Muzeul Oltului, 2, 2012


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic GHERGHE, Petre (autor) Repertoriul arheologic al județului Olt. Epoca geto-dacă I. Arheologie 9-20 română
articol de periodic MIREA, Pavel (autor) , TORCICĂ, Ion (autor) Cercetări arheologice la Islaz (jud. Teleorman) I. Arheologie 21-42 română
articol de periodic AMON, Lucian (autor) Câteva piese militare romane de harnașament descoperite în Oltenia I. Arheologie 43-48 română
articol de periodic GROSU, Aurelia (autor) Ceramică de import descoperită la Acidava (Enoșești - Piatra Olt) I. Arheologie 49-64 română
articol de periodic COJOC, Mirela (autor) , GHERGHE, Petre (autor) Opaițe firmalampen de proveniență nord-italică descoperite în teritoriul Sucidavei I. Arheologie 65-78 română
articol de periodic GROSU, Aurelia (autor) , OȚA, Liana (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Morminte sarmatice pe teritoriul județului Olt I. Arheologie 79-92 română
articol de periodic PETOLESCU, Constantin (autor) P. Cassius Regalianus un urmaș al lui Decebal pe tronul cezarilor II. Istorie 93-100 română
articol de periodic TEODORESCU, Dorin (autor) Istoria tiparului în Țara Românească II. Istorie 101-108 română
articol de periodic CHEFANI-PĂTRAȘCU, Steluța (autor) Prosperitatea comunei Islaz văzută în documentele vremii (a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea) II. Istorie 109-114 română
articol de periodic GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu (autor) Slatina și mari momente ale istoriei naționale de la independență la Marea Răscoală din 1907 II. Istorie 115-148 română
articol de periodic FILITTI, Georgeta (autor) Ioan C. Filitti din neamul Slătinenilor III. Evocări 149-154 română
articol de periodic NEAGU, Doru (autor) Nicolae Titulescu la 1907 IV. Titulesciana 155-168 română
articol de periodic ANGHEL, C. (autor) Amintirile unui fost prefect din timpul răscoalelor (de la 1907) V. Documentar 169-198 română
articol de periodic MIHAI, Gheorghe (autor) Documente despre răscoala de la 1907 în fostul județ Olt V. Documentar 199-330 română
articol de periodic GHERGHE, Otilia (autor) Capitularea grupului "Cerna" Izbiceni, 23 noiembrie/ decembrie 1916 V. Documentar 331-336 română
articol de periodic ALIMĂȘTEANU, Alexandru (autor) Program pentru administrarea județului Olt (1927) V. Documentar 337-348 română
articol de periodic GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu (autor) Mărturii din activitatea Gărzii de Fier în județul Olt pînă în 1939 V. Documentar 349-356 română
articol de periodic GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu (autor) Viața politică dintre anii 1937-1939 în județul Olt în lumina izvoarelor de arhivă V. Documentar 357-378 română
articol de periodic BALAȘ, Claudia (autor) Valori creștine ale civilizației populare din județul Olt VI. Etnografie 379-398 română
articol de periodic ILIE, Rada (autor) Costumul femeiesc din zona Olt VI. Etnografie 399-404 română
articol de periodic COJOC, Mirela (autor) Govia, un obicei de primăvară din Câmpia Romanațiului VI. Etnografie 405-408 română
articol de periodic UDREA, Florentina (autor) Ctitorii moșnenești în județul Olt. Studiu de caz: bisericile din Leleasca și Ibănești VII. Patrimoniu 409-416 română
articol de periodic POPESCU, Mariana-Cristina (autor) Restaurarea unei icoane pictate pe lemn din patrimoniul Muzeului Județean Olt VII. Patrimoniu 417-420 română
articol de periodic DUMITRANA, Iuliana (autor) Aspecte privind restaurarea unei șube bărbătești VII. Patrimoniu 421-424 română
articol de periodic DUMITRESCU, Constanța (autor) Depozitarea colecției de numismatică a muzeului VII. Patrimoniu 425-428 română
articol de periodic IONESCU, Verginia (autor) Restaurarea și conservarea unui cântar cu două talere VII. Patrimoniu 429-432 română
articol de periodic GUȚICĂ-FLORESCU, Denissa-Liliana (autor) Pictori olteni în colecțiile Muzeului Județean Olt - donația "Gunka și Spiru Vergulescu" VII. Patrimoniu 433-452 română
articol de periodic NEAGU, Doru (autor) Catalog selectiv de carte tipărită cu alfabet chirilic și de tranziție aflată în patrimoniul Muzeului Județean Olt VII. Patrimoniu 453-468 română
articol de periodic NEAGU, Doru (autor) , VOCHIN, Marian (autor) Momente din istoria mișcării esperantiste în România, 1889-2009 VII. Patrimoniu 469-499 română