Oltenia - Studii și Comunicări, VIII, 1997, seria etnografie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ENACHE, Ștefan (autor) Originea, semnificația și funcționalitatea simbolurilor 5-22 română; engleză
articol de periodic DECA, Eugen (autor) Episcopia Râmnicului și proprietățile sale la Craiova în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea 23-25 română; engleză
articol de periodic IORDACHE, Gheorghe (autor) În căutarea unei imagini de ansamblu cu privire la utilizarea unei mori de vnt din România 26-42 română; engleză
articol de periodic CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) What is a village without fences? 43-46 engleză
articol de periodic TĂTULEA, Viorica (autor) Valori de patrimoniu cultural național în colecțiile etnografice ale Muzeului Olteniei 47-57 română; engleză
articol de periodic ISPAS, Sabina (autor) Colindul și marea 58-72 română; engleză
articol de periodic NIȚU, Georgeta (autor) Valențe etnologice ale alunului în zona Olteniei 73-80 română; engleză
articol de periodic PANEA, Nicolae (autor) Câteva idei privind comportamentul științific odobescian 81-89 română; engleză
articol de periodic PANEA, Nicolae (autor) Etymologicum Magnum Romanie sau de la muzeu la arhivă 90-94 română; engleză
articol de periodic FIFOR, Mihai (autor) Ipoteze privind secvențialitatea actului funerar – clișee ale ritualului funerar la Salcia 95-110 română; engleză
articol de periodic MILITARU, Ion (autor) Hazard și necesitate – prolegomene la o filozofie a basmului românesc 111-117 română; engleză
articol de periodic ȘTIUCĂ, Narcisa (autor) Considerații asupra unei cercetări de teren 118-122 română; engleză
articol de periodic FRUNTELATĂ, Ioana-Ruxandra (autor) Narațiunile personale – recuperarea memoriei în forme tradiționale 123-125 română; engleză
articol de periodic ȘIȘU, Vasile (autor) Rituri funerare antume 126-127 română; engleză
articol de periodic BĂLOSU, Cornel (autor) Ceremonialul funerar – structură și semnificații 128-134 română; engleză
articol de periodic BĂLUȘ, Siminică (autor) Dependența bromurii de metil de temperatură și umiditatea relativă în tratamente curative 135-137 română; engleză
articol de periodic Cuprins 138-139 română; engleză