Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 18 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1941 Balcania, IV etnografie (disciplină); filologie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Istorie modernă (disciplină); Istorie antică (disciplină); lingvistică (disciplină); Istorie medievală (disciplină); Institutul de Studii şi Cercetări Balcanice (instituţie academică); Balcania (periodic român) NESTOR, Ion (autor) Câteva rectificări 531-541 română
articol de periodic 1959 Studii Clasice: StCl, I FRANKIAN, Aram M. (autor) Inscripțiile proto-grecești în scrierea lineară B și descifrarea lor Studiile clasice în lume 207-215 română
articol de periodic 1960 Studii Clasice: StCl, II CHADWICK, John (autor) Context and etymology in Mycenaean interpretations Comunicări şi studii 59-64 engleză
articol de periodic 1960 Studii Clasice: StCl, II FRENKIAN, Aram M. (autor) Ideogramele și determinativele în linearul B Note şi discuţii 303-307 română, rusă, franceză
articol de periodic 1960 Studii Clasice: StCl, II FRENKIAN, Aram M. (autor) JOHN CHADWICK, The Decipherment of Linear B, Cambridge, Unlversity Press, 1959 [Second Impression), X + 147 pagini, ln -8°. RECENZII 431 română
articol de periodic 1960 Studii Clasice: StCl, II FRENKIAN, Aram M. (autor) EMMETT L. BENNETT, JR., The Olive Tablets of Pylos. Texts of lnscriptions Found, 1955. Suplementos a 'Minos'. Num. 2, Seminario de Filologia Clasica. Universidad de Salamanca, 1958, 75 pagini + 19 planșe, in -8°. RECENZII 432-434 română
articol de periodic 1963 Studii Clasice: StCl, V DUMITRESCU, Vladimir (autor) FR. SCHACHERMEYR, Die ägäische Frühzeit (Kreta und Mykenai), IV. Bericht, în Anzeiger für die Altertumswissenschaft, XIV, 1961, 3/4, col. 129-172. RECENZII 421-424 română
articol de periodic 1963 Studii Clasice: StCl, V FRENKIAN, Aram M. (autor) Kadmos, Zeitschrift für vor- und frühgriechische Epigraphik. Herausgegeben von Ernst Grumach, Bd. I, Heft 1, Walter de Gruyter & Co, 1962, 86 pagini și planșe, in -8°. RECENZII 437-438 română
articol de periodic 1964 Studii Clasice: StCl, VI FRENKIAN, Aram M. (autor) The Mycenae Tablets III. Edited by John Chadwick (Transactions of the American Philosophical Society, Philadelphia, New Series, voi. 62, Part 7, 1962), Philadelphia 1963, 76 p. In 4°. RECENZII 389 română
articol de periodic 1967 Studii Clasice: StCl, IX ALEXANDRESCU, Petre (autor) FRITZ SCHACHERMEYR, Die ägäische Frühzeit, Forschungsbericht, în Anzeiger für die Altertumswissenschaft, XIX, 1966, col. 1-32. SP. MARINATOS, La « diaspora » créto-mycénienne, în Les peuples de l'Europe du Sud-Est, Sofia, 1966, p. 60-74. RECENZII 290-291 română
articol de periodic 1967 Studii Clasice: StCl, IX PETRE, Zoe (autor) T. V. BLAVATSKAIA, Ахейская Греция во втором тысячелетии до н.э. (Grecia aheeană în mileniul II î.e.n.), Moscova, ed. Nauka, 1966, 254 p. (168 p. text + indici + ilustrații) RECENZII 358-360 română
articol de periodic 1969 Studii Clasice: StCl, XI CHADWICK, John (autor) Aegean History 1500-1200 B.C. Comunicări şi studii 7-18 engleză
articol de periodic 1970 Studii Clasice: StCl, XII ALEXANDRESCU, Petre (autor) Însemnări arheologice Note şi discuţii 149-160 română
articol de periodic 1973 Studii Clasice: StCl, XV SACCONI, Anna (autor) L'ideogramma *169 dei testi micenei Comunicări şi studii 7-11 italiană
articol de periodic 1974 Studii Clasice: StCl, XVI FISCHER, Iancu (autor) J. CHADWICK, The Decipherment of Linear B. Second edition. Cambridge University Press, 1967, X + 164 p. + 3 pl. RECENZII 342-344 română
articol de periodic 1977 Studii Clasice: StCl, XVII PETRE, Zoe (autor) B. C. DIETRICH, The Origins of Greek Religion, Berlin-New York, Walter de Gruyter, 1974, XVII+345 p. RECENZII 339-342 română
articol de periodic 1997 The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. Proceedings of the Seventh International Congress of Thracology, Constanța-Mangalia-Tulcea, 20-26 May 1996, I epoca bronzului; epoca fierului; sciţi; traci; Arheologie; tracologie HILLER, Stefan (autor) Ägäis und Thrakien in der Späten Bronzezeit und den 'Dunki en Jahrhunderten' THRACIANS IN THE CONTEXT OF THE AEGEO-ANATOLIAN CIVILIZATION 193-217 germană
articol de periodic 2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică IRIMIA, Mihai (autor) Unele aspecte privind raporturile dintre spațiul egeean și regiunile istro-pontice în bronzul tîrziu I. Istoria românilor 19-61 română