Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 4 publicații
  • 69 de volume
  • 48 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 2014 100 de ani de ciment la Fieni
Număr de volume:1
istorie; Vidraru; Monografie; tehnică; fabrică; ciment; constructie; Fieni; cercetare statistică SORA, Andrei Florin (autor), STANCIU, Emil (editor), ARNĂUTU, Bogdan (editor), MURGESCU, Bogdan (coordonator)
periodic Buletinul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu” Iaşi
Numere de reviste:11
Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" (Muzeu); invenţii (subiect); colecţii muzeale (colecţie); ştiinţă (domeniu); ştiinţă şi tehnică (domeniu); tehnică (domeniu); Expoziţii muzeale (expoziţie); expoziţii de tehnică (expoziţie); Patrimoniu muzeal (patrimoniu); patrimoniu cultural mobil (patrimoniu); patrimoniu industrial (patrimoniu); patrimoniu tehnic (patrimoniu)
carte 1976 Culegere de texte pentru retroversiune
Număr de volume:1
cultură; Politică; Artă; Literatură; lingvistică; beletristică; tehnică; Limba engleză; culegere MIHĂILĂ, Rodica (autor), EFTIMIE, Alexandra (autor), BUCUR, Mihaela (autor), BOTEZ, Monica (autor), BUDEANU, Victor (autor), BUICAN, Ileana (autor), CHERULESCU, Rodica (autor), GHERMAN, Victoria (autor), LUNGU, Leila (autor), LUPAȘ, Elena (autor), POPOVICI, Ruxandra (autor), RACOVEANU, Aurelia (autor), STOICULESCU, Mira (coodonator, autor)
carte 1997 Tehnica la daci
Număr de volume:1
Colecția: Bibliotheca Musei Napocensis
monografie arheologică (lucrare); geto-daci; tehnică; cultura dacică; Dacia preromană; arheologie protoistorică IAROSLAVSCHI, Eugen (autor)
volum de carte 1976 Arta populară din zona Botoșanilor. Scoarțe și lăicere, anul 1976 Muzeul Judeţean Botoşani (Muzeu); scoarţă (ţesătură); lăier (ţesătură); textile (subiect); artă populară (subiect); tehnică (subiect); zona etnografică Botoşani (subiect); ţesături tradiţionale (subiect); ţesături populare (subiect); covoare ţărăneşti (subiect); analiză ornamentală (subiect); materiale (subiect); catalog (lucrare) PAVELIUC OLARIU, Angela (autor)
volum de periodic 1956 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, III, anul 1956, Din istoria și tehnica artei ceramice săsești din sudul Transilvaniei, seria Studii și comunicări istorie; Moravia; Sibiu; Transilvania; Secolul al XVIII-lea; Secolul al XIX-lea; Ceramică; secolul XX; tehnică; Muzeul Naţional Brukenthal; ceramică săsească; Sommerburg HOFFMAN, Herbert (autor), LUPU, Nicolae (redactor responsabi), AVRAM, Mircea (redactor), BIELZ, Julius (redactor), DUNĂRE, Nicolae (redactor), GOLLNER, Carol (redactor), IONESCU, Teodor (redactor), KRASSER, Harald (redactor), PERIȘ, Liviu (redactor)
volum de carte 2013 Ceramica de Jupânești, anul 2013, Ceramică de uz comun, vase de mare capacitate lut; olărit; Timiş; vas ceramic; tehnică; ceramică populară; nisip; ornament; cromatică; Jupâneşti; cazan HADIJI MARIA, Vasinca (autor, editor)
volum de carte 1976 Culegere de texte pentru retroversiune, anul 1976 cultură; Lucian Blaga; romantism; Camil Petrescu; Politică; Istoria artei; beletristică; tehnică; Renaşterea; estetică; lingvistica; Teatru; literatură universală; ECONOMIE; Educaţie; filosofie; mit MIHĂILĂ, Rodica (autor), EFTIMIE, Alexandra (autor), BUCUR, Mihaela (autor), BOTEZ, Monica (autor), BUDEANU, Victor (autor), BUICAN, Ileana (autor), CHERULESCU, Rodica (autor), GHERMAN, Victoria (autor), LUNGU, Leila (autor), LUPAȘ, Elena (autor), POPOVICI, Ruxandra (autor), RACOVEANU, Aurelia (autor), STOICULESCU, Mira (coodonator, autor)
volum de carte 2019 Ex-Libris, Colecția Mârza, anul 2019, seria colecția Mârza Alba Iulia; ex-libris; grafică; gravură; xilogravură; blazon; decorare; Manuscris; catalog; carte; tehnică; tipar; etichetă ȘTIRBAN, Alexandru (autor), BOGDAN, Florin (autor), BOGDAN, Adina (traducător), MÂRZA, Eva (coodonator, autor)
volum de carte 1974 Grandes exploitations domaniales en Valachie au XVIIIe siècle, anul 1974 agricultură; ROMÂNIA; Ţara Românească; Valahia; viticultură; boieri; Secolul al XVIII lea; Mediul rural; apicultură; tehnică; domeniu feudal; producţie agricolă COLUMBEANU, Sergiu (autor)
volum de carte 1988 Introducere în cultura și civilizația poporului român, anul 1988 limba română; propagandă comunistă; ştiinţă; Republica Socialistă România; tehnică; poporul român; Literatura română; istoria românilor; literatură populară; geografia României; obiceiuri româneşti COTEANU, Ion (coordonator), POPESCU, Florin (coordonator)
