Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 20, 2007


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MARIN, Cârciumaru (autor) Evaluarea unor considerații paleoclimatice și cronostratigrafice mai vechi și implicațiile lor asupra interpretărilor paleoculturale actuale 7-22 română
articol de periodic IULIA, Neaga (autor) Aspecte cronologice și evolutive ale neandertalienilor din Eurasia din perspectiva cercetărilor recente 23-38 română
articol de periodic ELENA-CRISTINA, Nițu (autor) Considerații generale privind tehnica levallois și reprezentări în Paleoliticul mijlociu din România 39-66 română
articol de periodic CRISTIAN, Țuțu (autor) Paleoliticul superior de pe valea Prutului, cu o privire specială asupra materialului litic ilustrat de la Stânca Ripiceni 67-84 română
articol de periodic LOREDANA, Niță (autor) Considerații asupra metodologiei și aplicării analizei tehno-tipologice la descrierea ansamblurilor litice. Studiu de caz: eșantionul litic din situl paleolitic de la Bistricioara-Lutărie (bazinul Ceahlăului, valea Bistriței) 85-107 română
articol de periodic LOREDANA, Niță (autor) , OVIDIU, Cîrstina (autor) Lapoș, Poiana Roman, campania 2005. Observații tehno-tipologice 107-112 română
articol de periodic MONICA, Mărgărit (autor) Arta mobiliară din așezarea epipaleolitică de la CuinaTurcului- Dubova (jud. Mehedinți) 113-130 română
articol de periodic ILIE, Ana (autor) Mod de gestionare a produselor agricole la comunitățile gumelnițene nord-dunărene 131-140 română
articol de periodic PAVEL, Mirea (autor) O plăcuță rombică de lut descoperită la Alexandria, jud. Teleorman 141-144 română
articol de periodic ANDREEA, Atanasiu-Găvan (autor) Marina la Dunărea de Jos ș i Marea Neagră - locuri istorice 145-172 română
articol de periodic IRINA F., Cîrstina (autor) Structura și evoluția domeniului boieresc muntean (1500 -1600) (Il) 173-178 română
articol de periodic PETRU, Diaconescu (autor) Cercetarea arheologică a habitatului urban târgoviștean 179-200 română
articol de periodic PETRU, Diaconescu (autor) , GHEORGHE, Olteanu (autor) Săpăturile arheologice de la primăria municipiului Târgoviște, campania 2007 201-212 română
articol de periodic GHEORGHE, Olteanu (autor) Sondajele arheologice de la biserica Sf. Nicolae-Simuleasa, Târgoviște 213-220 română
articol de periodic MARIA, Georgescu (autor) Loggia venețiană - element fundamental al arhitecturii brâncovenești 221-234 română
articol de periodic GEORGE, Coandă (autor) Târgoviștea - la răspântie europeană de civilizație renascentistă și modernă 235-238 română
articol de periodic DUMITRA, Bulei (autor) Cartea veche românească de secol XVII din județul Dâmbovița și circulația ei 239-244 română
articol de periodic IULIAN, Oncescu (autor) Dilema unei opțiuni: România între Franța și Prusia (1870) 245-260 română
articol de periodic GEORGETA, Toma (autor) Din istoricul unei familii de primari târgovișteni - familia Lazăr Petrescu 261-276 română
articol de periodic CORINA, Voiculescu (autor) Alimentarea cu apă a orașului Târgoviște la început de secol XX 277-282 română
articol de periodic ANCA, Anghel (autor) Românii în "Războiul Sfânt": stare de spirit și propagandă oficială 283-288 română
articol de periodic GEORGETA, Toma (autor) Fondul Ștefan Bidnei -prizonierii români din Italia în primul război mondial 289-302 română
articol de periodic IONUȚ, Andrei (autor) Opinia publică europeană și marile victorii de la Mărăști, Mărășești și Oituz 303-308 română
articol de periodic CEZAR, Stanciu (autor) Consecințele Războiului Rece asupra relațiilor românobelgiene (1948-1953) 309-320 română
articol de periodic FLORIN, Stan (autor) Aspecte privind situația evreilor din Basarabia în anul 1941 reflectată în câteva note informative 321-328 română
articol de periodic ELENA, Hussein (autor) Evoluția casei tradiționale la Vulcana Pandele 329-338 română
articol de periodic MARIA, Neacșu (autor) Vasile Blendea surse ale inspiratiei 339-344 română
articol de periodic DANIELA, Iamandi (autor) Conservarea și restaurarea materialelor dure de origine animală descoperite la Piatra Neamț - Poiana Cireșului 345-352 română
articol de periodic DUMITRA, Bulei (autor) Un muzeu de artă la Târgoviște 353-358 română
articol de periodic GEORGETA, Toma (autor) , CORINA, Voiculescu (autor) Cronica activităților Complexului Național Muzeal Curtea Domnească Târgoviște - 2007 359-362 română
articol de periodic DUMITRA, Bulei (autor) Din activitățile semnificative desfășurate la muzeele din cadrul secției istoria culturii a Complexului Național Muzeal Curtea Domnească Târgoviște 363- română