Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 33 de publicații
  • 182 de volume
  • 458 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
periodic Acta Pangratia: Istorie şi patrimoniu ecleziastic
Numere de reviste:2
Bistriţa; Mănăstirea Caşin; religie; istorie religioasă; ctitorie; Moldova medievală; Mănăstirea Pângăraţi
periodic Annals of the „Sergiu Al-George” Institute
Numere de reviste:6
antropologie; istorie; religie; lingvistică; studii orientale; orientalistică; filozofie; Sergiu Al-George; Institutul de Studii Orientale; sinologie
periodic Archiva Moldaviae
Numere de reviste:16
Basarabia; Bucovina; istorie; Moldova; religie; ROMÂNIA; Transnistria; fond arhivistic; Memorii; Documente; Jurnale; arhivă
carte Arta creştină în România
Număr de volume:5
crestinism; religie; Arheologie; Evul Mediu; Antichitate; descoperire arheologică; artă creştină BARNEA, Ion (autor), BARNEA, Ion (autor), BARNEA, Ion (autor), BARNEA, Ion (autor), BARNEA, Ion (autor)
carte 1996 Biserici vechi româneşti din Ţara Oltului şi din Ardealul învecinat
Număr de volume:1
altar; biserică; istorie; Olt; religie; cercetare; Ardeal LITERAT, Valer (autor)
carte 1992 Civilizaţia tracilor din sud-vestul Transilvaniei în epoca bronzului
Număr de volume:1
Publicată de: Institutul Român de Tracologie
Colecția: Bibliotheca Thracologica 2
cultura Noua; cultura Otomani; epoca bronzului; religie; Transilvania; Arheologie; ECONOMIE; metalurgia bronzului; periodizare; cultura witenberg; grupul Şoimuş ANDRIȚOIU, Ioan (autor)
carte 2015 Contribuţii la istoria creştinismului timpuriu în sud-estul Europei
Număr de volume:1
religie; Arheologie; Istorie antică; spiritualitate; Europa de Sud-Est; istoria creştinismului; creştinism timpuriu GUDEA, Nicolae (autor), GAIU, Corneliu (autor)
carte 1956 Descrierea Moldovei
Număr de volume:1
Colecția: Biblioteca pentru toți
Dimitrie Cantemir; istorie; religie; Secolul al XVIII-lea; armată; geografie; climă; Descrierea Moldovei CANTEMIR, Dimitrie (autor), PANDREA, Petre (traducător)
carte 1973 Descrierea Moldovei
Număr de volume:1
Dimitrie Cantemir; istorie; Moldova; religie; Secolul al XVIII-lea; Politică; Descrierea Moldovei; Cartografie; organizare; armată; geografie; climă; hidrografie CANTEMIR, Dimitrie (autor), POPESCU, Magdalena (editor)
carte 1942 Descrierea Moldovei
Număr de volume:1
Dimitrie Cantemir; istorie; Moldova; religie; Secolul al XVIII-lea; Politică; armată; geografie; Descrierea Moldovei CANTEMIR, Dimitrie (autor), ADAMESCU, Gheorghe (editor, traducător)
carte 2020 Eseuri despre politica memoriei: accente şi recalibrări aniversare
Număr de volume:1
marxism; religie; Primul Război Mondial; Istorie contemporană; eseu; istorie politică; populism; ideologie comunistă; Woodrow Wilson; ideologie de dreapta; ideologie politică; volum de eseuri RIZESCU, Victor (autor)
carte Evreii din România în secolul XX, Documente şi mărturii, 1900-1920: fast şi nefast într-un răstimp istoric
Număr de volume:2
istorie; răscoală; religie; Politică; Conferinţa de Pace de la Paris; iudaism; emigrare; Sionism ȘERBĂNESCU, Ioan (coordonator), ȘERBĂNESCU, Ioan (coordonator)
carte 1937 Filosofie şi poesie
Număr de volume:1
metafizică; poezie; religie; Mitologie; Artă; filosofie; filosofie europeană; filosofia culturii; istoria filosofiei; filosofie renascentistă VIANU, Tudor (autor)
carte 1971 Filosofie şi poezie
Număr de volume:1
metafizică; poezie; religie; Mitologie; Artă; filosofie; filosofia culturii; estetică; istoria filosofiei; poezie filosofică VIANU, Tudor (autor)
carte 1997 Geneza creştinismului popular al românilor
Număr de volume:1
Publicată de: Institutul Român de Tracologie
Colecția: Bibliotheca Thracologica 18
creştinism; Dacia; Dunărea de Jos; epoca romană; religie; Scythia Minor; ev mediu timpuriu; martiri; Români; Epoca bizantină; Epoca romano-bizantină; Antichitate; păgânism; credinţă religioasă ZUGRAVU, Nelu (autor)
carte 2023 Icoana - fereastră. Meşterul iconar Nicolae Munteanu
Număr de volume:1
icoană; pictură; religie; Sculptură; Artă; Icoană pe sticlă; catalog; patrimoniu imaterial; icoană pe lemn; Nicolae Munteanu HADIJI, Maria (autor)
carte 2024 Icoane din Transilvania - Florin Poenariu: tezaur uman viu
Număr de volume:1
artă religioasă; icoană; pictură; religie; Transilvania; Artă plastică; catalog; Florin Poenariu; Icoana din Laz MATEI, Marius (autor)
carte 2014 Icoane pe lemn şi icoane pe sticlă. Cercetare - Restaurare - Valorificare
Număr de volume:1
artă religioasă; icoană; religie; Sibiu; Transilvania; Restaurare; Icoană pe sticlă; Artă plastică; Conservare; icoană pe lemn; Muzeul Astra; Mitropolia Ardealului IONESCU, ALINA GEANINA (autor)
carte 1995 Istoria răspândirii credinţei baptiste
Număr de volume:1
crestinism; religie; istoria religiei; baptism; istoria creştinismului BUNACIU, Ioan (autor), BUNACIU, Otniel (autor)
carte 2000 Isus din Nazaret, Fiul Lui Dumnezeu: Curs de Cristologie
Număr de volume:1
