Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, III, nr. în TOM: 3, 1992, Serie Nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 2-4 română; franceză; engleză
articol de periodic STROE, Adriana (autor) , STROE, Aurelian (autor) Câmpulung – un oraș amenințat Monumente, ansambluri, situri istorice – Atitudini şi mentalităţi 5-7 română
articol de periodic POPA, Radu (autor) Muzeul Satului – Un caz viu sau doar dosar de arhivă Dosarele distrugerii 8-9 română
articol de periodic Din dosarul „Muzeul satului” Dosarele distrugerii 10-18 română
articol de periodic PĂNOIU, Andrei (autor) Monumente dispărute. Frescele de la Biserica fostului schit Goranu Dosarele distrugerii 19-20 română
articol de periodic CANTACUZINO, Gh. I. (autor) Cercetări arheologice la mănăstirea Govora Comunicări şi rapoarte de cercetare 21-34 română; franceză
articol de periodic GRECEANU, Eugenia (autor) Valori urbanistice și arhitecturale ale orașului Constanța văzute de arhitectul Dan Corneliu Comunicări şi rapoarte de cercetare 35-39 română
articol de periodic VECERDEA, Gheorghe (autor) Constanța – particularități arhitecturale în evoluția orașului modern. Note de temă pentru posibile studii cu caracter local sau zonal Comunicări şi rapoarte de cercetare 40-41 română
articol de periodic NISTOR, Sergiu (autor) Asupra unor sisteme de inventariere a patrimoniului cultural imobiliar Metodologii şi tehnici de lucru 42-45 română
articol de periodic PĂNOIU, Andrei (autor) Moșii, sate, tärguri și orașe: I. Rîmnicu-Vîlcea Izvoare 46-59 română
articol de periodic Legea monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice (proiect) Legi, regulamente, normative 60-77 română
articol de periodic GRECEANU, Eugenia (autor) Definițiile termenilor folosiți în Legea monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice Legi, regulamente, normative 69-73 română
articol de periodic Regulament de organizare a Comisiilor zonale a monumentelor ansamblurilor și siturilor istorice Legi, regulamente, normative 73-77 română
articol de periodic IONESCU, Grigore (autor) , DERER, Peter (autor) , GIURESCU, Dinu C. (autor) , LĂZĂRESCU, Anca (autor) Protocolul de colaborare încheiat între Comisia Națională și Direcția Muzeelor și Colecțiilor și Comisia Națională și Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice Legi, regulamente, normative 77 română
articol de periodic MUCENIC, Cezara (autor) Din ședințele CNMASI (aprilie – iunie) Cronica internă 78-79 română
articol de periodic ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Din activitatea Comisiei zonale Banat-Crișana Cronica internă 80-82 română
articol de periodic STROE, Adriana (autor) Vizită la DMASI Cronica internă 82 română
articol de periodic GHEORGHIU TUDOR, Octavian (autor) Crearea „Comisiei de istoria orașelor din România” și sesiunea de comunicări „Istoria orașelor în cercetările istoriografice românești” VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 83-84 română
articol de periodic MARCU, Daniela (autor) Cea de-a XXVI-a Sesiune națională de rapoarte privind rezultatele cercetărilor arheologice din anul 1991, Iași, 15–17 mai 1992 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 84-86 română
articol de periodic PISICĂ, Viorica (autor) Simpozionul „Aspecte specifice ale restaurării și consolidării monumentelor istorice și de arhitectură din județul Galați”, Galați, 21 mai 1992 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 86 română
articol de periodic MARCU, Dana (autor) Ephemeris Napocensis, nr. 1 /91 RECENZII 87-88 română