANDRU (autor) , ȘTEFĂNESCU, DAN (autor) Materiale și tehnologii neconvenționale aplicate prin procedee de conservare-restaurare frizei "Fîntîna cu cai" de la Muzeul Satului și de Artă Populară 89-98 română
articol de periodic BĂLUȘ, Siminică (autor) Dependența Fosfinei PH3 de temperatură și umiditatea relativă în tratamente curative 99-102 română
articol de periodic BUDILEANU, Ioan (autor) Câteva precizări cu privire la utilizarea unor materiale la conservarea pietrei 103-107 română
articol de periodic COLEȘICĂ, Gheorghe (autor) , DIACONESCU, Virginia (autor) , TOMESCU, Gheorghe (autor) Principii și modalități de organizare a depozitelor muzeistice la Muzeul de Istorie al R. S. România 109-113 română
articol de periodic SOTELECAN, VASILE (autor) , BUCȘA, Corneliu (autor) , DEAC, Natalia (autor) Conservarea tavanului pictat de la Muzeul Județean Sf. Gheorghe-Covasna: problematică, metodologie, tehnologie, încercare de autentificare si datare 115-123 română
articol de periodic DAN, Paul (autor) Restaurarea și conservarea unor obiecte metalice din Muzeul Tehnicii Populare, Sibiu 125-128 română
articol de periodic BUDILEANU, Ioan (autor) Considerații asupra tipurilor de rășini sintetice folosite în restaurarea și conservarea bunurilor din patrimoniul cultural-național 129-133 română
articol de periodic MURARIU, Dumitru (autor) Locul si rolul atelierelor de restaurare și taxidermie, foto și pictură-grafică în activitatea muzeelor de științele naturii 135-139 română