Litua - Studii și Cercetări, XIX, 2017, In honorem profesor universitar doctor Petre Gherghe la 70 de ani


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-8 română
articol de periodic HORTOPAN, Dumitru (autor) Petre C. Gherghe: la ceas aniversar I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 11-47 română
articol de periodic BĂRBULESCU, Mihai (autor) Profesorul Petre Gherghe la 70 de ani I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 48-49 română
articol de periodic OSIAC, Vladimir (autor) Profesorul Petre Gherghe - un model de eleganță profesională și disciplină universitară I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 51-52 română
articol de periodic PETOLESCU, Constantin (autor) Profesorul Petre Gherghe la 70 de ani I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 53-55 română
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) Profesorul Petre Gherghe la 70 de ani I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 56-58 română
articol de periodic OTOVESCU, Dumitru (autor) În descifrarea tainelor pământului I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 59-60 română
articol de periodic CIOBOTEA, Dinică (autor) Rostiri colegiale și prietenești despre istoricul Petre Gherghe I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 61-62 română
articol de periodic AMON, Lucian (autor) Profesorul Petre Gherghe - coleg și prieten I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 63-64 română
articol de periodic DINULESCU, Constanțiu (autor) Profesorul universitar doctor Petre Gherghe - profesionalism, decență, respect I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 65-66 română
articol de periodic AVRAM, Cezar (autor) Gânduri despre arheologul, profesorul și cercetătorul Petre Gherghe I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 67 română
articol de periodic OȘCA, Alexandru (autor) Respect și prietenie pentru un coleg care merită toată stima și prețuirea mea I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 68-69 română
articol de periodic NEDELCEA, Tudor (autor) Puiu Gherghe sau vocația prieteniei I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 70 română
articol de periodic BĂRBIERU, Mihaela (autor) Domnului prof. Univ. Dr. Petre Gherghe, cu aleasă considerație! I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 71-72 română
articol de periodic CALOTOIU, Gheorghe (autor) Profesorul universitar dr Petre Gherghe la 70 de ani I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 73-75 română
articol de periodic RĂDULESCU, Toma (autor) Petre Gherghe muzeograf și directorul Muzeului Olteniei I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 76-81 română
articol de periodic ZIRRA, Vlad Vintilă (autor) Profesorul Petre Gherghe la 70 de ani I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 82-83 română
articol de periodic PETCULESCU, Liviu (autor) Puiu Gherghe - vechi coleg și prieten de nădejde I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 84-85 română
articol de periodic TROHANI, George (autor) Amintiri cu colegul și prietenul Petre (Puiu) Gherghe I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 86-87 română
articol de periodic LUCA, Sabin Adrian (autor) Câteva cuvinte la aniversare: în onoarea domnului profesor universitar doctor Petre Gherghe I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 88-90 română
articol de periodic NEGRU, Mircea (autor) Omagiu profesorului universitar Petre Gherghe la 70 de ani I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 91-96 română
articol de periodic CÂRCIUMARU, Marin (autor) Profesorul Petre Gherghe la 70 de ani I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 97 română
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Un mehedințean de talie națională: Petre Gherghe la împlinirea vârstei de 70 de ani I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 98-101 română
articol de periodic LAZĂR, Simona (autor) Gânduri la ceas aniversar I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 102-103 română
articol de periodic COJOC, Mirela (autor) Recunoștință I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 104-105 română
articol de periodic BĂLTEANU, Dan (autor) Petre Gherghe la 70 de ani: virtutea simțului măsurii I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 106-113 română
articol de periodic RĂDUȚ, Bogdan Emanuel (autor) Amintiri dezvăluite cu prof univ dr Petre Gherghe I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 114-116 română
articol de periodic DUMITRESCU, Carmen (autor) Profesorului Petre Gherghe la ceas aniversar I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 117 română
articol de periodic ION, Elena (autor) Profesorul Petre Gherghe - un om de sărbătoare I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 118-119 română
articol de periodic Laudatio I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 120 română
articol de periodic SIMONA, Lazăr (autor) Considerații cu privire la viziunea asupra spațiului de locuit în societățile arhaice și preistorice II. Arheologie 123-128 română
articol de periodic ION, Tuțulescu (autor) Rit și ritual funerar în perioada eneoliticului fi nal în zona de nord-vest a Olteniei. Studiu de caz: Ostrovul Corbului II. Arheologie 129-139 română
articol de periodic NICOLAE CĂTĂLIN, Pătroi (autor) Noi informații despre așezările și descoperirile culturii Coțofeni din Oltenia II. Arheologie 140-151 română
articol de periodic SCHUSTER, Cristian (autor) , ION, Tuțulescu (autor) Einiges zu den Gruben der frühbronzezeitlichen Glina-Kultur II. Arheologie 152-160 germană