creştinism; religie; teologie; Biserica Ortodoxă Română; curs; dogmă; Isus Hristos; cristologie MĂRTINCĂ, Isidor (autor)
carte 2017 Lacrimile cerului: fecioarele înlăcrimate ale Transilvaniei
Număr de volume:1
artă religioasă; pictură; religie; Transilvania; catalog; artă bisericească; expozitie; Fecioara Maria CHITUȚĂ, Alexandru Constantin (redactor), GAIU, Corneliu (redactor), MATEI, Marius (redactor)
carte 2016 Mituri, rituri şi înţelepciuni iudaice: privire etnologică
Număr de volume:1
religie; sociologie; Etnologie; mit; iudaism; religie mozaică; Hary Kuller KULLER, HARRY (autor), OLARU, Andreea-Maria (editor)
carte 2022 Monografia Catedralei Ortodoxe "Adormirea Maicii Domnului" din municipiul Satu Mare
Număr de volume:1
religie; Satu Mare; Monografie; spiritualitate; Catedrala Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului BOLOS, Cristian (autor), BĂLU, Daniela (autor), CÂMPEAN, Viorel (autor)
carte 1977 Monografia Mitropoliei Banatului
Număr de volume:1
Banat; Constantin cel Mare; istorie; religie; Secolul al XVIII-lea; Imperiul Roman; Biserica Ortodoxă Română; Evanghelia; viaţă monahală; Mitropolia Banatului Timişoara SUCIU, Ioan - Dimitrie (autor)
carte Népi vallásosság a Kárpát-medencében – Konferenciasorozat
Număr de volume:2
religie; Istorie modernă; conferinţă; Istorie medievală; istoria religiei; volum de studii; Muzeul Naţional Secuiesc; Muzeul Judeţean Veszprem; Religiozitatea Populară în Bazinul Carpatic LACKOVITS, Emoke (coordonator), LACKOVITS, Emoke (coordonator), SZOCSNE GAZDA, Eniko (coordonator), SZOCSNE GAZDA, Eniko (coordonator)
carte 2001 Permanenţe autohtone şi creştine româneşti
Număr de volume:1
Argeş; creştinism; Dunărea; hidronim; Oltenia; religie; Mitologie; istoria poporului român; Mitropolia Ţării Româneşti IONESCU, Ion (autor)
periodic Revista Sfintei Episcopii a Alexandriei şi Teleormanului
Numere de reviste:45
crestinism (Religie); ortodoxism (Religie); religie (Religie); articole ştiinţifice (Religie); articole de specialitate (Religie); Biserica Ortodoxa Română (Religie); Episcopul Galaction (episcop); Episcopia Alexandriei şi Teleormanului (episcopie); episcopie (biserica)
periodic Slavo
Numere de reviste:9
filologie; religie; Imperiul Ţarist; rusă; literatura rusă; slavă; Dostoievski; Tolstoi; Markovski
carte 2014 Soldaţi fără uniformă ai Landsturmului românesc şi starea protopopiatelor greco-catolice din Transilvania după Războiul Naţional din 1848-1849
Număr de volume:1
istorie; religie; Transilvania; Revoluţia de la 1848; Secolul al XIX-lea; Biserica Greco-Catolică; Ardeal; Protopopiat SUCIU, Dumitru (autor)
carte 2019 Spiritualitate creştină la Dunărea de Jos
Număr de volume:1
cazania lui Varlaam; Dunărea de Jos; icoană; religie; Ceaslov; Manuscris; Sfântul Ierarh Grigorie; Carte de muzică psaltică; Sfântul Andrei; Sfântul Ioan Botezătorul; Sfânta Paraschiva; Sfântul Vasile cel Mare; Sfântul Teodor Stratilat; Psaltirea Coresi; catalog; Sfântul Nicolae; spiritualitate; carte veche românească; apostol; Sfântul Pantelimon ILIE, Cosmin (autor), CHITUȚĂ, Alexandru Constantin (autor)
carte 1970 Studia bibliologica
Număr de volume:1
religie; Valahia; limba slavonă; carte românească; Istorie medievală; text religios; Tara Romaneasca; articol de periodic; Studia Bibliologica TOMESCU, Mircea (autor)
periodic Studii teologice
Numere de reviste:255
religie; teologie; Biserica Ortodoxă Română; proverbe; Solomon; creştinătate
carte 2016 Venus Cult in Roman Dacia
Număr de volume:1
Colecția: Bibliotheca Musei Napocensis
Dacia; religie; Venus; Dacia Romană; zeiţă ANTAL, Adriana (autor)
volum de periodic 1995 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 31-II, anul 1995, seria istorie religie; Recenzie; Restaurare; Muzeografie; Istoria culturii; Istorie modernă; Istorie contemporană; Conservare; ECONOMIE; Istorie medievală DERVEȘTEANU, Smaranda (coordonator), BOROȘ, Doina (redactor), CIUPEA, Ioan (secretar adjunct de redacție), CORDOȘ, Nicolae (redactor), GLODARIU, Eugenia (redactor), IAMBOR, Petru (redactor), LAZAROVICI, Gheorghe (redactor responsabil), MÂNDRUȚ, Stelian (redactor), PAP, Francisc (secretar de redacție), PORUMB, Marius (redactor), MIHĂESCU, Manuela (tehnoredactor), DERVEȘTEANU, Liviu (copertă)
volum de periodic 2012 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXXIV, anul 2012, seria istorie-etnografie etnografie; folclor; religie; Transilvania; Învăţământ; document de arhivă; Biserica Greco-Catolică; carte veche românească; Biserica unită
volum de periodic 2023 Acta Pangratia: Istorie și patrimoniu ecleziastic, I, anul 2023, seria II Costeşti; Mănăstirea Caşin; religie; istorie religioasă; ctitorie; Judeţul Neamţ; Mănăstirea Pângăraţi; patrimoniu ecleziastic ASĂVOAIE, Costică (redactor șef), NIȚĂ, Cosmin (secretar de redacție), MARIN, Petroniu (redactor), ȚURCANU, Senica (redactor), CLIT, Costin (redactor)
