Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 4 volume
  • 50 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1966 Les études Sud-Est européennes en Roumanie, anul 1966 Europa de Sud Est (loc geografic); ROMÂNIA (stat); Balcani (Regiune); Studiu (concept); istorie (disciplină) CÂNDEA, Virgil (autor)
volum de carte 1974 Paleoliticul Superior și Epipaleoliticul din Moldova (studiu arheologic), anul 1974 epipaleolitic (Perioadă istorică); Paleoliticul superior (Perioadă istorică); Moldova (Regiune); Studiu (categorie); Arheologie (disciplină); Săpături arheologice (disciplină); cercetare arheologică (procedeu) BRUDIU, M. (autor)
volum de carte 2012 Polychronion - Profesorului Nicolae Șerban-Tanașoca la 70 de ani, anul 2012 Nicolae Şerban Tanaşoca (Scriitor); Bibliografie (concept); publicaţie (concept); Studiu (concept); articole (disciplină) BRAD-CHISACOF, Lia (coordonator), VĂTĂȘESCU, Cătălina (coordonator)
volum de carte 2001 Studii și articole de istorie și istoria artei, anul 2001 Evul Mediu (Perioadă istorică); epoca modernă (Perioadă istorică); articol (concept); Studiu (concept); Muzeul Naţional Cotroceni (Muzeu); Istoria artei (ramură a istoriei); Istorie contemporană (ramură a istoriei) FOTESCU, Diana (coordonator), CONSTANTIN, Marian (coordonator)
articol de periodic 2002 Acta Musei Maramorosiensis, I DĂNCUȘ, Mihai (autor) Note de toponimie folclorică III. Etnografie română
articol de periodic 2002 Acta Musei Maramorosiensis, I DĂNCUȘ, Mihai (autor) Cultul lunii. Studiu etnoarheologic III. Etnografie 349-354 română
articol de periodic 2016 Acta Musei Maramorosiensis, XII, nr. II BOUROȘ, George (autor) Istoricul și stadiul actual al cunoașterii vidrei Euroasiatice (Lutra lutra) în România BOTANICĂ - ZOOLOGIE - ECOLOGIE 200-214 română
articol de periodic 1977 Acta Musei Porolissensis, I, Acta Mvsei Porolissensis etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare MARINESCU, Lucia (autor) Considerații privind arta funerară din Dacia Porolissensis Istorie Veche şi Arheologie 129-134 română; rezumat germană
articol de periodic 2006 Acta Musei Tutovensis, I DANCS, Francisca (autor) , DANCS, Istvan (autor) , SĂPLĂCAN, Angela (autor) Studiul privind evaluarea potențialului turistic și de agrement al zonei Tîrgu Lăpuș 204-205 română
articol de periodic 2013 Acta Musei Tutovensis, VIII MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Studiu asupra fibulelor descoperite în necropola de secol IV p. Chr. Din punctul "Izlaz", sat Polocin, comuna Pogonești (județul Vaslui) 73-87 română
articol de periodic 1995 Analele Bucovinei, II, nr. 2 GRĂMADĂ, NICOLAI (autor) Studii de toponimie minoră (III) 383 română
articol de periodic 1996 Analele Bucovinei, III, nr. 1 GRAMADĂ, NICOLAI (autor) Studii de toponimie minoră (IV) 131 română
articol de periodic 1997 Analele Bucovinei, IV, nr. 1 BURAC, Constantin (autor) Eudoxiu Hurmuzachi, autor al studiului "Transilvania în anul 1848" 181 română
articol de periodic 2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, Analele Muzeului Județean Argeș - Pitești, seria Istorie BOȚOGHINĂ, Iulian (autor) Un studiu din 1933 referitore la întreprinderile industriale pe teritoriul Diviziei 3 Infanterie Pitești Istorie Modernă, Istorie Contemporană 355-362 română
articol de periodic 1979 Banatica, 5 STANCA, Doru (autor) Studii de limbă, literatură și folclor, IV Reșița, 1978. 512 p. VI. Recenzii 567-568 română
articol de periodic 1979 Banatica, 5 BUZAN, Ion (autor) Studii și Comunicări de etnografie-istorie, II Caransebeș, 1978, 526 p. (Ion Buzău) VI. Recenzii 569-571 română
articol de periodic 1981 Banatica, 6 GUMĂ, Marian (autor) Die Hallstattkultur VI. Recenzii 489-495 română
articol de periodic 1981 Banatica, 6 MOISE, Emil (autor) Caraș-Severin, monografie VI. Recenzii 503-504 română
