Crisia, XXXII-XXXIII, 2002-2003


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-7 română
articol de periodic GHEMIȘ, Călin (autor) Un mormînt aparținînd epocii bronzului descoperit la Diosig (jud. Bihor) I. Studii şi articole 9-16 română
articol de periodic FAZECAȘ, Gruia (autor) Migrație și invazie în epoca bronzului din Crișana I. Studii şi articole 17-31 română
articol de periodic BULZAN, Sorin (autor) Un depozit ceramic descoperit în așezarea de epocă romană de la Oradea ”Sere” I. Studii şi articole 33-70 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Vînători de bouri din Crișana în secolul al XIII-lea I. Studii şi articole 71-79 română
articol de periodic CRIȘAN, Ioan (autor) , SĂȘIANU, Alexandru (autor) Tîrgul medieval Cefa în lumina unor descoperiri monetare I. Studii şi articole 81-90 română
articol de periodic CIURE, Florina (autor) Transilvania în lumina unor scrieri și manuscrise din biblioteca muzeului Correr din Veneția (sec. XVI-XVII) I. Studii şi articole 91-104 română
articol de periodic CIORBA, Ioan (autor) Efecte demografice ale marii foamete dintre anii 1813-1817 în regiunea Bihorului I. Studii şi articole 105-117 română
articol de periodic APATI, Cristian (autor) Consistoriul ortodox din Oradea oficiu administrativ și agent al modernizării (sfîrșitul sec. al XVIII.lea - prima jumătate a sec. al XIX-lea) I. Studii şi articole 119-127 română
articol de periodic APAN, Adrian (autor) Alexandru Sterca Șuluțiu. Confesiune, națiune, politică și istorie (1850-1867) (I) I. Studii şi articole 129-150 română
articol de periodic CORNEA, Lucia (autor) Vechi ateliere fotografice din Bihor I. Studii şi articole 151-176 română
articol de periodic MILIAN, Radu (autor) Învățămîntul confesional în Transilvania dualistă I. Studii şi articole 177-199 română
articol de periodic DRONCA, Lucian (autor) Înfințarea și activitatea uniunii băncilor românești din Transilvania, "Solidaritatea" (1907-1918) I. Studii şi articole 201-219 română
articol de periodic MOISA, Gabriel (autor) Poziția socialiștilor români din Ungaria, Transilvania și Banat față de revoluția maghiară din 1919 I. Studii şi articole 221-226 română
articol de periodic CUC IOAN, Sorin (autor) Reînfințarea episcopiei ortodoxe la Oradea I. Studii şi articole 227-230 română
articol de periodic ROMÎNAȘU, Radu (autor) Activitatea editorială a reuniunii culturale "Cele Trei Crișuri" în perioada interbelică I. Studii şi articole 231-246 română
articol de periodic CĂLUȘER, Iudita (autor) , ILEA, Ana (autor) Biblioteca publică din Oradea în perioada 1920-1930. Începuturile bibliotecii românești I. Studii şi articole 247-271 română
articol de periodic MAGHEAR, Corina (autor) O conferință protopopească greco-catolică despre pericolul iminent al comunismului I. Studii şi articole 273-285 română
articol de periodic ȚĂRĂU, Augustin (autor) Reformă agrară din anul 1945 - preambulul procesului de colectivizare a agriculturii românești. Repere ale aplicării Reformei agrare în județele Nord-Vestul României I. Studii şi articole 287-314 română
articol de periodic MIHU, Nicolae (autor) Criza "Transilvaniei de Nord" august 1944-martie 1945. Vecinii și strategiile propuse pentru dezmembrarea teritorială a României I. Studii şi articole 315-347 română
articol de periodic TIȘE, Claudia (autor) "Actio Catolica" mijloc de rezistență a bisericii catolice împotriva regimului comunist din România I. Studii şi articole 349-354 română
articol de periodic MUREȘAN, Olimpia (autor) Cîteva considerații privind coroziunea și conservarea metalului etnografic (I) II. Conservare - Restaurare 355-358 română
articol de periodic HOCHHAUSER, Ronald (autor) Cronica primei sesiuni internaționale de arheologie industrială din România II. Conservare - Restaurare 359-365 română
articol de periodic APAN, Adrian (autor) Afirmarea națiunii: mișcarea națională românească din Transilvania, 1860-1914 - Hitchins Keith III. Recenzii 367-368 română
articol de periodic MOISA, Gabriel (autor) Cei cinci care au speriat Estul. Atacul asupra legației PPR de la Berna (februarie 1955) III. Recenzii 369-369 română