volum de periodic 2022 Analele Universității de Vest din Timișoara, nr. în TOM: 28, anul 2022, seria Teologică Muntele Athos; religie; rugăciune; SIRIA; teologie; vechiul testament; Biserica Ortodoxa Română; Sfântul Casian Romanul; Sfinţii Trei Ierarhi; Biblia; Iudeea; Iisus Hristos; diaspora; filantropie; secularism
volum de periodic 2001 Angustia, 6, anul 2001, seria istorie-etnografie-sociologie Covasna; etnografie; Harghita; minorităţi; religie; sociologie; reformă monetară; viaţa spirituală; Biserica Ortodoxa Română; comunităţi entice; Trei Scaune; Evul Mediu; Numismatică; Etnologie; Istorie modernă; Istorie antică IOAN, Lăcătușu (redactor), VIOLETA, Pătrunjel (redactor)
volum de periodic 2008 Angustia, 12, anul 2008, seria arheologie-etnografie Cucuteni; eneolitic; etnografie; religie; sanctuare; Etnologie; spiritualitate; fotografie; fibule romane; ceramică realizată manual; analiză osteologică; etno-arheologie; Râşnov; Precucuteni; Istorie antică; preistorie; muzeul satului; arheologie experimentală ANDREA, Deak (redactor), DAN LUCIAN, Buzea (redactor), VALERII, Kavruk (redactor)
volum de periodic 2014 Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, 25, anul 2014, Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, seria Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor, Serie Nouă folclor; religie; Etnologie; patrimoniu cultural; arhivistică; globalizare; spiritualitate; biserica reformată; etnomuzeologie; cântec popular; Cercetări etnofolclorice; ritualul căsătoriei ISPAS, Sabina (redactor-șef)
volum de periodic 1985 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XXII, nr. în TOM: 2, anul 1985 daci; Matei Basarab; migraţie; Mihai Viteazul; Moldova; Prahova; Renaşterea; NIcolae (Milescu) Spătarul; suveran; vasalitate; Basarab I; Carol Robert de Anjou; Ion Gheorghe Duca; Martha Bibescu; religie; Numismatică; Petru Rareş; Principatele Române; Răscoala de la 1907; armată ȘIMANSCHI, Leon (redactor responsabil), AGRIGOROAIEI, Ion (redactor), BOICU, Leonid (redactor), BUZATU, Gheorghe (redactor), LEMNY, Ștefan (redactor), ȘANDRU, Dumitru (redactor), GOROVEI, ȘTEFAN S. (secretar de redacție)
volum de periodic 1987 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XXIV, nr. în TOM: 2, anul 1987 Armand Călinescu; Banat; Hunedoara; Ion Luca Caragiale; religie; Ştefan cel Mare; Mircea cel Bătrîn; Conferinţa de la Lausanne; Primul Război Mondial; Documente; Ion Gheorghe Duca; Toponime; Reforma; islam ȘIMANSCHI, Leon (redactor responsabil), AGRIGOROAIEI, Ion (redactor), BĂDĂRĂU, Gabriel (redactor), BOICU, Leonid (redactor), BUZATU, Gheorghe (redactor), LEMNY, Ștefan (redactor), SAIZU, Ion (redactor), ȘANDRU, Dumitru (redactor), GOROVEI, ȘTEFAN S. (secretar de redacție)
volum de periodic 1999 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XXVI, anul 1999 Alexandru Ioan Cuza; Alexandru Sterca Şuluţiu; Costache Negri; Matei Basarab; religie; Matematică; Simion Dascălul; Petru Rareş; Unirea Principatelor Române; Dumitru Bratianu; Documente; arendă; Andronachi Donici ȘIMANSCHI, Leon (redactor responsabil), GOROVEI, ȘTEFAN S. (secretar științific de redacție), AGRIGOROAIEI, Ion (redactor), BOICU, Leonid (redactor), BUZATU, Gheorghe (redactor), LEMNY, Ștefan (redactor), SAIZU, Ion (redactor), ȘANDRU, Dumitru (redactor), BĂDĂRĂU, Gabriel (redactor)
volum de periodic 1930 APOSTOLUL – Curierul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din București, 20, 15 octombrie, anul 1930 Ierusalim; religie; misionar; ştiinţa; Sfânta Maria
volum de periodic 1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, anul 1995, seria Istorie istorie; ortodoxie; religie; Istoria culturii; Muzeografia STANCU, Radu (director), PS, CALINIC ARGATU (membru în Comitetul de Redacție), CRISTOCEA, Spiridon (membru în Comitetul de Redacție), CONSTANTINESCU, Grigore (redactor responsabil), TUDOR, Sebastian (redactor responsabil), VOINESCU, Silvestru (redactor responsabil), NICOLAESCU, Sergiu I. (redactor), RACOVIȚAN, Mirela (corector), CHEPLINGER, Gabriela (corector)
volum de periodic 2017 Arhivele Bistriței (serie nouă), II, nr. în TOM: 2, anul 2017, Relații interconfesionale în Transilvania, seria Istorie – Societate – Cultură Ardeal (Regiune); religie (concept); confesiune (concept); Arhivele Bistriţei (revistă); Transilvania (regiune istorică) BUTA, Mircea Gelu (autor)
volum de periodic 2018 Arhivele Bistriței (serie nouă), I, nr. în TOM: 3, anul 2018, Demografie și confesiuni în Transilvania, seria Istorie – Societate – Cultură Ardeal (Regiune); religie (concept); confesiune (concept); arhivă (concept); demografie istorică (disciplină); Transilvania (regiune istorică) BUTA, Mircea Gelu (autor)
volum de carte 1983 Arta creștină în România, anul 1983, Secolul al XIV-lea Corbii de Piatră; Cotmeana; Curtea de Argeş; epitaf; icoană; religie; monumente rupestre; Tetraevanghelul lui Nicodim; descoperire arheologică; pictură religioasă; lespede; Mănăstirea Cozia; artă creştină; biserica evanghelică; Sibiu; Transilvania; Iconografie; patrimoniu cultural; Mănăstirea Tismana; Muzeu BARNEA, Ion (autor)
