Pontica, XLIV, 2011


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BUZOIANU, Livia (autor) Mihai Irimia 11-15 română
articol de periodic SUCEVEANU, Alexandru (autor) Încrîncerare și serenitate 17-22 română
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Depozitul de piese de făurire de la Țibrinu (com. Mircea Vodă, jud Constanța), 1997-1998 23-68 română
articol de periodic BOLOHAN, Neculai (autor) Trying to define and deal with "Buffer territories" in the West Pontic Late Bronze Age 71-81 română
articol de periodic ALEXANDRU, Nicolae (autor) Notă despre fondarea orașului Callatis 83-89 română
articol de periodic RUSTOIU, Aurel (autor) Celto-Pontica. Connections of the celts from Transylvania with the Black Sea 91-111 română
articol de periodic OPPERMANN, Manfred (autor) Die gottin Hera im Ostbalkanraum zwischen Donau und Rhodopen wahrend der romerzeit 113-136 română
articol de periodic AVRAM, Alexandru (autor) Notes epigraphiques (I) 137-140 română
articol de periodic BĂRBULESCU, Maria (autor) , BUZOIANU, Livia (autor) , CLIANTE, Traian (autor) Inscriptions inedites de la Dobroudja Romaine 141-156 română
articol de periodic MUNTEANU, Claudiu (autor) Canale navigabile artificiale romane din provinciile rename și dunărene 157-182 română
articol de periodic NICOLAE, Constantin (autor) Carsium - Hîrșova - note de toponimie 183-195 română
articol de periodic OTA, Radu (autor) Noi considerații cu privire la apariția peleocreștinismului în Dacia romană 197-210 română
articol de periodic ATANASOV, Giorgi (autor) A propos du martyre de Saint Emilien de Durostorum (Silistra) 211-220 română
articol de periodic SZMONIEWSKI, Bartolomiej (autor) , VOINEA, Valentina (autor) Din nou despre Peștera Casian 221-238 română
articol de periodic CHERNAKOV, Dimitar (autor) Late chalcolithic foundation burial of a cild at Kosharna Tell 241-250 română
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) Două pumnale de tip sica din colecțiile Muzeului Național de Istorie a României 251-257 română
articol de periodic RADU, Laurențiu (autor) , STĂNICĂ, Aurel (autor) O descoperire carpică la Noviodunum 259-267 română
articol de periodic RUSU-BOLINDEȚ, Viorica (autor) Lămpi de perioadă romană timputie de la Histria. Aspecte legate de activitatea atelierelor care produc lămpi din Dobrogea Romană 269-292 română
articol de periodic MOCANU, Marian (autor) Ceramica romană tîrzie cu decor ștampilat descoperită la (L?) Ibida 293-309 română
articol de periodic ZAHARIADE, Mihail (autor) Towards a historical geography of Extrema Scythiae Minoris 311-322 engleză
articol de periodic CONSTANTIN, Robert (autor) , IONESCU, Mihai (autor) , PAPUC, Ghiorghe (autor) Les aqueducts de la cite romaine de Tropaeum Traiani 323-341 franceză
articol de periodic IONESCU, Mihai (autor) , PAPUC, Gheorghe (autor) , SÎMPETRU, Mihai (autor) Recherches archéologiques de la fortification annexe de la cité Tropaeum Traiani (1990-2006) 343-365 franceză
articol de periodic GAMUREAC, Emilian (autor) Some pottery findings outside Ulmetum City Walls 367-377 engleză
articol de periodic POPA, Traian (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) Notă cu privire la vestigiile culturii Dridu de la Mironești, județul Giurgiu 379-386 română
articol de periodic DOBRINESCU, Cătălin (autor) , DRAGOTĂ, Aurel (autor) , KELEMEN, Beatrice (autor) , PINTER ZONO, Karl (autor) Cercetări preliminare în necropola medievală de la Capidava (com. Topalu, jud. Constanța) 387-400 română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela (autor) Studiu preliminar privind cruciulițele descoperite în așezarea de la Păcuiul lui Soare (secolele X-XV) 401-445 română
articol de periodic TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Aspecte ale circulației și penetrației monetare în teritoriul pontic (secolele IV-I a. Chr.) 449-471 română
articol de periodic ISVORANU, Theodor (autor) Monede grecești de la Tomis, în colecția Institutului de Arheologie "Vasile Pîrvan" 473-496 română
articol de periodic GRĂMĂTICU, Steluța (autor) , IONIȚĂ, Virgil (autor) Un pond de plumb din vremea lui Antonius Pius 497-502 română
articol de periodic STĂNICĂ, Aurel (autor) , VÎLCU, Aurel (autor) Monede de aur bizantine descoperite la Nufăru (jud. Tulcea) 503-513 română
articol de periodic COJOCARU, Victor (autor) Ancient Sacral Monuments in the Black Sea - Petropoulos K.E., Meslennikov A.A. 517-526 română
articol de periodic BUZOIANU, Livia (autor) Sondajul arheologic de la Sat Nou "Vadu acilor" - Irimia N., Conovici N., Ganciu Anca 527-530 română
articol de periodic PINTER ZONO, Karl (autor) Din Romania. Incursiuni prin această țară și istoria ei - Netzammer Raymund 531-534 română
articol de periodic HAȘOTTI, Georgeta (autor) Intrări de carte străină în biblioteca M.I.N.A.C. (2011) 535-543 română