volum de carte 2011 Muzeul Satului Maramureșan - Sectorul de instalații tehnice populare acționate de apă, anul 2011 Maramureş (Regiune); moară de apă (construcţie); tehnologie (concept); tehnică (concept); instalaţie ţărănească (categorie); patrimoniu cultural (categorie); Mediul rural (categorie); arhitectură populară (categorie) DĂNCUȘ, Mihai (autor)
volum de periodic 2019 Natura și omul, 12, ianuarie-februarie, anul 2019 Unirea Principatelor Române (Eveniment istoric); Evenimente culturale (Eveniment); Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova (Muzeu); tehnică (domeniu); industria petrolieră (domeniu); Expoziţie muzeală (expoziţie) MANOLAICHE, Roxana-Mădălina (redactor șef)
volum de periodic 2005 Noema, IV, nr. în TOM: 1, anul 2005 filosofie; tehnologie; ştiinţă şi tehnică; tehnică; istoria ştiinţei; Comitetul Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii DRĂGĂNESCU, Mihai (director), MANOLESCU, Gorun (redactor șef), VAIS, Manuel (redactor șef adjunct)
volum de periodic 2006 Noema, V, nr. în TOM: 1, anul 2006 revistă; tehnologie; ştiinţă şi tehnică; periodic; tehnică; Comitetul Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii DRĂGĂNESCU, Mihai (director), MANOLESCU, Gorun (redactor șef), BULZ, Nicolaie (redactor șef adjunct), VAIS, Manuel (secretar de redacție)
volum de periodic 2007 Noema, VI, anul 2007 istorie; ROMÂNIA; filosofie; evoluţie; tehnologie; ştiinţă şi tehnică; tehnică DRĂGĂNESCU, Mihai (director), MANOLESCU, Gorun (redactor șef), NEGREA, Ștefan (redactor șef adjunct), MARIN, Valentin (secretar de redacție)
volum de periodic 2008 Noema, VII, anul 2008 filosofie; tehnologie; ştiinţă şi tehnică; tehnică; epistemologie; istoria ştiinţei DRĂGĂNESCU, Mihai (director), MANOLESCU, Gorun (redactor șef), NEGREA, Ștefan (redactor șef adjunct), MARIN, Valentin (secretar de redacție)
volum de periodic 2014 Noema, XIII, anul 2014 ROMÂNIA; filosofie; tehnologie; tehnică; istoria ştiinţei; dezvoltare tehnologică
volum de periodic 2018 Noema, XVII, anul 2018 ROMÂNIA; filosofie; tehnologie; ştiinţă şi tehnică; tehnică; istoria ştiinţei DRĂGĂNESCU, Mihai (director), ȘTEFAN, Gheorghe (director), MANOLESCU, Gorun (redactor șef), BAZAC, Ana (redactor șef adjunct), DABU, Cristina Maria (secretar de redacție)
volum de carte 2005 Personalități ale culturii tehnice și industriale din Banatul Montan Dicționar, anul 2005 Secolul al XVIII lea (Perioadă istorică); Secolul al XIX lea (Perioadă istorică); Secolul al XX lea (Perioadă istorică); Banat (Regiune); Transilvania (Regiune); Banatul Montan (Regiune); cultură (concept); dicţionar (concept); tehnică (concept); personalitate (categorie); industrie (ramură a economiei); industrializare (procedeu) PERIANU, Dan (autor)
volum de periodic 1992 Univers ingineresc, III, nr. în TOM: 13, anul 1992 Focşani; Secolul al XX-lea; Inginerie; chimie; hidraulică; tehnică; privatizare; fibră de sticlă PITARU, Honoriu (redactor șef), PETROVICI, Emil-Dușan (secretar general de redacție), RĂDVAN, Roxana (redactor șef adjunct), GOLOPENȚA, Sorin (redactor șef adjunct)
volum de periodic 1992 Univers ingineresc, III, nr. în TOM: 18, anul 1992 Timişoara; Secolul al XX-lea; Inginerie; tehnică; mijloc de transport; design; mecanică; laminare RĂDVAN, Roxana (redactor șef), PETROVICI, Emil-Dușan (secretar general de redacție), GOLOPENȚA, Sorin (redactor șef adjunct)
volum de periodic 1992 Univers ingineresc, III, nr. în TOM: 20r, anul 1992 coroziune; Covasna; Secolul al XX-lea; Inginerie; tehnică; electronică; aliaj; magnetoscop; Institutul Politehnic Cluj-Napoca RĂDVAN, Roxana (redactor șef), PETROVICI, Emil-Dușan (secretar de redacție)
volum de periodic 1993 Univers ingineresc, IV, nr. în TOM: 6, anul 1993 Timişoara; Secolul al XX-lea; protecţia mediului; Inginerie; tehnică; energetică; materia întunecată; ergonomie; calculator GOLOPENȚA, Sorin (redactor șef), PETROVICI, Emil-Dușan (secretar general de redacție), IORDACHE, Daniela (redactor șef adjunct)
volum de periodic 1993 Univers ingineresc, IV, nr. în TOM: 21, anul 1993 Cernavodă; Secolul al XX-lea; Ionel Brătianu; Inginerie; tehnică; economia României; politehnică; privatizare; restructurare GOLOPENȚA, Sorin (redactor șef), PETROVICI, Emil-Dușan (secretar general de redacție), ANDREI, Iulia (redactor șef adjunct)
volum de periodic 2004 Univers ingineresc, XV, nr. în TOM: 11, anul 2004 Bucureşti; Secolul al XX-lea; ştiinţă; Inginerie; tehnică; transport urban; Constantin C. Teodorescu MĂRCULESCU, Alexandru (redactor șef), DRĂGHICI, Răzvan (secretar de redacție)
