Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 publicație
  • 4 volume
  • 50 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1978 Lexicologie statistică romanică
Număr de volume:1
Lexicologie; limba română; statistică; Studiu; limba italiană; studiu lingvistic MANECA, Constantin (autor)
volum de carte 1966 Les études Sud-Est européennes en Roumanie, anul 1966 Europa de Sud Est (loc geografic); ROMÂNIA (stat); Balcani (Regiune); Studiu (concept); istorie (disciplină) CÂNDEA, Virgil (autor)
volum de carte 1974 Paleoliticul Superior și Epipaleoliticul din Moldova (studiu arheologic), anul 1974 epipaleolitic (Perioadă istorică); Paleoliticul superior (Perioadă istorică); Moldova (Regiune); Studiu (categorie); Arheologie (disciplină); Săpături arheologice (disciplină); cercetare arheologică (procedeu) BRUDIU, M. (autor)
volum de carte 2012 Polychronion - Profesorului Nicolae Șerban-Tanașoca la 70 de ani, anul 2012 Nicolae Şerban Tanaşoca (Scriitor); Bibliografie (concept); publicaţie (concept); Studiu (concept); articole (disciplină) BRAD-CHISACOF, Lia (coordonator), VĂTĂȘESCU, Cătălina (coordonator)
volum de carte 2001 Studii și articole de istorie și istoria artei, anul 2001 Evul Mediu (Perioadă istorică); epoca modernă (Perioadă istorică); articol (concept); Studiu (concept); Muzeul Naţional Cotroceni (Muzeu); Istoria artei (ramură a istoriei); Istorie contemporană (ramură a istoriei) FOTESCU, Diana (coordonator), CONSTANTIN, Marian (coordonator)
articol de periodic 2002 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, I DĂNCUȘ, Mihai (autor) Note de toponimie folclorică III. Etnografie română
articol de periodic 2002 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, I DĂNCUȘ, Mihai (autor) Cultul lunii. Studiu etnoarheologic III. Etnografie 349-354 română
articol de periodic 2016 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, XII, nr. II BOUROȘ, George (autor) Istoricul și stadiul actual al cunoașterii vidrei Euroasiatice (Lutra lutra) în România BOTANICĂ - ZOOLOGIE - ECOLOGIE 200-214 română
articol de periodic 1977 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, I, Acta Mvsei Porolissensis etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare MARINESCU, Lucia (autor) Considerații privind arta funerară din Dacia Porolissensis Istorie Veche şi Arheologie 129-134 română; rezumat germană
articol de periodic 2006 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, I DANCS, Francisca (autor) , DANCS, Istvan (autor) , SĂPLĂCAN, Angela (autor) Studiul privind evaluarea potențialului turistic și de agrement al zonei Tîrgu Lăpuș 204-205 română
articol de periodic 2013 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, VIII MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Studiu asupra fibulelor descoperite în necropola de secol IV p. Chr. Din punctul "Izlaz", sat Polocin, comuna Pogonești (județul Vaslui) 73-87 română
articol de periodic 1995 Analele Bucovinei: AB, II, nr. 2 GRĂMADĂ, NICOLAI (autor) Studii de toponimie minoră (III) 383 română
articol de periodic 1996 Analele Bucovinei: AB, III, nr. 1 GRAMADĂ, NICOLAI (autor) Studii de toponimie minoră (IV) 131 română
articol de periodic 1997 Analele Bucovinei: AB, IV, nr. 1 BURAC, Constantin (autor) Eudoxiu Hurmuzachi, autor al studiului "Transilvania în anul 1848" 181 română
articol de periodic 2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, Analele Muzeului Județean Argeș - Pitești, seria Istorie BOȚOGHINĂ, Iulian (autor) Un studiu din 1933 referitore la întreprinderile industriale pe teritoriul Diviziei 3 Infanterie Pitești Istorie Modernă, Istorie Contemporană 355-362 română
articol de periodic 1979 Banatica, 5 STANCA, Doru (autor) Studii de limbă, literatură și folclor, IV Reșița, 1978. 512 p. VI. Recenzii 567-568 română
articol de periodic 1979 Banatica, 5 BUZAN, Ion (autor) Studii și Comunicări de etnografie-istorie, II Caransebeș, 1978, 526 p. (Ion Buzău) VI. Recenzii 569-571 română
