Pontica, XXVI, 1993


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic LAZAROV, Mihail (autor) Les sites submerges le long du pont quest dans le contexte de l'histoire pontique et mediterraneenne 7-18 franceză
articol de periodic IVANOV, Ivan (autor) A la question de la localisation et des etudes des sites submerges dans kes lacs de Varna 19-26 franceză
articol de periodic HAȘOTTI, Puiu (autor) Considerații privind originea, difuziunea și cronologia culturii Hamangia 27-42 română
articol de periodic MUNTEANU, Mircea (autor) Observații pe marginea bronzului tîrziu din sud-estul României 43-50 română
articol de periodic CONOVICI, Niculae (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri halsastattiene în zona davei getice de la Satu Nou, com. Oltiba, jud. Constanța 51-114 română
articol de periodic JUGĂNANU, Gabriel (autor) Stadiul actual al cercetărilor privind populația autohtonă a Dobrogei în secolele VIII-VII î.Chr. 115-119 română
articol de periodic BĂRBULESCU, Maria (autor) , BUZOIANU, Livia (autor) , CHELUȚĂ-GEORGESCU, N. (autor) , RĂDULESCU, Adrian (autor) Observații privind așezarea greco-autohtonă de la Albești (jud. Constanța) 121-158 română
articol de periodic LUNGU, Vasilica (autor) Pour une chronologie de la ceramique attique du Nord de la Dobroudja (IVe-IIIe siecles av. J. Chr.) 159-190 franceză
articol de periodic MUSIELAK, Maria (autor) Titlu în greaca veche 191-195 franceză
articol de periodic BĂRBULESCU, Maria (autor) , RĂDULESCU, Adrian (autor) Un nou guvernator al provinciei Moesia Inferior Sallius Aristaenetus 197-206 română
articol de periodic BUCOVALĂ, Mihai (autor) Cavou din secolul IV d. Chr, descoperit în necropola de Vest a Tomisului 207-214 română
articol de periodic NICOLAE, Constantin (autor) Despre topografia anticului Carsium 215-229 română
articol de periodic MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Ceramique a glacure plombiphere de Durostorum 231-344 română
articol de periodic BOTEVA, Dilyana (autor) The coinage of Histria for Septimius Severus and his family 253-257 engleză
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) Noi descoperiri monetare de la Isaccea (sec. XI) 259-262 română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Cronica descoperirilor monetare din județul Tulcea (V) 263-271 română
articol de periodic BĂLĂBĂNESCU, M. (autor) , CUSTUREA, Gabriel (autor) Catalogul medaliilor românești din Colecția Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (1859-1940) 273-304 română
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Participarea la săpăturile arheologice de la Stillfried (Austria) 305-307 română
articol de periodic COVACEF, Zaharia (autor) Cîteva observații pe marginea unor opaițe descoperite în sectorul V al Capitavei 345-251 română