volum de carte 1996 Arta și religia Paleoliticului Superior în Europa Centrală și Răsăriteană, anul 1996, Aspecte istoriografice și arheologice Europa Centrală (Regiune); Europa de Est (Regiune); Cercetări arheologice (Arheologie); descoperiri arheologice (Arheologie); aurignacian (cultură arheologică); Gravettian (cultură arheologică); magdalenian (cultură arheologică); epigravettian (cultură arheologică); manifestări religioase (subiect); manifestări artistice (subiect); religie (domeniu); Artă (domeniu); Paleoliticul superior (epocă preistorică); preistorie (perioadă din istoria omenirii); preistoria lumii (perioadă din istoria omenirii) CHIRICĂ, Codrin-Valentin (autor)
volum de carte 2020 Artă și religii preistorice. Creații artistice religioase în Paleoliticul Europei, anul 2020 EUROPA (continent); paleolitic (epocă); preistorie (epocă); ROMÂNIA (stat); religie (concept); Artă (categorie); cercetare arheologică (categorie); Arheologie (disciplină); Antropologie culturală (disciplină); Antropologie fizică (disciplină) CHIRICA, Valentin Codrin (autor), MINEA, Bogdan (autor), CHIRICA, Vasile (autor)
volum de carte 1996 Biserici vechi românești din Țara Oltului și din Ardealul învecinat, anul 1996 biserică; istorie; Olt; religie; Mănăstire; Ardeal; biserica din Bucium; Biserica Buna Vestire din Copăcel LITERAT, Valer (autor)
volum de periodic 2018 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, XIII, nr. în TOM: 5, anul 2018, BRUKENTHALIA, Romanian Cultural History Review, seria Brukenthalia propagandă; religie; Politică; Primul Război Mondial; Muzeul Naţional Brukenthal; fotografie; Ernest Hemingway; film mut; Arconati Visconti; Franz Cumon LUCA, Sabin Adrian (redactor șef), GRANCEA, Mihaela (senior editor), GRĂDINARU, Olga (redactor), PERCEC, Dana (redactor), TRIFESCU, Valentin (redactor), FULGER, Mihai (redactor), MOVILEANU, Bogdan (redactor)
volum de periodic 1995 Buletin informativ al Ligii Pro Europa, II, nr. în TOM: 5, anul 1995 Alba Iulia; Praga; religie; Varşovia; Democraţie; Multiculturalism; postcomunism; gestiunea resurselor; seminar; stat de drept ENACHE, Smaranda (redactor), CSIKY, Boldizsár (redactor)
volum de carte 2018 Catalogul Expoziției "Imaginea femeii în paleolitic, între 35.000 și 10.000 de ani", anul 2018 preistorie (Perioadă istorică); feminism (Ideologie); religie (concept); Drepturile femeilor (concept); statuetă antropomorfă (obiect) CÂRCIUMARU, Marin (redactor), CÎRSTINA, Ovidiu (redactor)
volum de carte 2006 Catalogul expoziției „Habitat - religie - etnicitate: descoperiri arheologice din secolele IX-XI în Transilvania”, anul 2006 creştinism; religie; Transilvania; Evul Mediu; Epoca medievală; Secolul al IX-lea; etnicitate; Secolul al X-lea; cercetare arheologică; secolul al XI-lea; credinţă religioasă; Ardeal; identitate culturală CIUGUDEAN, Horia (editor), PINTER ZENO, Karl (editor), RUSTOIU, Gabriel (editor), CIUGUDEAN, Brândușa (traducător)
volum de periodic 2015 Cele trei crișuri, XII, nr. în TOM: 1, ianuarie-iunie, anul 2015, seria III Astra; Bihor; Cele Trei Crişuri; religie; Transilvania; sovietizare; istorie contemporana; act legislativ; unitate administrativ-teritoriala FAUR, Viorel (secretar de redacție)
volum de carte 2015 Contribuții la istoria creștinismului timpuriu în sud-estul Europei, anul 2015 gepizi; religie; Transilvania; Arheologie; Istorie antică; simbol creştin; spiritualitate; Panonia; Europa de Sud-Est; istoria creştinismului; artefact creştin GUDEA, Nicolae (autor), GAIU, Corneliu (autor)
volum de periodic 2010 Cronos, III, iulie - decembrie, anul 2010 Banat; istorie; religie; Reşiţa; activitate culturală
volum de periodic 2007 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 51, anul 2007, seria nouă Barbaricum; Dacia; epigrafie; religie; Imperiul Roman; Antichitate; istorie militară; grecia antică; diplomă militară
volum de carte 1909 Descrierea Moldovei, anul 1909, Descrierea Moldovei, cu o notiță introductivă, note explicative, un portret și o hartă, seria Scriitori români Dimitrie Cantemir; istorie; religie; RUSIA; Secolul al XVIII-lea; armată; geografie; climă; hidrografie; Exil; Descrierea Moldovei CANTEMIR, Dimitrie (autor), NICOLESCU, Miron (editor)
volum de carte 1942 Descrierea Moldovei, anul 1942, Descrierea Moldovei istorie; Moldova; religie; Secolul al XVIII-lea; Politică; armată; geografie; climă; hidrografie; Descrierea Moldovei CANTEMIR, Dimitrie (autor), ADAMESCU, Gheorghe (editor, traducător)
volum de carte 1938 Enciclopedia României, anul 1938, Statul istorie (subiect); religie (subiect); diplomatie (subiect); geografie (subiect); Administraţia românească (subiect); Enciclopedia României (subiect); regim politic (subiect); sistem juridic (subiect); diplomaţia românească (subiect); enciclopedie (lucrare ştiinţifică) GUSTI, Dimitrie (coordonator)
