București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI, 2012


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
THEODORESCU, Răzvan (autor) Un precursor ilustru Gheorghe Grigore Cantacuzino Personalităţi bucureştene .7-10 română
TZIPOIA, George (autor) Artiști marginalizați de regimul comunist. Artă, valoare și destin, manipulate în societatea totalitară. Istoria unei expoziții retrospective nedorite. Alexandru Țipoia 1914-1993 Personalităţi bucureştene .11-25 română
TEODORESCU, Virgiliu (autor) Ctitorul Matei Basarab realizator al unor reevaluări întru apărarea teritoriului Țării Românești prin adaptarea vechilor așezăminte monahale cărora le-a alăturat propriile sale realizări Personalităţi bucureştene 26-58 română
GRIGORIU, Paul (autor) Orizonturi culturale românești. Istoria națională în preocupările Academicianului Nicolae Densușianu (1846-1911) Personalităţi bucureştene 59-65 română
VERGATII, Cristina (autor), VERGATTI, Radu (autor) Comemorarea a 200 de ani de la ruperea Basarabiei din trupul Moldovei. Basarabia în inima și în mintea lui Apostol D. Culea Personalităţi bucureştene 66-79 română
PILIGRAD NAZEN, Ștefania (autor) Ceremonialul Proskynesis. Origine și evoluție din arta sumero-akkadiană pană la mozaicurile de la Ravenna Studii şi articole 83-88 română
CONSTANTIN, Gabriel (autor) Cedare sau război. Cum au fost percepute la București ultimatumurile sovietice din iunie 1940 Studii şi articole 89-102 română
ȘELARU, Gheorghe (autor) Gâlceavă pe mormântul lui Constantin Brâncoveanu Studii şi articole 103-108 română
IONIȚĂ, Ionel (autor) Fișe dintr-un ghid istoric al străzilor. Bulevardele Aviatorilor și Mareșal Prezan Patrimoniu 111-123 română
ENE, Camelia (autor) Imobile de pe strada George Georgescu / Calea Rahovei Patrimoniu 124-161 română
DOROJAN, Magdalena (autor) Durabila Biserică a Colței Patrimoniu 162-177 română
MUCENIC, Cezara (autor) Strada Mântuleasa Patrimoniu 178-201 română
ZAMANI, Lelia (autor) Calea Rahovei 3 și 5 de la Ganul Golescu la pasajul comercial Nirescher Patrimoniu 202-209 română
RAFAILĂ, Grina-Mihaela (autor) Documentele domniei lui Ioan Mavrocordat aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București Patrimoniu 210-233 română
TODIREANU ANCA, Beatrice (autor) Lansarea volumului "O jumătate de veac în slujba istoriei Bucureștilor". Omagiu profesorului Panait I. Panait Patrimoniu 234-240 română
TZIPOIA, George (autor) Alexandru Țipoia (1914-1993) la 15 ani de eternitate. O operă de constructor Patrimoniu 241-245 română
PELIGRAD NAZEN, Ștefania (autor) Filele de istorie ale Palatului Suțu Patrimoniu 246-247 română
SPIRESCU, Irina (autor) Reședința boierului Dinicu Glescu de pe Podul Mogoșoaiei Patrimoniu 248-262 română
GEORGESCU MIHAI, Petru (autor) Avîntul țării: Constanța și București. Monumente ale campaniei din 1913 Patrimoniu 263-269 română
CIOTORAN, Gabriel (autor) Studiu istoric Patrimoniu 270-277 română
IVAN-GHILIA, Liana (autor) Marginalia pe o statuetă de Carl Milles (Considerații despre Artă și Timp) Patrimoniu 278-283 română
Cuprins 284-285 română