Angustia, 6, 2001, seria istorie-etnografie-sociologie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic EDROIU, Nicolae (autor) Estul Transilvaniei în Evul Mediu Timpuriu (secolele VIII-XIII) 11-14 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Românii din sud-estul Transilvaniei în secolele XIII-XV 15-20 română
articol de periodic RACOVIȚAN, Mihai (autor) Despre evoluția secuizării românilor din arcul carpatic 21-32 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Catolicii din Moldova și "fenomenul ceangău" 33-41 română
articol de periodic CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Plîngerea lui Constantin Vodă Brîncoveanul, în Transilvania 43-54 română
articol de periodic MIHU, Elena (autor) Memoriile scrise de Partenie Trombițaș în apărarea bisericii otodoxe din protopopiatul Tîrgu-Mureș (1851-1852) 55-67 română
articol de periodic GRAMA, Ana (autor) , OPREANU, Liliana (autor) Inventare cu bunuri ale comutăților românești ortodoxe din spațiul arcului intracarpatic 69-109 română
articol de periodic BOAR, Liviu (autor) Biserica și școala românească în Scaunele Ciuc, Giurgeu și Cașin între 1848-1900 111-122 română
articol de periodic RUS, Liviu (autor) Înnoiri militare și evenimente mai importante din viața armatei austriece în perioada 1849-1959 oglindite în "Geschichte des K.U.K. Infanterieregiments Nr. 63" întocmită de căpitanul Michael Schneider, Bistrița, 1906 123-129 română
articol de periodic LECHINȚAN, Vasile (autor) , ZEGREANU, Octavian (autor) Corespondență de la românii din secuime în "Gazeta Transilvaniei" din 1890 131-137 română
articol de periodic TEODORESCU, Virgiliu (autor) Simboluri ale cinstirii dedicate lui Andrei Șaguna 139-143 română
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Elie Miron Cristea și prezentarea actului unirii regelui Ferdinand 145-152 română
articol de periodic ȘANDRU, Ilie (autor) Octavian C. Tăslăuanu și războiul de reîntegire a neamului 153-157 română
articol de periodic DIMITRIU, Oana (autor) Fundația Virgil Cioflec instituție de cultură românească la Cluj 159-167 română
articol de periodic PORȚEANU, Alexandru (autor) , PORȚEANU, Rodica (autor) Publicații periodice bilingve și trilingve din România în perioada interbelică (I) 169-177 română
articol de periodic PANĂ, Virgil (autor) Biserica ortodoxă și cultele minoritare între cele două rărboaie mondiale 179-184 română
articol de periodic LAZĂR, Costel (autor) Influența statului maghiar asupra relațiilor interetnice din România, cu privire specială asupra spațiului secuiesc 185-192 română
articol de periodic TEODORESCU, Virgiliu (autor) Problema minorităților în deceniul patru al secolului XX 193-198 română
articol de periodic VRABIE, Nicu (autor) Astra, în viața spirituală a meleagurilor harghitene 199-203 română
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Împrejurările instaurării guvernului prezidat de patriarhul Miron Cristea (10 februarie 1938) 205-212 română
articol de periodic COSTEA, Simion (autor) Reacțiile Ungariei lui Horty și Italiei lui Mussolini la planul Briand de Uniune Europeană 213-224 română
articol de periodic COSTEA, Maria (autor) Aspecte privind aplicarea reformei monetare din 1947 în județul Mureș 225-227 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) , PĂTRUNJEL, Violeta (autor) Șematismul episcopiei ortodoxe române a Covasnei și Harghitei 229-240 română
articol de periodic CATRINA, Constantin (autor) Folclorul muzical integrat obiceiurilor tradiționale de peste an (Țara Bîrsei și Covasna) 243-248 română
articol de periodic MARC, Dorel (autor) Civilizația tehnică tradițională și continuitate etnoculturală în zona Toplița 249-256 română
articol de periodic SUCIU, Zorel (autor) Etnoforme - acțiuni muzeale de comunicare. Bătele ciobănești din bazinul Topliței în dialoguri muzeale cu publicul 257-261 română
articol de periodic DRĂGHICI, Dorina (autor) Locuința (din Monografia folclorică a satului Livezi - Harghita) 263-268 română
articol de periodic MOLDOVAN, Nicolae (autor) Interferențe culturale româno-maghiare 269-272 română
articol de periodic ROȘCA, Teodora (autor) Cimitirul, martor al istoriei 273-275 română
articol de periodic BOTA, Adriana (autor) Oeritul și păsdtoritul - ocupații tradiționale ale locuitorilor din Voinești, jud. Covasna 277-284 română
articol de periodic COBIANU-BĂCANU, Maria (autor) Comunitățile românești din medii multietnice în fluxul proceselor contemporane 287-296 română
articol de periodic CERNAT, Vasile (autor) Dimensiunea etnică a construcției sociale a partidelor politice. Reprezentările românilor și maghiarilor din Tîrgu-Mureș la alegerile locale din 2000 297-306 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Dimensiuni ale procesului de asimilare și deznaționalizare a românilor din județul Covasna, în secolele XVII-XX 307-324 română
articol de periodic CÎMPEANU, Alin (autor) Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei și Harghitei agresată în declarațiile și acțiunile liderilor UDMR 325-329 română
articol de periodic ROMAN, Ioan (autor) Majoritate și minoritate - Experiența europeană și particularități ale zonei Covasna - Harghita 331-333 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Din istoria Țării Calatei 337-338 română
articol de periodic LECHINȚAN, Vasile (autor) "Stabilirea" românilor în sud-estul Transilvaniei - Noi "opțiuni" ale istoriografiei maghiare - 338-341 română
articol de periodic COSTEA, Simion (autor) România și relațiile internaționale în secolul XX. In honorem profesor universitar doctor Vasile Vesa la împlinirea vîrstei de 60 de ani. - Țărău L., Țărău Virgiliu 341-342 română
articol de periodic PĂTRUNJEL, Violeta (autor) "Adolescența, preludiu la poemul iubirii curate” - Moldovan Ilie 343-344 română
articol de periodic PĂTRUNJEL, Violeta (autor) Alexandru Vaida Voievod între Memorandum și Trianon (1892-1920) 344-344 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) , PĂTRUNJEL, Violeta (autor) Cronica activității pe anii 2000-2001 347-356 română