Peuce, 14, 2016, Studii și cercetări de istorie și arheologie. Volum dedicat lui Victor-Henrich Baumann la a 75-a aniversare, serie nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic STAN, Diana Andreea (autor) Valeriu Sârbu, Cătălin Borangic, Pumnalul sica în nordul Dunării: (~200 a. Chr. – 106 p. Chr.) – semiotica marțială a puterii = Le poignard sica au nord Danube: (~200 av. J.-C. – 106 ap. J.-C.) – sémiotique martiale du pouvoir, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2016, 247 p., 37 fig. (ISBN: 978-606-654-188-6) 408 408-410
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Cuprins 5-8 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Victor Henrich Baumann la 75 de ani 9-15 română
articol de periodic MIHAIL, Florian (autor) , MICU, Cristian (autor) Polished lithics at Trestenic tell settlement (Nalbant, Tulcea County) 17-42 engleză
articol de periodic LUNGU, Vasilica (autor) Timbres amphoriques de l’habitat d’Orgame–Argamum (I) 43-78 franceză
articol de periodic SPÂNU, Daniel (autor) Cavalerul cu pasăre de pradă de la Surcea: avatarul unui mit celtic în Dacia epocii târzii la Tène 79-106 română
articol de periodic STREINU, C. Marius (autor) Language of the arena in the Pontic area 107-117 engleză
articol de periodic MOCANU, Marian (autor) Importuri de terra sigillata italică în spațiul vest-pontic 119-128 română
articol de periodic RADU, Laurențiu (autor) Un opaiț cu marca Hermes Cyzicianul descoperit la Callatis. Note despre legăturile dintre spațiul dobrogean și orașul Cyzicus 129-144 română
articol de periodic TOPOLEANU, Florin (autor) , CHRZANOVSKI, Laurent (autor) O descoperire arheologică unică la Noviodunum: arhetipuri, tipare și producerea opaițelor 145-158 română
articol de periodic ELEFTERESCU, Dan (autor) Tipologia ștampilelor de lămpi (Firmalampen) descoperite la Durostorum–Ostrov (Ferma 4) 159-185 română
articol de periodic STĂNICĂ, Aurel-Daniel (autor) Cartografierea cetăților medievale dispărute din Dobrogea. Studiu de caz: fortificațiile turcești 187-224 română
articol de periodic MIHAIL, Florian (autor) Urme de locuire gumelnițeană în aria localității Mahmudia, jud. Tulcea 225-231 română
articol de periodic AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) , TOPOLEANU, Florin (autor) , MIHAIL, Florian (autor) Așezarea din perioada timpurie a epocii fierului de la Niculițel–Cornet, jud. Tulcea. Cercetările arheologice din anul 1988 233-292 română
articol de periodic TALMAȚCHI, Gabriel Mircea (autor) , CLIANTE, Laurențiu (autor) New archaeological and monetary finds on the rural territorry of Tomis 293-342 engleză
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Cronica descoperirilor monetare din județul Tulcea (XII). Secolele IX–XIII 343-356 română
articol de periodic MANEA, Lăcrămioara (autor) Valori patrimoniale elsevieriene în fondurile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea 357-369 română
articol de periodic ANDREICA, Luminița (autor) , CONSTANTINESCU, Mihai (autor) , CULEA, Mihaela (autor) , RADU, Claudia (autor) , SOFICARU, Andrei (autor) Urme de violență în perioada medievală. Cimitirul Mânăstirii Sf. Sava din București 371-403 română
articol de periodic MIHAIL, Florian (autor) Cornelia-Magda Lazarovici, Gheorghe Lazarovici (colaboratori Corina Ionescu, Volker Hoeck, Senica Țurcanu, Luminița Bejenaru, Maria Știrbu și Ionela Ionescu), Ruginoasa – Dealul Drăghici. Monografie Arheologică, Muzeul Bucovinei. Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2012, 431 p. 405-407 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Abrevieri 411-415 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Publicațiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, Tulcea 417-420 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Condiții de prezentare a manuscriselor pentru revista Peuce 421-423 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Submission of manuscripts for PEUCE N.S. - History and Archaeological Studies and Research Journal 424-426 engleză