articol de periodic 1981 Banatica, 6 GUMĂ, Marian (autor) Die Hallstattkultur VI. Recenzii 489-495 română
articol de periodic 1981 Banatica, 6 MOISE, Emil (autor) Caraș-Severin, monografie VI. Recenzii 503-504 română
articol de periodic 1990 Banatica, 10 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Studii și cercetări de numismatica. Vol. IX V. Recenzii 577-580 română
articol de periodic 2012 Banatica, 22 BULBOACĂ, Sorin (autor) Itinerarii istoriografice. Studii în onoarea istoricului Costin Feneșan - Țeicu D., Graf R. 408-411 română
articol de periodic 2008 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, XIX, nr. 1-2, Serie Nouă Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice CRĂCIUN, Cristina (autor) Studiu preliminar privind topografia sitului Carsium (sec. 1 - 6 d.Chr). 53-81 română
articol de periodic 1966 Cibinium MĂRGINEAN, Olga (autor) Bibliografia generală privind meșteșugurile și instalațiile tehnice populare în publicațiile noi românești 145-147 română, germană
articol de periodic 2011 Cibinium DELEANU, Valerie (autor) Două studii privind păstoritul în România 343-344 română
articol de periodic 1976 Crisia, VI BORCEA, Liviu (autor) Studii și materiale de istorie medie IV. Recenzii 291-292 română
articol de periodic 1978 Crisia, VIII IUHAS, D. (autor) Satul Sîntandrei (Contribuții monografice) III. Articole şi note 493-519 română
articol de periodic 1984 Crisia, XIV TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la studiul agriculturii tradiționale românești IV. Etnografie 359-381 română
articol de periodic 1985 Crisia, XV GORUN, Gheorghe (autor) Răscoala lui Horea. Studii și interpretări istorice - Edroiu N., Teodor P. IX. Recenzii 637-638 română
articol de periodic 1995 Crisia, XXV BULZAN, Sorin (autor) Akten der 10. internationalen tagung uber antike bronzen IV. Recenzii 405-406 română
articol de periodic 1998 Crisia, XXVIII MUREȘAN, Olimpia (autor) Sesiunea internațională de restaurare conservare V. Recenzii 218-220 română
articol de periodic 2004 Crisia, XXXIV MOISA, Gabriel (autor) Preocupări de istorie a Transilvaniei în istoriografia occidentală 1965-1989 I. Studii şi articole 339-368 română
articol de periodic 2005 Crisia, XXXV GHERGARI, Lucreția (autor) , IONESCU, Corina (autor) , LAZĂR, Cornelia (autor) Studii mineralogice preliminare asupra ceramicii neolitice din Peștera Ungurului (Șuncuiuș, județul Bihor) I. Studii şi articole 7-20 română
articol de periodic 2006 Crisia, XXXVI MOISA, Gabriel (autor) Poarta leilor. Istoriografia tînără din transilvania (1990-2005) II. Recenzii 232-234 română
articol de periodic 2014 Crisia, XLIV ANANIE, Doina-Gabriela (autor) Index Crisia XXXI-XLIII, 2001-2013 131-158 română
articol de periodic 2016 Crisia, XLVI CHIRIAC, Cosmin (autor) Liviu Bucur, Studiu geografic al Zonei Metropolitane Oradea prin GIS, Oradea, Editura Muzeul Țării Crișurilor, 2012, 110 p. 213-213 română
articol de periodic 2008 Cronica Muzicală online, 1 iulie - 31 decembrie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative CRISTESCU, Constanța (autor) Dileme ale creației corale de filieră bizantină din Transilvania și Banat română
articol de periodic 2008 Cronica Muzicală online, 1 iulie - 31 decembrie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative CRISTESCU, Constanța (autor) Etnomuzicologia în actualitate română
articol de periodic 1973 Muzica, Anul XXIII, Nr.7 (248) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică COSMA, Viorel (autor) Contribuții inedite la studiul moștenirii muzicale a lui Dimitrie Cantemir (I) Anul Cantemir 10-23 română
articol de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.8 (261) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică Dr., TOMESCU, Vasile (autor) Istoria patriei, izvor de inspirație în muzica noastră contemporană 3-8 română