volum de carte 1938 Enciclopedia României, anul 1938, Țara Românească ROMÂNIA (stat); cultură (subiect); religie (subiect); Ţara Românească (subiect); organizare (subiect); administraţie (subiect); Enciclopedia României (subiect); instituţii (subiect); Valahia (regiune istorică şi geografică a României); enciclopedie (lucrare ştiinţifică) GUSTI, Dimitrie (coordonator)
volum de carte 1995 Episcopia Caransebeșului - contribuții istorice -, anul 1995 Caransebeş; religie; Episcopia Caransebeşului; episcopie; petiţie; Karlowitz; Carloviţ BONA, Petru (autor)
volum de carte 2020 Eseuri despre politica memoriei: accente și recalibrări aniversare, anul 2020 marxism; religie; Primul Război Mondial; Al Doilea Război Mondial; Istorie modernă; Istorie contemporană; perioada interbelica; democratie; Nina Henriette Wendeline Bang; istorie politică; populism; Woodrow Wilson; ideologie de dreapta; ideologie politică; ideologie de stânga RIZESCU, Victor (autor)
volum de carte 2005 Etnopetrografia. Cultură populară și religie în piatră, anul 2005, seria TERRA pietrărit; religie; cruce; rocă; cultură populară; piatră; menhir; ETNOPETROGRAFIE CHINTĂUAN, Ioan (autor)
volum de periodic 1982 Études et documents balkaniques et méditerranéens, 5, anul 1982, Tissus valaques du pindé aromân; religie; ţesătură STAVROU, Assimina (autor), STAHL, Paul Henri (editor)
volum de periodic 1985 Études et documents balkaniques et méditerranéens, 9, anul 1985, Le costume traditionnel du dodecanese les iles de Kassos et de Tilos religie; costum popular; monografii locale; Kassos; Tilos TOURALI, Zacharoula (autor), STAHL, Paul Henri (editor)
volum de periodic 2004 Études et documents balkaniques et méditerranéens, 27, anul 2004 pictură; religie; Evul Mediu; trib; sat STAHL, Paul Henri (editor)
volum de carte 2003 Evreii din România în secolul XX, Documente și mărturii, 1900-1920: fast și nefast într-un răstimp istoric, I, anul 2003 evreu; istorie; răscoală; religie; Secolul al XX-lea; document; mărturie; iudaism; Sionism; Uniunea Evreilor Pământeni ȘERBĂNESCU, Ioan (coordonator)
volum de carte 1965 Fastele, anul 1965 Ovidiu; religie; Antichitate; tradiţie; cultura romană; mituri; sărbătoare; legende; versuri OVIDIUS (autor), FLORESCU, Ion (traducător), COSTA, Traian (traducător)
volum de carte 1995 Figurinele antropomorfe din epoca neolitică pe teritoriul României, anul 1995 ROMÂNIA (stat); religie (categorie); Săpături arheologice (categorie); cercetare arheologică (categorie); material arheologic (categorie); artă preistorică (categorie); figurine de os (categorie); figurine de lut ars (categorie); Arheologie (disciplină); vas (obiect); statuetă (obiect); Figurină antropomorfă (obiect); cultura Gumelmiţa (cultură arheologică); cultura Hamangia (cultură arheologică); neolitic (epocă istorică); preistorie (epocă istorică) COMȘA, Eugen (autor)
volum de carte 1937 Filosofie și poesie, anul 1937 cultură; metafizică; poezie; religie; Mitologie; Artă; filosofie; filosofie europeană; filosofia culturii; istoria filosofiei; filosofie renascentistă VIANU, Tudor (autor)
volum de carte 1971 Filosofie și poezie, anul 1971 metafizică; poezie; religie; Mitologie; Artă; filosofie; filosofia culturii; estetică; istoria filosofiei; poezie filosofică VIANU, Tudor (autor)
volum de carte 1900 Fragmente din istoria românilor, II, anul 1900 biserică; religie; RUSIA; Transilvania; Imperiul Otoman; Mitropolia Ardealului; Mitropolitul Ilie Joreşti; Arhiepiscop creştin; Episcopia Ardealului HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), SLAVICI, Ioan (traducător)
volum de carte 1997 Geneza creștinismului popular al românilor, anul 1997, seria Bibliotheca Thracologica 18 creştinism; Dunărea de Jos; epoca romană; religie; Scythia Minor; Imperiul Roman; Imperiul Bizantin; credinţe populare; credinţe religioase ZUGRAVU, Nelu (autor)
volum de periodic 2012 Hiperboreea, I, nr. în TOM: 12, anul 2012 E. H. Gombrich (Istoric de artă); Reforma agrară din 1921 (Eveniment); Geţii (populaţie antică); Hiperboreea (periodic); Lorenzo Magnificul (conducător); Dionisie Areopagitul (teolog); istorie (domeniu); religie (domeniu); Artă (domeniu); etnogeneza românilor (fenomen istoric); Arthur Danto (critic de artă); zei slavi (zei) SOROCEANU, Adriana (traducător), DRAGNEA, Mihai (redactor șef), BABIN, Dana (redactor șef adjunct), PETROIU, Tina (redactor)
volum de periodic 2013 Hiperboreea, II, nr. în TOM: 2, anul 2013 Vasile Alecsandri (Poet); Hiperboreea (periodic); statutul femeii (subiect); învăţământul bihorean (subiect); istorie (domeniu); religie (domeniu); regimul comunist maghiar (regim totalitar); catarism (doctrină creştină); regatele barbare (structuri politice); hermeneutică (interpretarea textului) PETROIU, Tina (traducător), DRAGNEA, Mihai (redactor șef), BABIN, Dana (redactor șef adjunct), MAILAT, Damaris (redactor), SOROCEANU, Adriana (redactor)
