Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 15, 1997


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar română (tradus în franceză)
articol de periodic GHEORGHE, Olteanu (autor) Aspecte ale aurignacianului din sudul României 42 română
articol de periodic EMILIA, Diaconescu (autor) , DIACONESCU, Mihai (autor) Obiecte de podoabă din așezarea geto-dacă de la Ocnița, județul Dâmbovița 48 română
articol de periodic AURICĂ, Smaranda (autor) Monedele voievodului Vlad I Basarab, domnul Țării Românești (? - 1397) și semnificația lor 52 română
articol de periodic PETRU, Diaconescu (autor) Cercetări arheologice la Curtea Domnească din Târgoviște 70 română
articol de periodic RADU, State (autor) Relațiile Țării Românești cu Transilvania în timpul lui Mircea cel Bătrân 88 română
articol de periodic GEORGESCU, Maria (autor) Tâygoviște - reședință domnească a Țării Românești (sec. XIV-XVIII) 101 română
articol de periodic CONSTANTIN, Șerban (autor) Înscăunarea lui Constantin Șerban ca succesor al lui Matei Basarab ca domn. Complot politico-militar preconceput, sau concurs favorabil de împrejurări? 114 română
articol de periodic ION, Nania (autor) Vânătoarea - Școală de război pentru domnitorii târgovișteni 122 română
articol de periodic LUMINIȚA, Oproiu (autor) , OPROIU, Mihai (autor) Evoluția așezărilor sătești de pe Valea Ialomiței din sec. al XIV-iea până la 1821 142 română
articol de periodic LONGIN S., Vătășescu (autor) Contribuții privind demografia în spațiul nordialomițean 148 română
articol de periodic PETRU, Diaconescu (autor) , CORINA, Ogescu (autor) , FLORIN, Oprescu (autor) Un han târgoviștean din „Târgul din lăuntru" 174 română
articol de periodic CURCULESCU, Marian (autor) Târgoviștea și idealul național ( 1918-1944) 192 română
articol de periodic GEORGETA, Toma (autor) Documente referitoare la viața administrativ-politică a orașului Târgoviște la sfărșitul sec. al XIX-lea 200 română
articol de periodic DUMITRA, Bulei (autor) , GEORGETA, Toma (autor) Din istoria unei familii dâmbovițene 210 română
articol de periodic GABRIELA, Nițulescu (autor) Banul Radu Golescu și Târgoviștea 220 română
articol de periodic CLEOPATRA, Ionescu (autor) Documente inedite referitoare la satul Ulmi din judetul Dâmbovița 234 română
articol de periodic VASILE, Novac (autor) Generalul de escadră aviator Caloianu D. Victor Alexandru ( 1899-1963) 250 română
articol de periodic CURCULESCU, Marian (autor) Vizitele familiei regale a României în județul Dâmbovita (1866-1947) 266 română
articol de periodic GLORIA-GABRIELA, Radu (autor) , SÂNGEORZAN, Monica (autor) Constructori italieni la Târgoviște 292 română
articol de periodic MARIAN, Iacob (autor) lnovatie neadecvată în arhitectura din Dâmbovita 302 română
articol de periodic GLORIA-GABRIELA, Radu (autor) Casa D'ltalia 308 română
articol de periodic SANDA, Voiculescu (autor) Parohia ca spațiu de agregare religioasă, socială și urbanistică. Parohie - mahala - cartier 314 română
articol de periodic MARIAN, Iacob (autor) Bisericile din lemn din Dâmbovița 320 română
articol de periodic GLORIA-GABRIELA, Radu (autor) , GHEORGHE, Bulei (autor) , SÂNGEORZAN, Monica (autor) Dărâmarea Bisericii Vărzaru in documente de arhivă 328 română
articol de periodic DOINA, Petrescu (autor) Aspecte din activitatea Comisiunii monumentelor istorice, cu referire la monumentele din Târgoviște și județul Dâmbovița 340 română