volum de periodic 2004 Univers ingineresc, XV, nr. în TOM: 18, anul 2004 Republica Moldova; Inginerie; Simpozion ştiinţific; tehnică; ingineria mediului; Nicolae Vasile; construcţie civilă MĂRCULESCU, Alexandru (redactor șef)
volum de periodic 2005 Univers ingineresc, XVI, nr. în TOM: 13, anul 2005 ROMÂNIA; industrie; ECONOMIE; tehnică; resurse minerale; AGIR; Asociaţia Inginerilor din România; economia românească; Academia de Ştiinţe Tehnice; eficienţă energetică; Alexandru Dimitrie Bitang; industrie energetică MĂRCULESCU, Alexandru (redactor șef)
volum de periodic 2005 Univers ingineresc, XVI, nr. în TOM: 15, anul 2005 ecologie; industrie; ECONOMIE; poluare; tehnică; mediu; Octavian Traian Popa; AGIR; energie regenerabilă; Asociaţia Inginerilor din România; bibliografie tehnică; piaţa de gaze; piaţa liberă; automobil; energie; piaţă; centrală electrică; Academia Mihăileană din Iaşi; învăţământ tehnic MĂRCULESCU, Alexandru (redactor șef)
volum de periodic 2005 Univers ingineresc, XVI, nr. în TOM: 18, anul 2005 Bucureşti; industrie; ECONOMIE; Transport public; tehnică; electrotehnică; Muzeul Tehnic Naţional; Institutul de Cercetare şi Proiectare Electrotehnică; învăţământ tehnic; AGIR; Asociaţia Inginerilor din România; bibliografie tehnică; metrou; Ştefan Grosu MĂRCULESCU, Alexandru (redactor șef)
volum de periodic 2005 Univers ingineresc, XVI, nr. în TOM: 19, anul 2005 industrie; ECONOMIE; tehnică; electrotehnică; AGIR; Asociaţia Inginerilor din România; Premiile AGIR; bibliografie tehnică; Constantin Buşilă; securitate seismică; Conferinţa Naţională a Asociaţiei Române a Materialelor MĂRCULESCU, Alexandru (redactor șef)
volum de periodic 2006 Univers ingineresc, XVII, nr. în TOM: 10, anul 2006 Academia Română; industrie; ECONOMIE; Integrare europeană; Uniunea Europeană; SUA; Asociaţia Inginerilor din România; bibliografie tehnică; istoria ingineriei româneşti; Corneliu Cassacovici; tehnică; industria textilă; aderarea la Uniunea Europeană; patentă; proprietate intelectuală; AGIR MĂRCULESCU, Alexandru (redactor șef)
volum de periodic 2006 Univers ingineresc, XVII, nr. în TOM: 11, anul 2006 industrie; Legislaţie; ECONOMIE; tehnică; industrie textilă; AGIR; Constantin Ioan Motăş; Asociaţia Inginerilor din România; industrie energetică; istoria ingineriei româneşti; Dumitru Prunariu; Nikola Tesla; managementul proiectelor MĂRCULESCU, Alexandru (redactor șef)
volum de periodic 2006 Univers ingineresc, XVII, nr. în TOM: 12, anul 2006 dezvoltare durabilă; ecologie; industrie; Legislaţie; dezvoltare; ECONOMIE; Asociaţia Inginerilor din România; bibliografie tehnică; managementul deşeurilor; Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare; Integrare europeană; tehnică; aderarea la Uniunea Europeană; invenţii; cercetare tehnică; AGIR MĂRCULESCU, Alexandru (redactor șef)
volum de periodic 2006 Univers ingineresc, XVII, nr. în TOM: 13, anul 2006 istorie; Legislaţie; ECONOMIE; tehnică; productivitate; Institutul Geologic al României; comunicaţii; AGIR; Asociaţia Inginerilor din România; bibliografie tehnică; istoria ingineriei româneşti; Petru George Spacu MĂRCULESCU, Alexandru (redactor șef)
volum de periodic 2006 Univers ingineresc, XVII, nr. în TOM: 14, anul 2006 industrie; Legislaţie; ECONOMIE; Integrare europeană; tehnică; aderarea la Uniunea Europeană; Nicholas Georgescu-Roegen; nanomedicină; managementul calităţii; Decebal Anastasescu; inovaţie; Expoziţie tehnică; cercetare tehnică; AGIR; Asociaţia Inginerilor din România; istoria ingineriei româneşti MĂRCULESCU, Alexandru (redactor șef)
volum de periodic 2006 Univers ingineresc, XVII, nr. în TOM: 15, anul 2006 industrie; ECONOMIE; tehnică; transporturi; hidroenergetică; cercetare tehnică; descoperiri tehnice; centrală fotovoltaică; Aurel Carol Nanu; Salonul European de Cercetare-Inovare; Eugen Angelescu; inovare; AGIR; Asociaţia Inginerilor din România; istoria ingineriei româneşti; Comisia Electrotehnică Internaţională MĂRCULESCU, Alexandru (redactor șef)
volum de periodic 2006 Univers ingineresc, XVII, nr. în TOM: 16, anul 2006 Internet; industrie; ECONOMIE; tehnică; inovaţie; Henri Coandă; reţea de date; cercetare tehnică; AGIR; Asociaţia Inginerilor din România; Academia de Ştiinţe Tehnice; istoria ingineriei româneşti; descoperiri tehnice MĂRCULESCU, Alexandru (redactor șef)
volum de periodic 2006 Univers ingineresc, XVII, nr. în TOM: 17, anul 2006 industrie; ECONOMIE; tehnică; invenţii; cercetare tehnică; AGIR; descoperiri tehnice; proiect de securitate; Ioan de Sabata; Petru Ghenghea; Asociaţia Inginerilor din România; bibliografie tehnică; Ziua Inginerului Român; istoria ingineriei româneşti; managementul proiectelor MĂRCULESCU, Alexandru (redactor șef)