volum de periodic 2013 Hiperboreea, II, nr. în TOM: 3, anul 2013 perioada husită (Perioadă istorică); Friedrich Schiller (Poet); Petru Cercel (domnitor al Ţării Româneşti); istorie medievală românească (ramură a istoriei); Hiperboreea (periodic); economia medievală (subiect); istorie (domeniu); religie (domeniu); Chişcău (sat din judeţul Bihor); Apocalipsa lui Moise (apocrifă) SOROCEANU, Adriana (traducător), DRAGNEA, Mihai (redactor șef), BABIN, Dana (redactor șef adjunct), MAILAT, Damaris (redactor), PETROIU, Tina (redactor)
volum de periodic 2013 Hiperboreea, II, nr. în TOM: 1(4), anul 2013 Elisabeta de Wied (Regină a României); Hiperboreea (periodic); limbaj (subiect); Imperiul Habsburgic (imperiu); istorie (domeniu); religie (domeniu); calvinism (cult protestant); Luteranism (cult protestant); Fecioara Maria (sfântă); Sfântul Ladislau (sfânt catolic) SOROCEANU, Adriana (traducător), DRAGNEA, Mihai (redactor șef), BABIN, Dana (redactor), PETROIU, Tina (redactor)
volum de periodic 2014 Hiperboreea, I, nr. în TOM: 2, decembrie, anul 2014 artă islamică (Artă); Marea criză economică (Eveniment); reunificarea Germaniei (Eveniment); Partidul Naţional Ţărănesc (Partid politic); Jack Corbu (om politic); Primul Război Mondial (conflict militar); Hiperboreea (periodic); limba română (subiect); mentalităţi (subiect); sărbători religioase (subiect); presa de război (subiect); învăţământul orădean (subiect); politici de gen (subiect); teatrul în România (teatru); mănăstirea Radu Vodă Bucureşti (mănăstire); evrei (etnie); Regatul maghiar (regat medieval); raportul Tismăneanu (raport); istorie (domeniu); religie (domeniu); Artă (domeniu); Ordinul Cavalerilor Teutoni (ordin de călugări cavaleri); Upanişade (cărţi sacre) DRAGNEA, Mihai (redactor șef), NAZÎRU, Mirela (redactor), BRATU, Raluca Anca (redactor), TRUȘCĂ, Irina (redactor)
volum de carte 1975 Însemnări de demult, anul 1975 agricultură; eclipsă; inundaţie; Moldova; religie; Valahia; Răscoala lui Tudor Vladimirescu; epidemia de holeră; volum de documente; mitologie populară; istorie medievală românească; istorie modernă românească; Tara Romaneasca; istorie administrativă; carte veche românească; Însemnări; Istorie Economică; circulaţia cărţii vechi; istoria românilor; Istoria României; incendii; istorie politică; istorie militară; istoria mentalităţilor; epidemie; cronică; Evul Mediu; Imperiul Otoman; Învăţământ; Mitologie; Cutremur; Manuscris CORFUS, Ilie (autor)
volum de carte 2007 Iron Age Sanctuaries and Cult Places in the Thracian World. Proceedings of the International Colloquium Brașov, 19th -21th of October 2006), anul 2007 epoca fierului (Perioadă istorică); Templu (construcţie); religie (concept); cult (concept); ritual (concept); Arheologie (categorie); Săpături arheologice (categorie); cercetare arheologică (categorie); material arheologic (categorie); credinţă religioasă (categorie); Dacia (regiune antică); Tracia (regiune antică); daci (popor); traci (popor); sanctuar (monument); sanctuar dacic (monument); sanctuar tracic (monument); tracologie (domeniu); arheologie protoistorică (ramură a arheologiei) SÂRBU, Valeriu (editor), ȘTEFĂNESCU, Radu (editor)
volum de carte 1995 Istoria răspândirii credinței baptiste, anul 1995 crestinism; religie; ROMÂNIA; istoria religiei; baptism; biserică baptistă; istoria baptismului în România BUNACIU, Ioan (autor), BUNACIU, Otniel (autor)
volum de carte 2000 Isus din Nazaret, Fiul Lui Dumnezeu: Curs de Cristologie, anul 2000 religie; teologie; Secolul al XIX-lea; Secolul al XX-lea; Comemorare; jubileu; Evanghelia; Isus Hristos; raţionalism critic; cristologie MĂRTINCĂ, Isidor (autor)
volum de periodic 1997 Mediaevalia Transilvanica, I, nr. în TOM: 1-2, anul 1997 Confesiuni (Religie); Muzeul Judeţean Satu-Mare (Muzeu); religie (subiect); societate (subiect); etnie (subiect); Elite (subiect); instituţii medievale (subiect); documente istorice (subiect); documente medievale (subiect); instituţii (subiect); istorie socială (domeniu al istoriei); istorie politică (domeniu al istoriei); Istorie medievală (domeniu al istoriei); Transilvania (regiune istorică); istorie (domeniu); Evul Mediu (epocă istorică) DIACONESCU, Marius (redactor coordonator), DRĂGAN, Ioan (redactor), PAL, Engel (redactor), POP, Ioan Aurel (redactor), RUSU, Adrian Andrei (redactor), SIPOS, Gabor (redactor)
volum de periodic 1999 Mediaevalia Transilvanica, III, nr. în TOM: 1-2, anul 1999 Muzeul Judeţean Satu-Mare (Muzeu); istorie (Domeniu academic); religie (subiect); etnie (subiect); instituţii medievale (subiect); documente istorice (subiect); documente medievale (subiect); etnicitate (subiect); economie medievală (subiect); istorie politică (domeniu al istoriei); Istorie medievală (domeniu al istoriei); istoria mentalităţilor (domeniu al istoriei); Transilvania (regiune istorică); ECONOMIE (domeniu); Evul Mediu (epocă istorică) DIACONESCU, Marius (redactor coordonator), DRĂGAN, Ioan (redactor), PAL, Engel (redactor), POP, Ioan Aurel (redactor), RUSU, Adrian Andrei (redactor), SIPOS, Gabor (redactor)
