Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 33 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2016 Acta Musei Maramorosiensis, XII, nr. I DURA, Claudia (autor) Femeia româncă - revoluționar la 1848? ISTORIE- ISTORIA CULTURII - ARHEOLOGIE 103-107 română
2017 Acta Musei Maramorosiensis, XIII DURA, Claudia (autor) Condiția femeii în limitele cadrului legislativ (1800-1850) ISTORIE- ISTORIA CULTURII 120-123 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău COSMA, Ghizela (autor) Coordonate ale discursului reprezentanților mișcării feminine din Transilvania din perioada interbelică Istorie contemporană 315-323 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BILȚIU, Pamfil (autor) Reuniunea femeilor din Baia Mare și jur - o pagină luminoasă din trecutul luptei pentru emancipare social-economică și culturală a orașului Baia Mare și a împrejurimilor sale Istorie contemporană 357-369 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BILȚIU, Pamfil (autor) Elena Dr. Aciu - scriitoare și reprezentantă de seamă a mișcării feministe din Sălaj Istorie modernă 189-205 română
2005 Banatica, 17 STIEGER, Simona (autor) Publicistica feministă transilvăneană în secolul al XIX-lea 455-480 română
1973 Cercetări istorice, IV BOGDAN, Elena (autor) O vibrație spirituală autentică în lașul de altădată : Tereza Stratilescu IV. Istorie politică şi social-economică 253-270 română
1978 - 1979 Cercetări istorice, IX - X HUMINIC-TECLEAN, Maria (autor) Elena Ghica (Dora d'Istria) 1828-1888 VI. Evocări 659-672 română
2011 Cibinium MACAVEI, Elena (autor) Asociațiunea Astra și emanciparea femeii 63-73 română
1980 Crisia, X BORUGĂ, E. (autor) Emilia Lungu Puhallo - colaboratoare din Banat la Revista "Familia" III. Articole şi note 599-616 română
1985 Crisia, XV ROȘU, Elisabeta (autor) Momente din activitatea progresistă a femeilor din Bihor în perioada interbelică IV. Articole şi note 337-341 română
1989 Crisia, XIX ȘTIGER, Simona (autor) Mișcarea feministă din Transilvania. Constituirea și evoluția reuniunilor de femei III. Articole şi note 439-454 română
1992 Crisia, XXII COSMA, Ghizela (autor) Moda și stilul de viață în Romania interbelică II. Articole şi note 273-280 română
2018 Crisia, XLVIII NEAGU, Mihai Răzvan (autor) Considerații privind viața și activitatea preotesei Lucreția Mureșan (1875-1946) 181-189 română
2018 Crisia, XLVIII POPESCU, Luminița (autor) Solidaritate și caritate la româncele din Ungaria în anii Marelui Război 189-203 română
2009 Cronica Muzicală online, 1 iulie - 31 decembrie CRISTESCU, Constanța (autor) O carte închinată unor personalități femei română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV NICHIFOR, Dorina (autor) Din activitatea Ligii Naționale a Femeilor Romane - Gorj II. Etnografie şi folclor 195-202 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV DECA, Roxana (autor) Ipostaze ale femininului în forme de reflectare artistică III. Etnografie 469-473 română
2015 Muzeul Național, XXVII CÎRDEI, Petruța (autor) Aspecte feministe în emanciparea femeii din Republica Populară Română / Feminist aspects in the emancipation of women in the People’s Republic of Romania 273-281 română
2004 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria etnografie DECA, Roxana (autor) Statutul femeii în societatea tradițională românească. Considerații pornind de la mărturii documentare din sec. al XVII-lea - al XIX-lea 113-121 română
2018 Oltenia - Studii și Comunicări, XXV, seria arheologie-istorie MIRCEA, Ionela Simona (autor) Românce în slujba Țării Istorie 316-324 română; engleză
2001 Revista Bistriței, XV COSTEA, Ionuț (autor) Intoarcerea lui Martin Guerre sau istoria ca vocație 361-370 română
2007 Revista Bistriței, XXI-2, Istorie POP, Iulia (autor) Ingerințe feminine în spațiul public transilvănean în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 89-99 română
2019 Revista de artă și Istoria Artei, 2019 VIERU, Vlad (autor) Patrick Nagel și extravaganța anilor ’80 - Între Pop Art și mișcarea feministă III. Deschideri spre lume 165-179 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis ACHIM, Valeriu (autor) Elena Hossu-Longin, reprezentantă de frunte a feminismului românesc din judeșul Hunedoara Studii şi articole 421-431 română, franceză
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis ȘUIAGA, Victor (autor) O figură marcantă a mișcării feministe hunedorene: Ana Petco Note şi discuţii 597-600 română, franceză
2010 Sargetia-Acta Musei Devensis, I, Acta Musei Devensis, seria nouă PLOSCĂ, Maria-Cristina (autor) Femeia satelor – o publicație apărută la Deva între 1935-1939 Studii, articole, comunicări, note 471-474 română, engleză
2011 Sargetia-Acta Musei Devensis, II, Acta Musei Devensis, seria nouă ITTU, Gudrun-Liane (autor) Femeia la cumpăna veacurilor al XIX-lea si al XX-lea în cotidianul Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt Studii, articole, comunicări 341-350 română, engleză
2012 Sargetia-Acta Musei Devensis, III, Acta Musei Devensis, seria nouă PLOSCĂ, Maria-Cristina (autor) Transilvănencele și Războiul de Independență Studii, articole, comunicări 359-369 română, engleză
2013 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Devensis, seria nouă PLOSCĂ, Maria-Cristina (autor) Apariția mișcării de emancipare a femeii în Vechiul Regat Istorie. Studii şi articole 339-344 română, engleză
1966 Studii Clasice, VIII ȘTEFAN, Alexandra (autor) ROBERT FLACELIERE, Histoire de la femme antique en Crète et en Grèce. (Histoire mondiale de la femme. Livre quatrième.) Paris, Nouvelle Librairie de France, 1965, 106 p. (numerotate de la 269 la 374). RECENZII 364-365 română
2009 Studii Clasice, XLV MARCU-BOGAN, Mihaela (autor) Les femmes et le commerce dans l'Athènes antique Comunicări şi studii 43-62 franceză
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI ALISTAR, Didi (autor) Democrația și drepturile omului. Schimbarea statutului femeii în societatea românească în secolul al XX-lea (proiect de tehnologie didactică) IV.Şcoală, biserică, educaţie 240-247 română