volum de periodic 2006 Univers ingineresc, XVII, nr. în TOM: 18, anul 2006 industrie; ECONOMIE; tehnică; inovaţie; Expoziţie tehnică; invenţii; cercetare tehnică; AGIR; Asociaţia Inginerilor din România; industrie energetică; istoria ingineriei româneşti; descoperiri tehnice MĂRCULESCU, Alexandru (redactor șef)
volum de periodic 2006 Univers ingineresc, XVII, nr. în TOM: 19, anul 2006 industrie; ECONOMIE; tehnică; inovaţie; invenţii; cercetare tehnică; AGIR; Asociaţia Inginerilor din România; Premiile AGIR; bibliografie tehnică; descoperiri tehnice MĂRCULESCU, Alexandru (redactor șef)
volum de periodic 2006 Univers ingineresc, XVII, nr. în TOM: 20, anul 2006 minerit; industrie; ECONOMIE; tehnică; inovaţie; transporturi; Târgul Tehnic Internaţional Bucureşti; Eugen Şofan; invenţii; cercetare tehnică; AGIR; Asociaţia Inginerilor din România; bibliografie tehnică; descoperiri tehnice MĂRCULESCU, Alexandru (redactor șef)
volum de periodic 2006 Univers ingineresc, XVII, nr. în TOM: 21, anul 2006 tramvai; industrie; ECONOMIE; cale ferată; Uniunea Europeană; tehnică; energie regenerabilă; Asociaţia Inginerilor din România; bibliografie tehnică; descoperiri tehnice; E-Learning; Dan Ghiocel; libera circulaţie; inovaţie; transporturi; invenţii; cercetare tehnică; AGIR MĂRCULESCU, Alexandru (redactor șef)
volum de periodic 2006 Univers ingineresc, XVII, nr. în TOM: 22, anul 2006 metalurgie; industrie; ECONOMIE; tehnică; construcţie din lemn; cercetare tehnică; Lazăr Stoicescu; Şcoala Politehnică Franceză; Marin Truşculescu; tehnologia informaţiei; învăţământ tehnic; AGIR; Asociaţia Inginerilor din România; istoria ingineriei româneşti; descoperiri tehnice MĂRCULESCU, Alexandru (redactor șef)
volum de periodic 2020 Univers ingineresc, XXXI, nr. în TOM: 3, anul 2020 agricultură; Braşov; Secolul al XX-lea; Inginerie; tehnică; industrie textilă; Asociaţia Inginerilor din România; economie românească; sistem feroviar VASILE, Nicolae (redactor șef)
volum de periodic 2020 Univers ingineresc, XXXI, nr. în TOM: 20, anul 2020 biodegradare; Inginerie; digitalizare; tehnică; sustenabilitate; economie românească; infrastructură rutieră; Marius Peculea RIZEA, Alexandra (redactor șef)
volum de periodic 2021 Univers ingineresc, XXXI, nr. în TOM: 2, anul 2021 energie electrică; Mogoşoaia; Petroşani; ţiţei; tehnică; mină; Inginerie românească; economie românească; energetică nucleară RIZEA, Alexandra (redactor șef)
volum de periodic 2021 Univers ingineresc, XXXII, nr. în TOM: 7, anul 2021 industrie; ECONOMIE; tehnică; invenţii; energie nucleară; cercetare tehnică; Open Research Europe; Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă; Podul de la Feteşti; inovare; AGIR; Asociaţia Inginerilor din România; istoria ingineriei româneşti; descoperiri tehnice; Consiliul European pentru Inovare RIZEA, Alexandra (redactor șef)
volum de periodic 2021 Univers ingineresc, XXXII, nr. în TOM: 8, anul 2021 dezvoltare durabilă; industrie; ECONOMIE; tehnică; transporturi; invenţii; Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă; Ioan Ganea; Universitatea Politehnica Bucureşti; cercetare tehnică; AGIR; Asociaţia Inginerilor din România; bibliografie tehnică; istoria ingineriei româneşti; descoperiri tehnice RIZEA, Alexandra (redactor șef)
volum de periodic 2021 Univers ingineresc, XXXII, nr. în TOM: 9, anul 2021 industrie; ECONOMIE; digitalizare; tehnică; invenţii; inteligenţa artificială; Dumitru Prunariu; descoperiri tehnice; Strategia industrială 2020; cercetare tehnică; inovare; AGIR; Asociaţia Inginerilor din România; Premiile AGIR; istoria ingineriei româneşti RIZEA, Alexandra (redactor șef)
volum de periodic 2021 Univers ingineresc, XXXII, nr. în TOM: 10, anul 2021 dezvoltare durabilă; industrie; ECONOMIE; digitalizare; tehnică; invenţii; istoria ingineriei româneşti; descoperiri tehnice; Andrei Iliescu; Adunarea Generală a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România; educaţie digitală; cercetare tehnică; inovare; AGIR; Asociaţia Inginerilor din România; Premiile AGIR; bibliografie tehnică RIZEA, Alexandra (redactor șef)
volum de periodic 2021 Univers ingineresc, XXXII, nr. în TOM: 11, anul 2021 dezvoltare durabilă; industrie; ECONOMIE; progres tehnologic; tehnologie; digitalizare; Forumul Internaţional pentru Energie; Ion Stănciulescu; oraş sustenabil; inovare; AGIR; Asociaţia Inginerilor din România; Premiile AGIR; istoria ingineriei româneşti; descoperiri tehnice; tehnică; energie; calitatea aerului; invenţii; cercetare tehnică; sustenabilitate RIZEA, Alexandra (redactor șef)