volum de periodic 2003 Mediaevalia Transilvanica, V-VI, nr. în TOM: 1-2, anul 2003, seria 2001-2002 Muzeul Judeţean Satu-Mare (Muzeu); istorie (Domeniu academic); religie (subiect); societate (subiect); etnie (subiect); Elite (subiect); documente istorice (subiect); documente medievale (subiect); etnicitate (subiect); istorie socială (domeniu al istoriei); Istorie medievală (domeniu al istoriei); Transilvania (regiune istorică); Evul Mediu (epocă istorică) DRĂGAN, Ioan (redactor coordonator), ATILLA, Zsoldos (redactor), DIACONESCU, Marius (redactor), POP, Ioan Aurel (redactor), RUSU, Adrian Andrei (redactor), SIPOS, Gabor (redactor), SZŐCS, Péter Levente (secretar de redacție)
volum de carte 2022 Monografia Catedralei Ortodoxe "Adormirea Maicii Domnului" din municipiul Satu Mare, anul 2022 religie; Satu Mare; preot; spiritualitate; Catedrala Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului; Muzeul Justinian Arhiepiscopul; Parohia Adormirii Maicii Domnului; cor bisericesc BOLOS, Cristian (autor), BĂLU, Daniela (autor), CÂMPEAN, Viorel (autor)
volum de periodic 2018 Museikon: A Journal of Religious Art and Culture. Revue d’art et de culture religieuse, II, anul 2018 artă religioasă; biserică; ortodoxie; religie; ROMÂNIA; Biserica Ortodoxă; credinţă religioasă; credincioşi; artă bisericească; Cultura creştină DUMITRAN, Ana (editor), AGRIGOROAIEI, Vladimir (editor), RUSTOIU, Gabriel Tiberiu (redactor șef)
volum de periodic 2019 Museikon: A Journal of Religious Art and Culture. Revue d’art et de culture religieuse, III, anul 2019 biserică; Credinţa; crestinism; cultură; religie; Muzică religioasă; artă bisericească; instrumente muzicale; Akraifnio; Boeotia; Biserica Cuvioasa Paraschiva Răşinari; misticism religios DUMITRAN, Ana (editor), AGRIGOROAIEI, Vladimir (editor), RUSTOIU, Gabriel Tiberiu (redactor șef)
volum de carte 2005 Népi vallásosság a Kárpát-medencében – Konferenciasorozat, anul 2005, Konferencia Sepsiszentgyörgyön, 2005. szeptember (Sepsiszentgyörgy-Veszprém, 2007), seria Religiozitatea Populară în Bazinul Carpatic religie; Transilvania; UNGARIA; Istorie modernă; Bazinul carpatic; Religiozitate populară; Istorie medievală; istoria religiei LACKOVITS, Emoke (coordonator), SZOCSNE GAZDA, Eniko (coordonator)
volum de carte 2007 Népi vallásosság a Kárpát-medencében – Konferenciasorozat, anul 2007, Konferencia Sepsiszentgyörgyön, 2005. szeptember (Sepsiszentgyörgy-Veszprém, 2007), seria Religiozitatea Populară în Bazinul Carpatic religie; Transilvania; UNGARIA; Istorie modernă; Bazinul carpatic; Religiozitate populară; Istorie medievală; istoria religiei LACKOVITS, Emoke (coordonator), SZOCSNE GAZDA, Eniko (coordonator)
volum de carte 1942 Noțiuni de filosofia religiunii pentru clasa a VII-a secundară de băieți și fete, anul 1942 ROMÂNIA (stat); religie (Dobrogea); manual şcolar (subiect); clasa a VII-a secundară (subiect); istorie (domeniu); Literatură (domeniu); filosofie (domeniu); pedagogie (domeniu); filosofia religiei (domeniu); Irineu Mihălcescu (mitropolit al Moldovei) MIHĂLCESCU, Irineu (autor)
volum de carte 2006 Oameni și zei în lumea geto-dacilor - mărturii arheologice / Man and Gods in the Geto-Dacian world - archaeological testimony, anul 2006 epoca dacică (Perioadă istorică); necropolă (concept); religie (concept); cult (concept); zeitate (concept); credinţă religioasă (concept); sanctuar (concept); zei (concept); cercetare arheologică (categorie); Dacia (regiune antică); geto-daci (popor) SÂRBU, Valeriu (autor)
volum de carte 2001 Permanențe autohtone și creștine românești, anul 2001 Argeş; creştinism; Oltenia; ortodoxie; religie; Sarmizegetusa; Transilvania; ritual funerar; limba română; folclor românesc IONESCU, Ion (autor)
volum de carte 1998 Petru Maior Protopopadichia, anul 1998 istorie; Petru Maior; religie; ROMÂNIA; şcoala Ardeleană; teologie; studii religioase; Protopopadichia MAIOR, Petru (autor), STANCIU, Laura (îngrijitor ediție)
volum de periodic 2012 Pisanii sângeorzene. Revistă de spiritualitate, istorie și tradiție locală, I, nr. în TOM: 1, septembrie, anul 2012 comunism; relief; religie; Transilvania; Parohie; climă; Sângeorz-Băi; episcopie; monahism; Artemiu P. Alexi; Ieromonahul Antonie Bâznog; Octavian Alexi Prof., HODOROGA, Florin (redactor)
volum de periodic 2018 Pisanii sângeorzene. Revistă de spiritualitate, istorie și tradiție locală, VII, nr. în TOM: 5, mai, anul 2018 religie; Primul Război Mondial; mesteşug; Sângeorz-Băi; Societatea de împrumut şi păstrare „Aurora” HODOROGA, Florin (redactor), DĂRĂBAN, Alexandru (redactor)
volum de periodic 2012 Revista istorică: RI, XXIII, nr. în TOM: 3-4, mai - august, anul 2012, Serie Nouă Athanasios I (patriarh); Carol al II-lea; catolicism; evrei; POLONIA; religie; Veneţia; monarhia românească; legea privind reorganizarea administrativă; valahi; hagiografie; confesiune; organizarea administrativă; Regiunea Autonomă Maghiară; relaţii româno-polone; Perioada Interbelică; Istorie contemporană; Imperiul Bizantin; Istorie medievală; identitate confesională; Sfat Popular VOIA, Ioana (traducător), PIENARU, Nagy (redactor responsabil), GHEORGHIEȘ, Daniela Felicia (redactor)
