Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 4, octombrie-decembrie, 1984


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Realizări de seamă ale arheologiei românești în ultimii ani 285-287 română
articol de periodic CÂRCIUMARU, Marin (autor) Paleomediul și geocronologia tardenoazianului de la Ebriceni (jud. Iași) Studii 288-300 română
articol de periodic CHIRIAC, Costel (autor) Notitia Dignitatum și unele probleme privind flota militară pe limesul scitic Studii 301-310 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul resturilor mamiferelor domestice descoperite în așezări din secolele VIII-XII situate în sud-estul României Studii 311-319 română
articol de periodic ANTAL, Lukács (autor) Observații privind răspândirea căldărilor de lut pe teritoriul României Studii 320-330 română
articol de periodic CIOCEA, Elvira (autor) , CHICIDEANU, Ion (autor) Observații asupra necropolei hallstattiene de la Stoicani Discuţii 331-344 română
articol de periodic POPA, Radu (autor) Câteva observații pe marginea recentelor cercetări arheologice din centrul municipiului Iași Discuţii 345-352 română
articol de periodic WERNER, Wolfgang M (autor) O psalie dacică în Bavaria Materiale şi cercetări arheologice 353-360 română
articol de periodic MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Capsule de sigilii romane din Dacia și Moesia Inferioară Materiale şi cercetări arheologice 361-365 română
articol de periodic BOUNEGRU, Octavian (autor) Opaițe romane cu reprezentări de nave Materiale şi cercetări arheologice 366-372 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Dorin Popescu la 80 de ani Cronica 373-374 română
articol de periodic PETOLESCU, Constantin C (autor) Cronica epigrafică a României (III,1983) Cronica 375-382 română
articol de periodic NÉMETI, IOAN (autor) Tiberiu Bader, Die Fibeln in Rumäniein, PBF, XIV, 6, München, 1983 RECENZII 383-384 română