articol de periodic 1990 Banatica, 10 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Studii și cercetări de numismatica. Vol. IX V. Recenzii 577-580 română
articol de periodic 2012 Banatica, 22 BULBOACĂ, Sorin (autor) Itinerarii istoriografice. Studii în onoarea istoricului Costin Feneșan - Țeicu D., Graf R. 408-411 română
articol de periodic 2008 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XIX, nr. 1-2, Serie Nouă Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice CRĂCIUN, Cristina (autor) Studiu preliminar privind topografia sitului Carsium (sec. 1 - 6 d.Chr). 53-81 română
articol de periodic 1966 Cibinium MĂRGINEAN, Olga (autor) Bibliografia generală privind meșteșugurile și instalațiile tehnice populare în publicațiile noi românești 145-147 română, germană
articol de periodic 2011 Cibinium DELEANU, Valerie (autor) Două studii privind păstoritul în România 343-344 română
articol de periodic 1976 Crisia, VI BORCEA, Liviu (autor) Studii și materiale de istorie medie IV. Recenzii 291-292 română
articol de periodic 1978 Crisia, VIII IUHAS, D. (autor) Satul Sîntandrei (Contribuții monografice) III. Articole şi note 493-519 română
articol de periodic 1984 Crisia, XIV TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la studiul agriculturii tradiționale românești IV. Etnografie 359-381 română
articol de periodic 1985 Crisia, XV GORUN, Gheorghe (autor) Răscoala lui Horea. Studii și interpretări istorice - Edroiu N., Teodor P. IX. Recenzii 637-638 română
articol de periodic 1995 Crisia, XXV BULZAN, Sorin (autor) Akten der 10. internationalen tagung uber antike bronzen IV. Recenzii 405-406 română
articol de periodic 1998 Crisia, XXVIII MUREȘAN, Olimpia (autor) Sesiunea internațională de restaurare conservare V. Recenzii 218-220 română
articol de periodic 2004 Crisia, XXXIV MOISA, Gabriel (autor) Preocupări de istorie a Transilvaniei în istoriografia occidentală 1965-1989 I. Studii şi articole 339-368 română
articol de periodic 2005 Crisia, XXXV GHERGARI, Lucreția (autor) , IONESCU, Corina (autor) , LAZĂR, Cornelia (autor) Studii mineralogice preliminare asupra ceramicii neolitice din Peștera Ungurului (Șuncuiuș, județul Bihor) I. Studii şi articole 7-20 română
articol de periodic 2006 Crisia, XXXVI MOISA, Gabriel (autor) Poarta leilor. Istoriografia tînără din transilvania (1990-2005) II. Recenzii 232-234 română
articol de periodic 2014 Crisia, XLIV ANANIE, Doina-Gabriela (autor) Index Crisia XXXI-XLIII, 2001-2013 131-158 română
articol de periodic 2016 Crisia, XLVI CHIRIAC, Cosmin (autor) Liviu Bucur, Studiu geografic al Zonei Metropolitane Oradea prin GIS, Oradea, Editura Muzeul Țării Crișurilor, 2012, 110 p. 213-213 română
articol de periodic 2008 Cronica Muzicală online, 1 iulie - 31 decembrie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative CRISTESCU, Constanța (autor) Dileme ale creației corale de filieră bizantină din Transilvania și Banat română
articol de periodic 2008 Cronica Muzicală online, 1 iulie - 31 decembrie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative CRISTESCU, Constanța (autor) Etnomuzicologia în actualitate română
articol de periodic 1973 Muzica, Anul XXIII, Nr.7 (248) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică COSMA, Viorel (autor) Contribuții inedite la studiul moștenirii muzicale a lui Dimitrie Cantemir (I) Anul Cantemir 10-23 română
articol de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.8 (261) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică Dr., TOMESCU, Vasile (autor) Istoria patriei, izvor de inspirație în muzica noastră contemporană 3-8 română
articol de periodic 1983 Muzica, Anul XXXIII, Nr.4 (367) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică OLAH, Tiberiu (autor) Une nouvel!e methode d'organisation du materiau sonore (La „polyheterophonie” de Georges Enesco) Nouvelles musicales de Roumanie 35-47 franceză