volum de periodic 2013 Revista istorică: RI, XXIV, nr. în TOM: 5-6, septembrie - decembrie, anul 2013, Serie Nouă liberalism; religie; Primul Război Mondial; Regimul comunist; Istorie modernă; Istorie contemporană; Vladislav al IIII-lea; Mănăstirea Dohiariu; educaţia în comunism; georgieni; Pierre Keilhauer; protipendadă; literaţi; universitari; etnie; Elite; confesiune; intelectual; document medieval; antreprenor; boieri; Educaţie; istorie politică; Imperiul Bizantin; Istorie medievală; Biserica Greco-Catolică VOIA, Ioana (traducător), PAPACOSTEA, Șerban (redactor-șef), CRISTEA, Ovidiu (redactor responsabil), GHEORGHIEȘ, Daniela Felicia (redactor)
volum de periodic 2000 Revista Sfintei Episcopii a Alexandriei și Teleormanului, anul II, nr. 2 religie (Religie); episcop (Religie); Biserica Ortodoxa Română (Religie); sfant (Religie); Fericitul Augustin (Religie); Manastirea Ivir (Religie); Catedrala Sfantul Alexandru (Religie); Episcopul Galaction (episcop); Sfantul Atanasie cel Mare (sfant) GALACTION (președinte), P.C. Pr. Dr., CIULEI, Marin (vicepresedinte), P.C. Pr., POPA, Gheorghe (redactor)
volum de periodic 2000 Revista Sfintei Episcopii a Alexandriei și Teleormanului, anul II, nr. 1 religie (Religie); pastorala (Religie); episcop (Religie); patrafir (Religie); Biserica Ortodoxa Română (Religie); sfant (Religie); Protaton (Religie); Festivalul Te-Deum Laudamus (Religie); Episcopul Galaction (episcop); Patriarhul Teoctist (patriarh); Sfantul Vasile cel Mare (sfant) P.C. Pr., GALACTION (președinte), P.C. Pr. Dr., CIULEI, Marian (vicepresedinte), P.C. Pr., POPA, Gheorghe (redactor)
volum de periodic 2001 Revista Sfintei Episcopii a Alexandriei și Teleormanului, anul III, nr. 1 religie (Religie); pastorala (Religie); patriarh (Religie); Biserica Ortodoxa Română (Religie); Catedrala Sfantul Haralambie (Religie); Episcopul Galaction (episcop); Patriarhul Teoctist (patriarh) GALACTION (președinte), P.C. Pr. Dr., CIULEI, Marian (vicepresedinte), P.C. Pr., POPA, Gheorghe (redactor)
volum de periodic 2001 Revista Sfintei Episcopii a Alexandriei și Teleormanului, anul III, nr. 2 religie (Religie); pastorala (Religie); episcop (Religie); Episcopia Alexandriei şi Teleormanului (Religie); Biserica Ortodoxa Română (Religie); Episcopul Galaction (episcop); teologie (teologie); sfant (sfant); Sfantul Ioan Gura de Aur (sfant) GALACTION (președinte), P.C. Pr. Dr., CIULEI, Marian (vicepresedinte), P.C. Pr., DRAGHICI, Adrian Petrus (recdactor)
volum de periodic 2002 Revista Sfintei Episcopii a Alexandriei și Teleormanului, anul IV, nr. 1 religie (Religie); pastorala (Religie); Iisus Hristos (Religie); episcop (Religie); sinod (Religie); apostol (Religie); Dumnezeu (Religie); Biserica Ortodoxa Română (Religie); sfant (Religie); Canonul cel Mare (Religie); Episcopul Galaction (episcop); invatamant teologic (teologie); Sfantul Atanasie cel Mare (sfant); Sfantul Andrei Criteanul (sfant); Apostolul Filip (apostol); Apostolul Petru (apostol); Apostolul Pavel (apostol) Prea Sfintitul Parinte Episcop, GALACTION (presedinte), P.C. Pr. Dr., CIULEI, Marian (vicepresedinte), P.C. Pr., DRAGHICI, Adrian Petrus (redactor)
volum de periodic 2002 Revista Sfintei Episcopii a Alexandriei și Teleormanului, anul IV, nr. 2 religie (Religie); pastorala (Religie); preot (Religie); episcop (Religie); Dumnezeu (Religie); Biserica Ortodoxa Română (Religie); sfant (Religie); predica (Religie); Pilda semanatorului (Religie); Preotul Octavian Velehorschi (Preot); Episcopul Galaction (episcop); Sfantul Ioan Gura de Aur (sfant); Sfantul Grigorie de Nyssa (sfant) Prea Sfintitul Parinte Episcop, GALACTION (presedinte), P.C. Pr. Dr., CIULEI, Marian (vicepresedinte), P.C. Pr., DRAGHICI, Adrian Petrus (redactor)
volum de periodic 2003 Revista Sfintei Episcopii a Alexandriei și Teleormanului, anul V, nr. 1 religie (Religie); episcop (Religie); Biserica Ortodoxa Română (Religie); spriritualitate (Religie); Preotul Mihai Lupu (Preot); Episcopul Galaction (episcop); pastorala (biserica); preot (biserica) Prea Sfintitul Parinte Episcop, GALACTION (presedinte), P.C. Pr. Dr., CIULEI, D. Marian (vicepresedinte), P.C. Pr., DRAGHICI, Adrian Petrus (redactor)
volum de periodic 2003 Revista Sfintei Episcopii a Alexandriei și Teleormanului, anul V, nr. 2 religie (Religie); pastorala (Religie); articole ştiinţifice (Religie); Biserica Ortodoxa Română (Religie); sfant (Religie); predica (Religie); Episcopul Galaction (episcop); Sfantul Ierarh Nifon (ierarh); Sfantul Maxim Marturisitorul (sfant); episcop (biserica) Prea Sfintitul Parinte Episcop, GALACTION (presedinte), P.C. Pr. Dr., CIULEI, D. Marian (vicepresedinte), P.C. Pr., DRAGHICI, Adrian Petrus (redactor)