volum de periodic 2021 Univers ingineresc, XXXII, nr. în TOM: 12, anul 2021 dezvoltare durabilă; industrie; ECONOMIE; tehnologie; Inginerie; digitalizare; AGIR; Asociaţia Inginerilor din România; Premiile AGIR; istoria ingineriei româneşti; descoperiri tehnice; tehnică; politici economice; invenţii; cercetare tehnică; economie europeană; inovare RIZEA, Alexandra (redactor șef)
volum de periodic 2021 Univers ingineresc, XXXII, nr. în TOM: 13, anul 2021 dezvoltare durabilă; ecologie; industrie; ECONOMIE; tehnologie; Inginerie; Conferinţa Internaţională de Tehnologii Moderne de Fabricaţie; AGIR; Asociaţia Inginerilor din România; Premiile AGIR; istoria ingineriei româneşti; descoperiri tehnice; Pactul Verde European; transport feroviar; invenţii; modernizarea României; energie nucleară; cercetare tehnică; sustenabilitate; tehnică; energetică; inovaţie; energie; transporturi; productivitate RIZEA, Alexandra (redactor șef)
volum de periodic 2021 Univers ingineresc, XXXII, nr. în TOM: 15, anul 2021 dezvoltare durabilă; industrie; ECONOMIE; tehnologie; Inginerie; tehnică; tranziţie verde; inovare; AGIR; Asociaţia Inginerilor din România; industrie energetică; istoria ingineriei româneşti; descoperiri tehnice; grafit; energie; transporturi; invenţii; cercetare tehnică; sustenabilitate RIZEA, Alexandra (redactor șef)
volum de periodic 2021 Univers ingineresc, XXXII, nr. în TOM: 16, anul 2021 dezvoltare durabilă; industrie; ECONOMIE; industrializare; tehnologie; Inginerie; Asociaţia Inginerilor din România; istoria ingineriei româneşti; descoperiri tehnice; economie circulară; tranziţie verde; Emil Constantin; digitalizare; tehnică; invenţii; cercetare tehnică; inovare; AGIR RIZEA, Alexandra (redactor șef)
volum de periodic 2021 Univers ingineresc, XXXII, nr. în TOM: 17, anul 2021 dezvoltare durabilă; industrie; ECONOMIE; cale ferată; tehnologie; Inginerie; AGIR; Asociaţia Inginerilor din România; industrie energetică; istoria ingineriei româneşti; descoperiri tehnice; Anul European al Căilor Ferate; digitalizare; tehnică; inovaţie; energie; invenţii; cercetare tehnică RIZEA, Alexandra (redactor șef)
volum de periodic 2021 Univers ingineresc, XXXII, nr. în TOM: 18, anul 2021 industrie; ECONOMIE; tehnologie; Inginerie; digitalizare; tehnică; Premiile AGIR; industrie energetică; istoria ingineriei româneşti; descoperiri tehnice; Erasmus Plus; energie; invenţii; cercetare tehnică; inovare; AGIR; Asociaţia Inginerilor din România RIZEA, Alexandra (redactor șef)
volum de periodic 2021 Univers ingineresc, XXXII, nr. în TOM: 19, anul 2021 industrie; ECONOMIE; tehnologie; Inginerie; digitalizare; tehnică; Asociaţia Inginerilor din România; istoria ingineriei româneşti; descoperiri tehnice; Planul Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice; Gheorghe Zaman; piaţa muncii; invenţii; schimbări climatice; cercetare tehnică; inovare; AGIR RIZEA, Alexandra (redactor șef)
volum de periodic 2021 Univers ingineresc, XXXII, nr. în TOM: 20, anul 2021 dezvoltare durabilă; industrie; ECONOMIE; Integrare europeană; tehnologie; Inginerie; Europa Digitală; Centrele Europene de Inovare Digitală; Biblioteca I. G. Bibicescu; Nuclearelectrica; cercetare tehnică; AGIR; Asociaţia Inginerilor din România; Academia de Ştiinţe Tehnice; istoria ingineriei româneşti; descoperiri tehnice; digitalizare; tehnică; inovaţie; energie; invenţii; energie nucleară RIZEA, Alexandra (redactor șef)
volum de periodic 2021 Univers ingineresc, XXXII, nr. în TOM: 21, anul 2021 industrie; ECONOMIE; tehnologie; Inginerie; digitalizare; infrastructură; descoperiri tehnice; Octavian Vasile Pruteanu; Ştefan Lupaşcu; economie digitală; inovare; AGIR; energie regenerabilă; Asociaţia Inginerilor din România; industrie energetică; istoria ingineriei româneşti; tehnică; energie; transporturi; invenţii; cercetare tehnică; combustibil fosil RIZEA, Alexandra (redactor șef)
volum de periodic 2021 Univers ingineresc, XXXII, nr. în TOM: 22, anul 2021 dezvoltare durabilă; industrie; ECONOMIE; tehnologie; Inginerie; digitalizare; descoperiri tehnice; Europa Digitală; identitate digitală; Ion Mănescu; ingineria apelor; automatizare; robotică; inovare; AGIR; Asociaţia Inginerilor din România; istoria ingineriei româneşti; tehnică; transporturi; transport feroviar; invenţii; Pinacoteca Bucureşti; cercetare tehnică RIZEA, Alexandra (redactor șef)