articol de periodic GABRIEL, Crăciunescu (autor) Așezările culturii Žuto Brdo – Gârla Mare II. Arheologie 161-170 română
articol de periodic PETRE, Gherghe (autor) , VASILE, Cioană (autor) Mărturii arheologice din prima vârstă a fierului recuperate din arealul geografic al localității Maglavit, jud. Dolj II. Arheologie 171-183 română
articol de periodic CAROL, Terteci (autor) Notă cu privire la vasele ceramice ale fenomenului Basarabi din Oltenia II. Arheologie 184-196 română
articol de periodic MARINOIU, Vasile (autor) Un tezaur de denari romani, republicani și imperiali descoperit la Telești, Județul Gorj II. Arheologie 197-288 română
articol de periodic TOMA, Rădulescu (autor) Monede romane de bronz din Imperiul Roman Târziu din colecția Alexandru și Aristia Aman descoperite la Sucidava-Celei (jud. Olt) și împrejurimi II. Arheologie 289-324 română
articol de periodic DINICĂ, Ciobotea (autor) Dinamică socială în satele moșnenești ale comunei Peștișani-Gorj III. Istorie 327-330 română
articol de periodic ILEANA, Cioarec (autor) Implicarea boierilor Pârșcoveni în viața politică a Țării Românești secolele XVII-XVIII) III. Istorie 331-337 română
articol de periodic CLAUDIU, Stancu (autor) Bisericile de lemn din comuna Stoina III. Istorie 339-345 română
articol de periodic UNGUREANU, Adelin (autor) Referințe generice asupra Bisericilor de la Cernădia, Novaci și Pociovaliștea III. Istorie 346-354 română
articol de periodic CRISTIAN, Grecoiu (autor) Banca Populară ,,Românul’’ III. Istorie 355-363 română
articol de periodic PĂTRAȘCU, Dumitru-Valentin (autor) , PĂTRAȘCU, Daniela-Liliana (autor) Evoluția demografică a satelor actualei comune Dănciulești (1912-2011) III. Istorie 364-373 română
articol de periodic GABRIEL, Sarcină (autor) Contribuții la istoria județului Gorj. Statistici referitoare la mobilizații și lumea IOVR din primul război mondial (1916-1918) (I) III. Istorie 367-395 română
articol de periodic DAN, Pupăză (autor) , ION, Popescu-Brădiceni (autor) , NICOLAE, Bolocan (autor) , GRIGORE, Pupăză (autor) Cei zece martiri de la Drobeta-Turnu Severin III. Istorie 396-405 română
articol de periodic OTILIA, Gherghe (autor) , CAMELIA, Slabu (autor) Consemnări despre acțiunile Armatei Române în Basarabia în jurnalul inedit al căpitanului Constantin Sănătescu (1918) III. Istorie 407-422 română
articol de periodic DANIELA, Jana Raț (autor) Mărturii ale trecutului: două scrisori de pe frontul din Caucaz din cel de-al doilea război mondial III. Istorie 423-427 română
articol de periodic ION, Popescu-Brădiceni (autor) , DAN, Pupăză (autor) Un dialog epistolar incendiar între Grigore Brâncuși și Grigore Pupăză III. Istorie 428-434 română
articol de periodic ALBU, Mihaela (autor) Homo viator. Din itinerariile exilului românesc IV. Etnografie şi folclor 437-443 română
articol de periodic CAMELIA, Călin (autor) Aspecte privind schimbarea socială în satul românesc, în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, refl ectate în documente de arhivă IV. Etnografie şi folclor 444-451 română
articol de periodic CRISTINA, Boțoghină (autor) Petrecerea timpului liber la conacul de la Golești IV. Etnografie şi folclor 452-466 română
articol de periodic FLORIN, Gerard Călin (autor) Arhitectură populară păstrată in situ, pe Văile Argeșelului, Vâlsanului și Doamnei, specifică secolului al XIX-lea IV. Etnografie şi folclor 467-479 română
articol de periodic ANIȘOARA, Bălan (autor) Țesăturile oltenești de interior IV. Etnografie şi folclor 480-484 română
articol de periodic ALEXANDRU, Zamfir (autor) Mijloace de transport tradiționale din colecția Muzeului Satului Vâlcean IV. Etnografie şi folclor 485-492 română
articol de periodic CEAUȘESCU, Anca (autor) Obiceiuri și tradiții legate de Sărbătoarea Bobotezei în sudul Olteniei IV. Etnografie şi folclor 492-496 română
articol de periodic IOANA GABRIELA, Duicu (autor) Podoabele în tablouri votive din București IV. Etnografie şi folclor 497-509 română
articol de periodic JANETA, Ciocan (autor) De la Ignat la Ziua de Crăciun în satul tradițional din nordul Transilvaniei IV. Etnografie şi folclor 510-515 română
articol de periodic DUMITRU, Jieț Gălațan (autor) Contribuții la elucidarea termenului de barabă și momârlan IV. Etnografie şi folclor 516-522 română
articol de periodic CORNEL, Boteanu (autor) Vintilani, cătunul cu un singur locuitor, din comuna Isverna, județul Mehedinți IV. Etnografie şi folclor 523-536 română
articol de periodic ZENOVIE, Cârlugea (autor) „Marea Oltenie” în viziunea savantului gorjean Ion Popescu Voitești V. Geologie 539-542 română
articol de periodic DANIELA LIANA, Pătrașcu (autor) , DUMITRU-VALENTIN, Pătrașcu (autor) Charles Laugier (1875 - 1930) Medic primar al județului Gorj. VI. Personalităţi 545-554 română
articol de periodic ZENOVIE, Cârlugea (autor) Un maestru al picturii neobizantine: Iosif Keber VI. Personalităţi 555-561 română
articol de periodic ZENOVIE, Cârlugea (autor) Liviu Rebreanu și Tudor Arghezi despre Jean Bărbulescu și Târgu-Jiul de altădată VI. Personalităţi 562-572 română
articol de periodic SORIN LORY, Buliga (autor) Colecția de trovanți, masa-rebut și mesele din pietre de moară brâncușiene din Târgu-Jiu VII. Artă 575-608 română
articol de periodic IRINEL, Căruneci (autor) „Câteva considerații asupra relației muzeu etnografic public” VIII. Pedagogie Muzeală 611-613 română
articol de periodic DANIELA LIANA, Pătrașcu (autor) , DUMITRU-VALENTIN, Pătrașcu (autor) Comemorarea a 100 de ani de la sacrificiul suprem al generalului Ioan Dragalina VIII. Pedagogie Muzeală 614-632 română
articol de periodic GHEORGHE, Calotoiu (autor) Recenzie IX. Recenzii 635-640 română