Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 publicație
  • 2 volume
  • 11 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte Poezia română clasică: de la Dosoftei la Octavian Goga
Număr de volume:3
Colecția: Biblioteca pentru toți
Junimea; Miron Costin; Octavian Goga; Secolul al XIX-lea; Secolul al XX-lea; Literatură; Dosoftei; poezie românească PIRU, Al. (autor, editor), PIRU, Al. (autor, editor), PIRU, Al. (autor, editor), ȘERB, Ioan (autor, editor), ȘERB, Ioan (autor, editor), ȘERB, Ioan (autor, editor)
volum de carte 1996 Începuturile poeziei românești, anul 1996, Antologie, dicționar biografic, glosar și bibliografie Antim Ivireanu; Dimitrie Cantemir; epitaf; Miron Costin; Nicolae Milescu; Nicolae Olahus; Hagi Stachie din Vâlcea; proză metrificată; versuri curioase; Dimitrie Eustatievici Braşoveanul; proză dramatică; povestire în versuri; cronică în versuri; Daniil Andrean Panonianul; Nicola Gramaticul; Şerban Greceanu; Mihail Ştefanovici; Valentin Frank von Frankestein; Ghenadie Cozianul; Gheorghe Maiota; versuri ocazionale; Johannes Sommer; Stihuri; lamentaţie; versuri inaugurale; carte de cântece; poezie medievală; lirica filosofică; lirică medievală; lirică religioasă; Monahul Filoftei; poezie religioasă; literatura română veche; poezie românească; acrostih; Eustratie Logofatul; literatură medievală; odă; Damaschin; Radu Greceanu; versuri; Mitrofan al Buzăului; psalm; istoria literaturii; epigramă; Dosoftei; Literatura română; elegie; Nicolae Costin; Petru Cercel; Petru Movilă; poezie; Udrişte Năsturel; Varlaam; Diaconul Coresi GABOR, Gabriela (editor), TIȚA, Claudia (editor), MAZILU, Dan Horia (postfață)
volum de carte 1970 Poezia română clasică: de la Dosoftei la Octavian Goga, anul 1970 Ion Budai-Deleanu; Junimea; Octavian Goga; Evul Mediu; Secolul al XVII-lea; Secolul al XX-lea; Dosoftei; Literatură română; Ţiganiada; poezie clasică PIRU, Al. (autor, editor), ȘERB, Ioan (autor, editor)
articol de periodic 2010 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXI-1 CLIT, Costin (autor) Schiturile Porcăreț și Mălinești din județul Vaslui Studii şi cercetări istorice 135-171 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1944 Balcania, VII, nr. 2 etnografie (disciplină); filologie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Istorie modernă (disciplină); Istorie antică (disciplină); lingvistică (disciplină); Istorie medievală (disciplină); Institutul de Studii şi Cercetări Balcanice (instituţie academică); Balcania (periodic român) CIOCAN, R. (autor) La genèse du Psautier de Dosithée Art et culture 428-446 franceză
articol de periodic 1994 Dacia literară, 1, nr. 12, serie nouă (Anul V) liberalism; Mihail Kogălniceanu; 1990; Literatură română; 1840; Revista „Dacia Literară” Dacia Literară (fondată în 1840 de Mihail Kogălniceanu) 1-66 română
articol de periodic 2008 Danubius, XXVI PETROAIA, Lucian (autor) 350 de ani de la tipărirea liturghierului Sfîntului mitropolit Dosifrei la Iași , 1679 211-226 română
articol de periodic 1963 Glasul Bisericii, nr. 9-10, septembrie - octombrie Biserica Ortodoxă; arhiepiscopie; teologie ortodoxă; Mitropolia Munteniei şi Dobrogei; Glasul Bisericii Glasul Bisericii. Revista Oficială a Sfintei Mitropolii a Ungro-Vlahiei 831-976 română
articol de periodic 1970 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, II, Acta Musei Petrodavensis Muzeul Arheologic Piatra Neamţ (Instituţie culturală); etnografie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeografie (disciplină); Istorie modernă (disciplină); Istorie antică (disciplină); Istorie medievală (disciplină) NEAMȚU, Eugenia (autor) Precizări arheologice și istorice cu privire la data construirii "Casei Dosoftei" Note şi discuţii 511-521 română, franceză
articol de periodic 1974-1976 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, VI-VIII, Acta Musei Petrodavensis Muzeul Arheologic Piatra Neamţ (Instituţie culturală); etnografie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeografie (disciplină); Istorie modernă (disciplină); Istorie antică (disciplină); Istorie medievală (disciplină) NICOLAE-NADLER, Emil (autor) Dosoftei, ctitor de carte frumoasă. Iconografie și ornamente în "Viața și petrecerea sființilor" Note şi discuţii 295-300 română, franceză
articol de periodic 2020 Muzeul Național, nr. XXII, Muzeul Național Dr., LAZĂR, Ginel (autor) O privire retrospectivă asupra „Psăltirii svântului proroc David… pre versuri tocmită”. Sinteze muzeologice și tendințe bibliofile / A retrospective view on the Psalter of the holy prophet David… composed in verse. Museological and bibliophilic syntheses 5-20 română
articol de periodic 1974 Revista de Istorie: RI, I, nr. 10 Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 1415-1582 română; franceză
articol de periodic 1997 Sud-Estul și Contextul European: SECE, VII, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Cultură și solidarități în „Europa Ortodoxă” DUȚU, Alexandru (autor) Y-a-t-il une Europe Orthodoxe? „Europa Ortodoxă” 11-88 franceză
articol de periodic 2006 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 19 AGNES, Erich (autor) Antim Ivireanu - o figură luminoasă a spiritualității medievale românești Istoria Culturii 266 română