volum de periodic 2021 Univers ingineresc, XXXII, nr. în TOM: 23, anul 2021 dezvoltare durabilă; industrie; ECONOMIE; tehnologie; Inginerie; tehnică; conexiuni durabile; Centrul Internaţional de Excelenţă în Inteligenţa Artificială; Simpozionul Ştiinţific al Inginerilor de Pretutindeni; AGIR; energie regenerabilă; Asociaţia Inginerilor din România; istoria ingineriei româneşti; descoperiri tehnice; ingineria apelor; energie; hazarde naturale; invenţii; inteligenţa artificială; cercetare tehnică; inovare RIZEA, Alexandra (redactor șef)
volum de periodic 2021 Univers ingineresc, XXXII, nr. în TOM: 24, anul 2021 dezvoltare durabilă; industrie; ECONOMIE; transport; Integrare europeană; tehnologie; Asociaţia Inginerilor din România; istoria ingineriei româneşti; descoperiri tehnice; inserţie profesională; informatizare; cercetare tehnică; automatizare; tehnologia informaţiei; inovare; AGIR; Inginerie; digitalizare; infrastructură; tehnică; Google Earth; invenţii RIZEA, Alexandra (redactor șef)
volum de periodic 2022 Univers ingineresc, XXXII, nr. în TOM: 1, anul 2022 apeduct; dezvoltare durabilă; industrie; ECONOMIE; cercetare; tehnologie; istoria ingineriei româneşti; descoperiri tehnice; tranziţie verde; ingineria apelor; caleidoscop; proprietate intelectuală; cercetare tehnică; inovare; AGIR; Asociaţia Inginerilor din România; industrie energetică; Inginerie; tehnică; economia României; energie; invenţii; schimbări climatice RIZEA, Alexandra (redactor șef)
volum de periodic 2022 Univers ingineresc, XXXIII, nr. în TOM: 4, anul 2022 Braşov; Bucureşti; Dolj; energie electrică; UCRAINA ; ECONOMIE; Inginerie; tehnică; Dunăre; schimbare climatică; economie românească RIZEA, Alexandra (redactor șef)
volum de periodic 2022 Univers ingineresc, XXXIII, nr. în TOM: 14, anul 2022 Anghel Saligny; Chişinău; Cluj-Napoca; Moldova; Cercetare ştiinţifică; ştiinţă; tehnologie; Inginerie; tehnică RIZEA, Alexandra (redactor șef)
volum de periodic 2022 Univers ingineresc, XXXIII, nr. în TOM: 19, anul 2022 dezvoltare; cercetare; Inginerie; modernizare; tehnică; infrastructură de transport; inovare; economie românească RIZEA, Alexandra (redactor șef)
volum de periodic 2023 Univers ingineresc, XXXIV, nr. în TOM: 3, anul 2023 Viena; Republica Moldova; bucuresşti; Inginerie; tehnică; inteligenţa artificială; AGIR; economia românească; microrobotică; nanorobotică RIZEA, Alexandra (redactor șef)
volum de periodic 2023 Univers ingineresc, XXXIV, nr. în TOM: 7, anul 2023 Cernavodă; criză economică; urbanism; Cercetare ştiinţifică; progres tehnologic; Inginerie; Simpozion ştiinţific; tehnică; economia românească RIZEA, Alexandra (redactor șef)
volum de periodic 2023 Univers ingineresc, XXXIV, nr. în TOM: 1, anul 2023 Învăţământ Superior; tehnică; piaţa muncii; energie solară; efect de seră; creştere economică; Asociaţia Inginerilor din România; centrala de la Cernavodă RIZEA, Alexandra (redactor șef)
volum de periodic 2024 Univers ingineresc, XXXIV, nr. în TOM: 2, anul 2024 Timiş; Cercetare ştiinţifică; tehnologie; Inginerie; tehnică; gaze naturale; forţă de muncă; inteligenţa artificială; strategie industrială; Valentin Silivestru RIZEA, Alexandra (redactor șef)
volum de periodic 2024 Univers ingineresc, XXXV, nr. în TOM: 4, anul 2024 Buzău; Inginerie; tehnică; bază militară; produs intern brut; securitate cibernetică; studiu de fezabilitate; AGIR; autostrada Paşcani-Suceava RIZEA, Alexandra (redactor șef)
articol de periodic 2002 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, I DĂNCUȘ, Mihai (autor) Tehnici de confecționare a măștilor comice pentru obiceiurile da iarnă III. Etnografie 327-332 română
articol de periodic 2005 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, III GODEA, Ioan (autor) Arhitectura în epoca neolitică 25-43 română
articol de periodic 2006 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, V POP, Laura (autor) Tehnică și magie în ocupațiile casnice tradiționale românești I. Etnologie - Etnografie - Folclor 156-162 română
articol de periodic 2013 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, IX POP, Nicoleta (autor) Forme și modalități de promovare a Muzeului Maramureșan din Sighetul Marmației pe plan național și internațional 125-129 română
articol de periodic 2016 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 5 Muzeul Tării Făgăraşului (instittuţie); Valer Literat (profesor); Ţara Făgăraşului (regiune istorică); istorie; Arheologie; Numismatică; Muzeografie; istorie locală; istoie regională HUȘLEAG, Arina (autor) Tehnologia producerii ceramicii preistorice și tradiționale Artă-Patrimoniu-Cultură; Art – Heritage – Culture 627-636 română, engleză