articol de periodic 1999 Muzica, Serie nouă, Anul X, Nr.3(39) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică COMIȘEL, Emilia (autor) Cristina Rădulescu-Pașcu. Ornamentica melodiei vocale în folclorul românesc RECENZII 155-157 română
articol de periodic 2000 Muzica, Serie nouă, Anul XI, Nr.4(44) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică GLODEANU-PARA, Cristina (autor) Sunet – obiect sonar – eveniment sonar: cercetare terminologică Studii 30-38 română
articol de periodic 2000 Muzica, Serie nouă, Anul XI, Nr.4(44) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică GARAZ, Oleg (autor) Despre trans-temporalitatea fenomenului muzical. Suprimarea reprezentărilor temporalului Studii 39-51 română
articol de periodic 2001 Muzica, Serie nouă, Anul XII, Nr.2(46) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică DĂNCEANU, Liviu (autor) Avatarurile monofoniei Studii 4-21 română
articol de periodic 2001 Muzica, Serie nouă, Anul XII, Nr.2(46) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică LUPU, Olguța (autor) Repere ritmico-temporale în muzica lui Messiaen Studii 28-45 română
articol de periodic 2001 Muzica, Serie nouă, Anul XII, Nr.2(46) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică GARAZ, Oleg (autor) De la muzica în spațiu la spațialitatea muzicală Studii 45-59 română
articol de periodic 2006 Muzica, Serie nouă, Anul XVII, Nr.1(65) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică GARAZ, Oleg (autor) Imagini și structuri ale „referentului nostalgic” în cultura muzicală europeană (Accepțiunile și atributele fenomenului de „referent nostalgic”) Studii 77-89 română
articol de periodic 2009 Muzica, Serie nouă, Anul XX, Nr.2(78) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică GARAZ, Oleg (autor) Rolul determinărilor psihologice în procesul de configurare și receptare a formei muzicale Studii 64-84 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 2020 Muzica, Serie nouă, Anul XXXI, Nr.3 Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică GARAZ, Oleg (autor) Formele muzicii: exerciții de combinatorică arhetipală (III) Studii 12-54 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 2020 Muzica, Serie nouă, Anul XXXI, Nr.6 Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică GEORGESCU, Corneliu Dan (autor) Studiul arhetipurilor muzicale (VI). Animus – Anima – Androgynus – Puer – Duplex Nativitas Studii 16-43 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 2020 Muzica, Serie nouă, Anul XXXI, Nr.7 Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică COMAN, Lavinia (autor) Dinu Lipatti, un muzician român în contextul culturii universale Studii 66-92 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 2021 Muzica, Serie nouă, Anul XXXII, Nr.5 Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică RĂDUCANU, Florin (autor) Ravel și Gershwin, o relație cu influență reciprocă prin „criptocodul” teoriei muzicii de jazz Creaţii 35-53 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 1973 Revista Muzeelor, 3 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală BODOR, Gheorghe (autor) , OSTAP, Melania (autor) , SEMENDAEV, VICTORIA (autor) Contribuții la studiul meșteșugurilor din Tansa, jud. Iași 241-244 română
articol de periodic 1991 Revista Muzeelor, 4 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală POPA, MIHAIL (autor) Studiu asupra hărților din patrimoniul Muzeului Colecțiilor de Artă din punct de vedere al geodeziei și cartografiei matematice 56-62 română
articol de periodic 2017 Zargidava - Revistă de Istorie, XVI istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică MIHĂILESCU, Dan (autor) Cantacuzinii de la Șerbești. Studii documentare 220-226 română