Ziridava, XXIV, 2005


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) Armatele regilor Daciei (secolele V-I î.d.Hr)
articol de periodic CORDOȘ, Ramona (autor) Reîntregirea a două platouri romane
articol de periodic MUNTEANU, Claudiu (autor) Un plumb comercial descoperit la Capidava
articol de periodic ALBU, Lavinia (autor) , PĂDUREANU, Eugen (autor) Toponimie și realități istorico-arheologice în județul Arad
articol de periodic MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații asupra unor aspecte ale debutului legăturilor politice și regilioase ale formațiunii politice intracarpatice conduse de ducele Gylas cu imperiul bizantin la mijlocul secolului al X-lea
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) , DEMȘA, Dan (autor) Cercetările arheologice de la Conop "Cotărci" din 1972. Probleme legate de la stela funerară din cimitirul de secol XII-XVII
articol de periodic LASCU, Horia (autor) Estimarea populației scaunului Sibiu între secolele XIV-XVII
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) "Avisi" un izvor al istoriei locale
articol de periodic ITTU, Constantin (autor) Un om al luminilor și stema sa: Baronul Samuel von Brukenthal (1721-1803)
articol de periodic COZMA, Aurelia (autor) Samuel von Brukenthal - Homo Europaeus (1721-1803) - oeoiecte îb dumeniul agriculturii
articol de periodic ITTU, Gudrun (autor) Muzeul Brukenthal în timpul ocipării Sibiului de către trupele revoluționare maghiare 11 martie - 24 iulie 1848
articol de periodic HANCU, Ana (autor) Consecințe ale revoluției de la 1848-1849 în protopopiatul greco-catolic Th. Mureș
articol de periodic DEMȘEA, Dan (autor) Proletariatul arădean din domeniile industriilor, comerțului, transportului și cel al intermedierilor /1847-1872). Aspectul statistic și etno-confesional
articol de periodic DEMȘEA, Dan (autor) Funcșionarii principali de pe teritoriul județului Arad între auromatism lingistic și centralism (1860-1884)
articol de periodic JOSAN, Nicolae (autor) O interesantă inițiativă politică din anul 1890. protagoniști: Alexabdru Mocioni și Ioan cavaler de Pușcariu
articol de periodic ROTARU-DUMITRESCU, Angela (autor) Pensionarea învățătorilor români în Banat la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX
articol de periodic PETRAȘ, Lucian (autor) Acuzații și acuzați în contextul crizei Partidului Național Român din anii 1810-1912
articol de periodic ARDELEAN, Radu (autor) , GIURA, Lucian (autor) Corespondența lui Roman Ciorogariu cu Ioan Lupaș
articol de periodic PĂDUREAN, Corneliu (autor) Piețe, tîrguri și oboare în Aradul interbelic
articol de periodic ȘERBAN, Virgil (autor) Documente referitoare la activitatea "Societății pentru ocrotirea orfanilor de război" în colecția de istorie a muzeului arădean
articol de periodic PETRESCU, Camil (autor) Instituții de credit în Timișoara interbelică
articol de periodic IVĂNUȘ, Dan (autor) , IVĂNUȘ, Rodica (autor) Învățămîntul secundar teoretic confesional din Sibiul interbelic
articol de periodic ARBONIE, Emil (autor) Traficul de frontieră local în județul Arad (1920-1949)
articol de periodic CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Județul Arad și municipiul Arad în preliminariile conferințelor de pace din anul 1920 și 1946
articol de periodic MUREȘAN, Olivian (autor) Aspeste ale activității despărțămîntului Șiria al al "Astrei" (1925-1939)
articol de periodic UJJ, Janos (autor) Fotodocumente despre bombardarea Aradului în anul 1944
articol de periodic NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind situația economică a Banatului în perioada 1934-1937
articol de periodic IVAȘCU, Bogdan (autor) PCR Arad în anul 1947: reorganizări interne și relația cu societatea
articol de periodic MUREȘAN, Augustin (autor) Sigiliul din 1672 al lui Grigorie I Ghica Voievod al Țării Românești. O reprivire sigiliografică
articol de periodic MUREȘAN, Augustin (autor) Tipare sigilare de breaslă timișorene din secolele XVII-XIX
articol de periodic IVĂNUȘ, Dan (autor) Un sigiliu inedit al breslei poelarilor din Sibiu
articol de periodic MUREȘAN, Augustin (autor) O variantă a stemei din 1834 a orașului Arad reprezentată pe casa fostei vămi
articol de periodic DOGARU (autor) Un tipar sigilar personal cu trei fațete
articol de periodic LĂZĂRESCU, Dan (autor) Petru Movilă: "Mărturisirea ortodoxă" O editiție mai puțin cunoscură
articol de periodic RUS, Valer (autor) Istoria românilor pînă la mijlocul secolului al XIX-lea în viziunea lui Oroszhegyi Josa
articol de periodic DEMȘEA, Dan (autor) Adunarea de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. (renemorările unui participant - Ilie Chebeleu)
articol de periodic LĂZĂRESCU, Dan (autor) Leontin Mureșianu
articol de periodic MAGHIȘ, Ruxandra (autor) Un caiet-document al familiei Monția
articol de periodic SALA, Gabriel (autor) Studiu asupra statutului femeii, mentalităților și obieiurilor din clanul țiganilor gabori
articol de periodic TARKOV, Serghei (autor) Arad tramway History
articol de periodic HÜGEL, Peter (autor) Mircea Barbu (1944-2004)
articol de periodic COLTA, Elena (autor) Eugen Gluck (1927-2004)
articol de periodic UJJ, Janos (autor) Geza Kovach (1925-2004)
articol de periodic Activitatea secției de arheologie-Istorie în perioada 2003-2005