articol de periodic 2016 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 5 Muzeul Tării Făgăraşului (instittuţie); Valer Literat (profesor); Ţara Făgăraşului (regiune istorică); istorie; Arheologie; Numismatică; Muzeografie; istorie locală; istoie regională TEODOR, Ligia Otilia (autor) Integrarea cromatică – etapă a restaurării pieselor arheologice din ceramică Artă-Patrimoniu-Cultură; Art – Heritage – Culture 637-646 română, engleză
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă ATANASIU, Carmen (autor) Ofițeri de marină în știința și tehnica românească 302-314 română
articol de periodic 1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie ILIE, Mircea (autor) Contribuții noi la tectonica Masivului Bucegi ŞTIINŢELE NATURII 25-32 română
articol de periodic 1971 Banatica, 1 WOLLMANN, Volker (autor) Dezvoltarea tehnicii miniere din Munții Cărășeni în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea II. Istorie medie 197-216 română
articol de periodic 1981 Banatica, 6 MUNTEANU, Ion (autor) Utilitatea economiei agrare din sud-vestul României cu inventar agricol în perioada dintre cele două războaie mondiale III. Istorie modernă şi contemporană 341-357 română
articol de periodic 1983 Banatica, 7 CADARIU, Ștefan (autor) Curățirea și conservarea unei lămpi electrice de miner de la începutul secolului al XX-lea IV. Varia 535-538 română
articol de periodic 1990 Banatica, 10 SURU, Coriolan (autor) Construcția de utilaj petrolier la Reșița între 1924-1954 II. Istorie modernă şi contemporană 415-437 română
articol de periodic 1996 Banatica, 14 DEMȘEA, Dan (autor) , DUMESCU, Florin (autor) Două variante ale proiectului de amenajare pentru navigație a fluviului Dunărea între localitățile Moldova Veche și Turnu Severin (1874-1879) 235-243 română
articol de periodic 2000 Banatica, 15, nr. 1 PETRESCU, Sorin (autor) Din nou despre tehnica de perforare a topoarelor din piatră 73-77 română
articol de periodic 2005 Banatica, 17 BEJAN, Adrian (autor) , PĂDUREAN, Ovidiu (autor) Prelucrarea osului și cornului în secolele IV-V d.Hr. În spațiul fostei dacii preromane. Tehnici de excuție a obiectelor din os și corn 247-260 română
articol de periodic 2001-2003 Biharea, 2001-2003 DUICU, Ioana (autor) Metalurgia fierului de la tehnica empirică la tehnologia științifică - repere - I. Etnografie 41-52 română
articol de periodic 1949 Buletin Științific, i-4 CARAFOLI, Elie (autor) , TIPEI, N. (autor) Asupra teoriei aripilor în săgeată și în derivă 417-429
articol de periodic 1949 Buletin Științific, i-5 CARAFOLI, Elie (autor) Despre teoria profilelor cu contur sat 513-520
articol de periodic 1949 Buletin Științific, i-6 VÎLCOVICI, Victor (autor) Asupra mișcării corpului de masă variabilă în special a rachetei 573-585
articol de periodic 1949 Buletin Științific, i-7 CARAFOLI, Elie (autor) , OROVEANU, T. (autor) Arupa traversînd un curent de secțiune circulară 695-715
articol de periodic 1949 Buletin Științific, i-9 CARAFOLI, Elie (autor) Metodă practică pentru calcului aripelor de avion 919-934
articol de periodic 1943-1944 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, XXXVI-XXXVII, seria Veche Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice Recensii 96-97 română
articol de periodic 1888 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Text Cărți francese. Cărți germane Bibliografie 129-133 română
articol de periodic 1921 Buletinul Societății Politecnice: BSP La vie Technique et Industrielle 308-309 franceză; română
articol de periodic 1966 Cibinium WIENER, Raymonde (autor) Un sector al Muzeului etnografic în aer liber (Tehnici și meșteșuguri populare populare folosite la prelucrarea pieilor, fibrelor animale și vegetale 113-120 română, germană
articol de periodic 1979-1983 Cibinium GANGOLEA, Cornelia (autor) Tehnica construcțiilor viorilor la meșterii populari din Mușca și Lupșa (zona Munților Apuseni) 237-242 română, germană
articol de periodic 2001-2005 Cibinium, seria 2001-2005 CIUCĂ, Răzvan (autor) , STRÎMBEANU, Aurel (autor) Patrimoniul tehnic al Muzeului Național sl Agriculturii 282-287 română
articol de periodic 2001-2005 Cibinium, seria 2001-2005 BUCȘA, Livia (autor) , CHIRTEA, Ileana (autor) , OLARU, Valeriu (autor) , PRUNĂ, Mariana (autor) , ZELENIUC, Octavia (autor) Metode și produse noi pentru conservarea și restaurarea lemnului din patrimoniul cultural național 373-380 română
articol de periodic 2006-2008 Cibinium, nr. 2, seria 2006-2008 KERTESZ, Cornelia (autor) Tehnici vechi de decorare a obiectelor textile etnografice. Tehnica de decorare a țesăturilor pe fire numărate 194-196 română