articol de periodic 1983 Muzica, Anul XXXIII, Nr.4 (367) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică OLAH, Tiberiu (autor) Une nouvel!e methode d'organisation du materiau sonore (La „polyheterophonie” de Georges Enesco) Nouvelles musicales de Roumanie 35-47 franceză
articol de periodic 1999 Muzica, Serie nouă, Anul X, Nr.3(39) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică COMIȘEL, Emilia (autor) Cristina Rădulescu-Pașcu. Ornamentica melodiei vocale în folclorul românesc RECENZII 155-157 română
articol de periodic 2000 Muzica, Serie nouă, Anul XI, Nr.4(44) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică GLODEANU-PARA, Cristina (autor) Sunet – obiect sonar – eveniment sonar: cercetare terminologică Studii 30-38 română
articol de periodic 2000 Muzica, Serie nouă, Anul XI, Nr.4(44) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică GARAZ, Oleg (autor) Despre trans-temporalitatea fenomenului muzical. Suprimarea reprezentărilor temporalului Studii 39-51 română
articol de periodic 2001 Muzica, Serie nouă, Anul XII, Nr.2(46) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică DĂNCEANU, Liviu (autor) Avatarurile monofoniei Studii 4-21 română
articol de periodic 2001 Muzica, Serie nouă, Anul XII, Nr.2(46) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică LUPU, Olguța (autor) Repere ritmico-temporale în muzica lui Messiaen Studii 28-45 română
articol de periodic 2001 Muzica, Serie nouă, Anul XII, Nr.2(46) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică GARAZ, Oleg (autor) De la muzica în spațiu la spațialitatea muzicală Studii 45-59 română
articol de periodic 2006 Muzica, Serie nouă, Anul XVII, Nr.1(65) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică GARAZ, Oleg (autor) Imagini și structuri ale „referentului nostalgic” în cultura muzicală europeană (Accepțiunile și atributele fenomenului de „referent nostalgic”) Studii 77-89 română
articol de periodic 2009 Muzica, Serie nouă, Anul XX, Nr.2(78) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică GARAZ, Oleg (autor) Rolul determinărilor psihologice în procesul de configurare și receptare a formei muzicale Studii 64-84 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 2020 Muzica, Serie nouă, Anul XXXI, Nr.3 Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică GARAZ, Oleg (autor) Formele muzicii: exerciții de combinatorică arhetipală (III) Studii 12-54 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 2020 Muzica, Serie nouă, Anul XXXI, Nr.6 Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică GEORGESCU, Corneliu Dan (autor) Studiul arhetipurilor muzicale (VI). Animus – Anima – Androgynus – Puer – Duplex Nativitas Studii 16-43 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 2020 Muzica, Serie nouă, Anul XXXI, Nr.7 Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică COMAN, Lavinia (autor) Dinu Lipatti, un muzician român în contextul culturii universale Studii 66-92 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 2021 Muzica, Serie nouă, Anul XXXII, Nr.5 Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică RĂDUCANU, Florin (autor) Ravel și Gershwin, o relație cu influență reciprocă prin „criptocodul” teoriei muzicii de jazz Creaţii 35-53 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 1973 Revista Muzeelor: RM, 3 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală BODOR, Gheorghe (autor) , OSTAP, Melania (autor) , SEMENDAEV, VICTORIA (autor) Contribuții la studiul meșteșugurilor din Tansa, jud. Iași 241-244 română
articol de periodic 1991 Revista Muzeelor: RM, 4 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală POPA, MIHAIL (autor) Studiu asupra hărților din patrimoniul Muzeului Colecțiilor de Artă din punct de vedere al geodeziei și cartografiei matematice 56-62 română
articol de periodic 2017 Zargidava - Revistă de Istorie, XVI istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică MIHĂILESCU, Dan (autor) Cantacuzinii de la Șerbești. Studii documentare 220-226 română