Revista de Folclor: REF, II, nr. în TOM: 4, 1957


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 3-5 română; engleză; rusă
articol de periodic PRICHICI, Const. Gh. (autor) Geneza melodică a baladei lui Pintea Viteazul Studii 7-26 română; engleză; rusă
articol de periodic RETEGAN, G. (autor) Dracii din Valea Țibleșului Studii 27-54 română; engleză; rusă
articol de periodic GIURCHESCU, Anca (autor) Jocurile din Vrancea Materiale 55-76 română; engleză; rusă
articol de periodic CIOBANU, Gheorghe (autor) Cântece românești inedite de Ia începutul secolului al XIX-lea Materiale 77-90 română; engleză; rusă
articol de periodic SIMONESCU, Dan (autor) Folcloristul C. Rădulescu-Codin Din istoria folclorului şi folcloristicii 91-120 română; engleză; rusă
articol de periodic BĂRBULESCU, C. (autor) , STĂNCULEANU, L. (autor) Considerații preliminare asupra culegerilor de folclor făcute în raza hidrocentralei de Ia Bicaz (anii 1954–1955) Cronică 122-128 română
articol de periodic Din realizările folcloristicii noastre Cronică 129-133 română
articol de periodic Activitatea folcloristică internațională Cronică 134-140 română
articol de periodic MICZNICK, V. (autor) Richard Wolfram – „Die Volkstänze in Österreich und verwandte Tänze in Europa” (Dansurile populare în Austria și dansuri înrudite în Europa) RECENZII 141-142 română
articol de periodic FOCHI, Adrian (autor) Leopold Schmidt – “Die kulturgeschichtlichen Grundlagen des Volksgesanges in Oesterreich” (Bazele cultural-istorice ale cântecului popular în Austria) RECENZII 145-147 română
articol de periodic NISCOV, Tr. (autor) Zatko Rudolf – “Prispevok k studiu Slovenskych bethleemskych hier” (Contribuție Ia studiul Vicleimului din Slovacia) RECENZII 148-149 română
articol de periodic VICOL, Adrian (autor) Dávid Gyula și Torday Zádor - „A Kurucok Kolteszete" (Poezia curuților) RECENZII 150-151 română
articol de periodic MUȘLEA, Ion (autor) Bibliografia folclorului român intre anii 1951–55 Bibliografie 152-167 română