Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, XI, nr. în TOM: 1-4, 2000, Serie Nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-6 română
articol de periodic DOBRESCU, Florin (autor) Proiect de consolidare și restaurare a bisericii ortodoxe „Sf. Gheorghe" - sat Bicsad, jud. Covasna 7-20 română
articol de periodic COSTIN - TUTUNEA, Daniela (autor) Palatul Legației Elene. Scurt istoric 29-41 română
articol de periodic IONESCU, Dan (autor) Proiectul primei capele a Legației Regatului Helen din București 41-45 română
articol de periodic ANDRON, Ioan-George (autor) Evoluția istorică a orașului Dumbrăveni - jud. Sibiu 45-55 română
articol de periodic GEORGESCU - GORJAN, Sorana (autor) Istoricul realizării „Coloanei fără sfârșit" din Târgu-Jiu (1936-1937) 56-89 română
articol de periodic Cronologia evenimentelor privind restaurarea „Coloanei fără sfârșit" 89-93 română
articol de periodic CRIȘAN, Rodica (autor) Principii de restaurare 94-104 română
articol de periodic DĂNILĂ, Dorin (autor) Restaurarea modulelor și a stâlpului central 104-135 română
articol de periodic CRIȘAN, Mircea (autor) Restaurarea structurală a stâlpului central 136-142 română
articol de periodic POGONAT, Tatiana (autor) Instrucțiuni privind executarea mortarelor de var pe ziduri de cărămidă și piatră 143-147 română
articol de periodic SAMOILĂ, Simona (autor) , CIUNTU, Viorel (autor) , BEȘLIU MUNTEANU, Petre (autor) Analiza comparativă a unor probe de mortar prelevate de la fortificații medievale din sudul Transilvaniei și Țara Loviștei 148-159 română
articol de periodic CIUNTU, Viorel (autor) , GUTTMANN, Marta (autor) Analiza probelor de mortar prelevate la săpăturile arheologice de la Palatul Brukenthal 160-165 română
articol de periodic MUCENIC, Cezara (autor) Inventarierea patrimoniului construit al unei străzi bucureștene. Propunere metodologică 165-171 română
articol de periodic IOSIPESCU, Raluca (autor) Metodologia cercetării și protejării patrimoniului maritim și fluvial 172-174 română
articol de periodic NEMȚEANU, Ruxandra (autor) Metodologia evidenței monumentelor istorice (rezumat) 175-186 română
articol de periodic IOSIPESCU, Sergiu (autor) Cercetarea și restaurarea patrimoniului arheologic 186-189 română
articol de periodic GRECEANU, Aurora (autor) Procesele verbale ale ședințelor de avizare organizate de Direcția Generală a Monumentelor Istorice din Comitetul de Stat pentru Arhitectură și Construcții, cu incepere din 1952. Stadiul publicării 190-228 română
articol de periodic European Landscape Convention - Florence 2000 228-236 română
articol de periodic Legea nr. 18212000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil 237-257 română
articol de periodic Ordonanța de urgență nr. 228/12000 privind protejarea monumentelor istorice. 258-280 română
articol de periodic Ordonanța nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național 280-290 română
articol de periodic Ordinul ministrului culturii nr. 2032/1999 pentru inființarea Comisiei de Atestare in domeniul Monumentelor Istorice și aprobarea normelor și criteriilor de atestare a experților in domeniul protejării monumentelor istorice și a specialiștilor in domeniul conservării și restaurării monumentelor istorice 290-303 română
articol de periodic Ordonanța nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice ce fac parte din Lista patrimoniului mondial 304-309 română
articol de periodic Ordinul Ministrului Culturii nr. 2080/2000 privind lista membrilor Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și componența structurilor acesteia 309-326 română
articol de periodic Ordinul Ministrului Culturii nr. 2092/2000 referitor la Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice 327-336 română
articol de periodic Ordinul nr. 2013/2000 privind aprobarea criteriilor generale pentru clasarea bunurilor culturale imobile in Lista monumentelor istorice 336-341 română
articol de periodic Cartea albă a monumentelor istorice 342-349 română
articol de periodic GRECEANU, Eugenia (autor) ln memoriam Tatianae Pogonat 350-353 română