articol de periodic 2006-2008 Cibinium, nr. 2, seria 2006-2008 IZDRAILĂ, Vasilica (autor) Tehnici de decorare a ștergarelor. Alesăturile 197-208 română
articol de periodic 2013 Cibinium, seria 2013 BERNATH, Andrea Gabriela (autor) Aspecte profesionale și tehnice privind proiectul Conservarea și restaurarea patrimoniului etnografic în Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului. Implicarea CePCoR-ului în cadrul proiectului 275-292 română
articol de periodic 2016 Cibinium, XVI PĂUCEAN, Ștefan (autor) Instalații cu roată hidraulică orizontală pentru măcinat cereale, ilustrate în cadrul Muzeului Civilizației Populare Tradiționale ASTRA. Perspective tehnico-funcționale 9-25 română
articol de periodic 1983 Crisia, XIII ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Considerații asupra nivelului tehnicii agricole din Bihor în secolul al XVIII-lea. Implicații ale introducerii și generalizării culturii porumbului I. Studii 167-181 română
articol de periodic 1987 Crisia, XVII ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Caracterul cumulativ al tehnicilor agricole în satele bihorene de munte IV. Etnografie 385-402 română
articol de periodic 1987 Crisia, XVII COLȚEA, Dumitru (autor) Termeni populari folosiți în tehnica și arta țesutului în satele de pe cursul superior și mijlociu al Crișului Negru IV. Etnografie 417-423 română
articol de periodic 1989 Crisia, XIX IGNAT, Doina (autor) Metode și tehnici de prelucrare a uneltelor din piatra șlefuită în epoca neolitică I. Studii 9-16 română
articol de periodic 1991 Crisia, XXI ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Tehnicile agricole - domeniu de cercetare interdisciplinară I. Studii şi articole 83-105 română
articol de periodic 1999 Crisia, XXIX FAZECAȘ, Gruia (autor) La Parolla delie imaginii e delie forme di scrittura. Tecniche dellle comunicazione nell mondo antico III. Recenzii 317-318 română
articol de periodic 2004 Crisia, XXXIV MĂLINAȘ, Constantin (autor) Medalia ca document de bibliotecă (I) I. Studii şi articole 195-236 română
articol de periodic 2008 Crisia, XXXVIII HOCHHAUSER, Ronald (autor) "Arheologie industrială" - din istoria patrimoniului tehnic pe teritoriul României" II. Recenzii 227-229 română
articol de periodic 2014 Crisia, XLIV MUREȘAN, Olimpia (autor) Ana Maria Vlad, Gheorghe Niculescu, Metode instrumentale de analiză în artă și arheologie, Editura Performantica, Iași, 2013, 246 p. RECENZII 161-161 română
articol de periodic 2018 Crisia, XLVIII HOCHHAUSER, Roland (autor) Helmut Kulhanek, Mori în Reșița și împrejurimile mai apropiate, Editura Doku-Verlag, Mechernich (Germania), 2016, 137 p. 265-267 română
articol de periodic 2004 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria etnografie GOIA IOAN, Augustin (autor) Contribuții la cunoașterea tehnicilor pastorale utilizate în satele Transilvaniei de Nord între 1900 și 1962 10-31 română; franceză
articol de periodic 2016 Patrimonium Banaticum: PB, VI FOANENE, Andreea (autor) Icoane bănățene pe sticlă Patrimoniu mobil 249-253 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1971 Revista Muzeelor: RM, 6 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală DANIELOPOL, ADRIANA (autor) , DANIELOPOL, DAN (autor) Microscopul electronic cu baleiaj, un aparat remarcabil în slujba biologiei 531-533 română
articol de periodic 1992 Revista Muzeelor: RM, 3 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală ȘAINELIC, MARIA (autor) Mijloace tehnice preindustriale folosire la sfărâmarea și măcinarea mineralelor neferoase în Maramureș 63-66 română
articol de periodic 2006 Revista Muzeelor: RM, 1 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală DUICU, Ioana (autor) , GHERGHESCU, IOANA (autor) Tehnici meșteșugărești de prelucrare a fierului 26-36 română
articol de periodic 1999 Thraco-Dacica, XX, nr. 1-2 Cercetări arheologice (cercetare); studii de lingvistică (Studii); daci (populaţie antică); geţi (populaţie antică); geto-daci (populaţie antică); traci (populaţie antică); Thraco-Dacica (periodic); etnografie (domeniu); arheozoologie (ramură a arheologiei); arheologie preistorică (ramură a arheologiei); arheologie protoistorică (ramură a arheologiei); Institutul Român de Tracologie (institut de cercetare); Antropologie culturală (ramură a antropologiei); Antropologie fizică (ramură a antropologiei) VIOREL, Cojocaru (autor) , DONE, Șerbănescu (autor) Composition of some ancient coins from Călărași district analyzed by XRF and PAA Numismatică 367 engleză